Про нас

Історія
Журналу

Після набуття чинності Законом України «Про охорону праці» Кабінет Міністрів прийняв рішення про заснування друкованого засобу масової інформації у сфері охорони праці, основним завданням якого передбачався моніторинг виконання в Україні законодавства про охорону праці, поширення ідеології щодо впровадження безпечних умов праці, популяризація позитивного досвіду роботи у сфері охорони праці, формування в суспільстві працеохоронної культури. Ініціаторами створення журналу були тодішні Голова Держнаглядохоронпраці Станіслав Ткачук та начальник головного управління охорони праці Комітету Едуард Теличко. За підтримки С. Ткачука було виділено кошти на придбання будівлі редакції, реконструйовано та відремонтовано приміщення, змонтовано обладнання поліграфічної дільниці. Редакційний колектив очолив журналіст Микола Яковенко. Активну участь у процесі створення журналу брав також Е. Теличко. За його безпосередньої участі журнал проходив етапи становлення, підбирався авторський колектив. Велику допомогу новому виданню в той час надали колишні працівники Держнаглядохоронпраці Л. Борецька, Г. Лесенко, О. Цибульник та інші. Перший номер журналу вийшов у світ у липні 1994 року. З цього місяця бере свій початок історичний літопис видання, а 1 липня ДП «Редакція журналу «Охорона праці» вважає своїм днем народження.Абзац з прямокутною фігурою

Минуло 20 років. За цей час видано 240 номерів видання загальним накладом понад 4,3 млн екземплярів. Журнал друкується українською та російською мовами. Сьогодні це повноформатне, багатокольорове, ілюстроване видання на 72 сторінках з додатком на 64 сторінках, розраховане на широке коло читачів – фахівців з питань охорони праці всіх галузей економіки. Статті авторів розміщуються у п’яти розділах: управління охороною праці, безпека праці, медицина праці, соціальний захист і безпека життєдіяльності. На сторінках науково-виробничого видання відображена діяльність усіх учасників працеохоронного процесу – Верховної Ради, Кабінету Міністрів, об’єднань роботодавців і профспілок, Державної служби з питань праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, органів місцевої влади та самоврядування тощо. Журнал став ланкою, яка поєднала у спільному занепокоєнні станом охорони праці на виробництві лідерів проф­спілок, державних службовців, керівників і спеціалістів підприємств, організацій та установ, науковців і виробничників усіх галузей економіки.

Нині журнал «Охорона праці» є надійною опорою Державної служби з питань праці в питаннях здійснення та висвітлення державної політики з питань поліпшення умов праці та соціального захисту працюючих. Ми є своєрідним інформаційним середовищем, в якому працює така важлива для суспільства і держави Служба. Інформація про напрями діяльності Державної служби з питань праці, корпоративні новини, обмін професійним досвідом серед фахівців, їхні рекомендації стосовно поліпшення роботи – такі матеріали публікуються в кожному номері видання. За 20 років існування журналу його засновник – Державної служби з питань праці – неодноразово реорганізовувався, підпорядковувався різним центральним органам влади, що вносило певні труднощі в роботу, але незважаючи на все керівництво журналу залишалось вірним обраному курсу – стояти на сторожі охорони праці, висвітлювати найболючіші проблеми з питань охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності.

Цілеспрямована і у вищій мірі гуманна та благородна робота творчого колективу журналу знаходила підтримку не тільки держави, але й Української Православної Церкви. У червні 2002 р. Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир нагородив журнал орденом Нестора Літописця. Висока нагорода додала наснаги творчому колективу у подальшій роботі з висвітлення проблемних питань охорони праці, що не залишилося поза увагою керівництва Державної служби з питань праці. За вагомий внесок у висвітлення питань реалізації державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки і з нагоди професійного свята – Дня журналіста Держгіпрпромнагляд наказом від 03.06.2011 № 164 нагородив трудовий колектив ДП «Редакція журналу «Охорона праці» нагрудним знаком «За доблесну службу» II ступеня.

Звичайно, успіхи в роботі творчого колективу були б неможливими без участі широкого кола дописувачів, висококваліфікованих фахівців, які обрали своїм фахом захист людини праці. Це, насамперед, представники державного нагляду М. Нос, М. Штанько, С. Дунас, В. Шайтан, В. Цимбаленко, С. Колівошко, М. Радіонов, В. Ткачов, І. Калиновська, Л. Таїрова, М. Федоренко, О. Чередніченко. Серед науковців-медиків – Ю. Кундієв, Є. Бєлобров, Д. Тімошина, І. Лубянова, Д. Варивончик. Активно співпрацюють з колективом журналу працівники прес-служб теруправлінь Державної служби з питань праці Н. Савельєва, Т. Мордик, Т. Жмуд, О. Шмигельська, К. Каріх, В. Пашула, Н. Зінченко, Г. Пахомова, представники Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці М. Лисюк, Л. Цибульська, Т. Таїрова, О. Малихін, М. Ромась, О. Масюкевич, Н. Чумакова. Серед популярних авторів журналу – А. Романчук, Г. Лесенко, В. Цопа, Ю. Гримович, О. Богданова, О. Сабибін, О. Баженов та інші.

У 2018 р ДП «Редакція журналу «Охорона праці» було реорганізовано у ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» відповідно до ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», постанови КМУ від 23.11.2016 № 848 «Про затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі», наказу Держпраці України від 09.02.2017 «Про реорганізацію Державного підприємства «Редакція журналу «Охорона праці».

Товариство є повним правонаступником ДП «Редакція журналу «Охорона праці». Науково-виробничий журнал «Охорона праці» – це щомісячне, повноформатне, багатоколірне, ілюстроване видання на 64 сторінках з додатком «На допомогу спеціалісту з охорони праці». Загальний тираж понад 4 тис. примірників.

На сторінках видання, окрім фахової інформації, затребуваної спеціалістами з охорони праці, інженерами підприємств, публікуються статті про:

  • захист трудових прав працівників,
  • наглядову та сервісну діяльність Державної служби України з питань праці,
  • проблеми соціального захисту осіб, потерпілих на виробництві,
  • соціальне забезпечення/реабілітацію інвалідів праці,
  • діяльність організацій інвалідів,
  • діяльність Фонду соціального страхування України,
  • профілактику виробничого травматизму та професійних захворювань,
  • нормативне регулювання питань охорони та гігієни праці,
  • питання реабілітації учасників АТО тощо.

Журнал є організатором Міжнародної конференції з охорони праці, яка проводиться в Україні вже вісім років поспіль, а також семінарів та тренінгів з актуальних для сфери безпеки та гігієни праці питань.

Проте важливо не тільки знайти свого читача, але й утримувати його. Над цим ми успішно працюємо протягом двох десятиріч: постійно відвідуємо підприємства, відслідковуємо новини законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки, висвітлюємо роботу Державної служби з питань праці та інших працеохоронних інститутів – одним словом, тримаємо руку на пульсі потреб фахівців з охорони праці. Мені дуже приємно представити на сторінках цього буклету наш колектив. Сподіваюсь, знайомство буде цікавим та корисним. Обирайте журнал «Охорона праці»!

Головний редактор Дмитро Матвійчук