Гільперт Віталій

JSA для лісівників

29.01.2021

Для керування ризиками небезпек у лісовому господарстві було обрано метод оцінки ризиків JSA (job safety analysis – аналіз безпеки робіт). Про досвід упровадження ризикоорієнтованого підходу в лісовому господарстві.

Питання щодо впровадження процедур оцінки ризиків на підприємствах галузі постало ще 2015 року. Тоді ж було розроблено Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління охороною праці та ризиками на підприємствах, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України (далі – Методичні рекомендації).

Основна причина, що змусила вдатися до рішучих дій, – це стрімке зростання травматизму. Особливо вражала кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками. У 2014 р. це число збільшилося майже вдвічі.

Після засідання адміністративно-громадського контролю V рівня Держлісагентства за підсумками 2014 р. було зроблено певні висновки та прийнято виважені рішення. Зокрема:

  • систему управління охороною праці на підприємствах вдосконалити та перебудувати з урахуванням міжнародного досвіду;
  • посилити контроль і відповідальність за недотримання вимог з охорони праці;
  • провести позапланове навчання з ОП для всіх керівників підрозділів з тих напрямів роботи, де стався нещасний випадок з летальним наслідком.

Методичні рекомендації визначають порядок побудови, упровадження та функціонування системи управління охороною праці та ризиками (далі – СУОПР) на основі вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010.

СУОПР спонукала шукати нові підходи до перебудови системи управління охороною праці на підприємствах лісової галузі. У результаті вдалося дещо знизити смертність на підприємствах.

На зміну британському стандарту BS OHSAS 18001:2007 прийшов міжнародний стандарт ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я і безпекою праці. Вимоги та рекомендації щодо застосування». Цей документ став першим в історії стандартизації визнаним на міжнародному рівні стандартом для систем управління охороною здоров’я і безпекою праці. Його поява зумовила потребу аналізу проблемних питань у СУОПР, характерних для галузі.

РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

Зважаючи на відповідні висновки і рішення у галузі лісового господарства, було запроваджено більш системний підхід до вдосконалення системи ОП на основі керування ризиками.

Вимоги стандарту ISO 45001:2018 було доведено до фахівців служб ОП лісогосподарських підприємств. Оскільки в лісовому господарстві налічується понад 200 підприємств і, відповідно, чимало охочих дізнатись про вимоги стандарту, було прийнято рішення організувати системне навчання. Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства (Укрцентркадриліс) на своїй навчальній базі спільно з Академією управління ризиками в системах менеджменту при журналі «Охорона праці» за погодженням з Держлісагентством провели в період з листопада 2018 р. по квітень 2019 р. декілька семінарів-практикумів «Вимоги стандарту ISO 45001:2018».

Слухачі мали змогу оволодіти знаннями та навичками з оцінки та керування ризиками. Було проведено анкетування, за допомогою якого зібрано інформацію про актуальний стан впровадження СУОПР на підприємствах лісової галузі. Зокрема:

  • на більшості підприємств систему перебудовано;
  • ризики на робочих місцях ідентифікують тільки на початковому рівні;
  • аудити СУОПР на підприємствах не проводять;
  • лісогосподарські підприємства готові запровадити вимоги стандарту ISO 45001:2018.

Підсумком значної роботи у сфері ОП в галузі лісового господарства стало проведення 13–15 травня 2019 р. І Міжнародної конференції «Безпека та гігієна праці в лісовому господарстві: проблеми та перспективи впровадження управління ризиками на підприємстві», організованої за сприяння журналу «Охорона праці».

Цей захід дав змогу зрозуміти, що в галузі не чекають на ухвалення законів і нормативних актів, які імплементують у правове поле праце охоронної сфери європейський ризик-менеджмент. На підприємствах лісового господарства діють на випередження – виявляють і впроваджують найуспішніші світові практики для поліпшення умов праці та профілактики травматизму.

Повний текст статті читайте в журналі № 2\2021

Експерт Гільперт Віталій