Експерт

Гільперт Віталій


Експерт

Біографія

Завідувач навчальної лабораторії з охорони праці Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства (Укрцентркадриліс).

Головний технічний інспектор праці Професійної спілки працівників лісового господарства України.

Аспірант кафедри «Охорони праці та цивільної безпеки» Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

Регіональний представник організації «Лісові інформаційні системи».

Девіз: «ХОЧЕТЕ БУТИ УСПІШНИМИ – ВЧІТЬСЯ!»

Знання, досвід і компетенції

  • Досвід роботи у сфері безпеки праці з 2008 року.
  • Сертифікат внутрішнього аудитора за міжнародним стандартом ISO 45001:2018.
  • Виступав спікером на багатьох конференціях, семінарах.
  • Багаторічний досвід викладання у сфері безпеки праці, зокрема таких дисциплін: «Законодавство з охорони праці», «Система управління охороною праці», «Нормативно-правове забезпечення з охорони праці», «Адміністративно-громадський контроль», «Організація проведення навчань та інструктажів з охорони праці».
  • Автор «Довідника з охорони праці для працівників лісового господарства». Виступив співавтором таких робіт: «Рекомендації щодо здійснення Профспілкою працівників лісового господарства України громадського контролю за станом охорони праці на підприємствах лісової галузі», «Методичні рекомендації щодо впровадження Системи управління охороною праці та ризиками на підприємствах, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України», навчального посібника «Безпека та гігієна праці в мисливському господарстві».
  • Співавтор з розроблення та впровадження дистанційної навчальної системи з охорони праці.
  • Наукові інтереси: упровадження ризикоорієнтованого підходу, психологія безпеки праці.


Публікації і вебінари за участю експерта

JSA для лісівників

Для керування ризиками небезпек у лісовому господарстві було обрано метод оцінки ризиків JSA (job safety analysis – аналіз безпеки робіт). Про досвід упровадження ризикоорієнтованого підходу в лісовому господарстві. Питання щодо впровадження процедур оцінки ризиків на підприємствах галузі постало ще 2015 року. Тоді ж було розроблено Методичні рекомендації щодо впровадження системи...
Докладніше