Вимоги до авторських статей для журналу «Охорона праці»

Журнал «Охорона праці» приймає до друку оригінальні авторські статті по всіх напрямах працеохоронної діяльності. Направляючи статтю до редакції, автор погоджується на її редагування та/або скорочення відповідно до спрямованості та формату журналу і переклад українською/російською мовою.

Умови публікування матеріалів: автор передає авторські права на публікацію, але зберігає право на її розміщення в інших виданнях.

Надіслані статті редакція не повертає і не рецензує.

Рішення щодо внесення статті до плану публікування ухвалює головний редактор або заступник головного редактора.

Автор несе відповідальність за зміст статей, точність фактів і достовірність інформації, що викладені у статті (імена/прізвища, посади та місця роботи згадуваних осіб, найменування організацій/підприємств, їхніх підрозділів, дати, географічні назви, цитати, витяги з документів, цифрові/статистичні відомості тощо).

Окремим файлом автор має надіслати таку інформацію:

 1. прізвище, ім’я, по батькові;
 2. організація і фактична адреса місця роботи;
 3. контактні відомості автора (телефон, e-mail);
 4. повна поштова адреса;
 5. дата народження.

Щодо тексту

 • Текст має бути написаний українською або російською мовами (за бажанням автора) і набраний у програмі Microsoft Word (шрифт 14 пт, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5). Обсяг матеріалу попередньо узгоджується з редакцією (бажано не більше ніж 6 сторінок), на одній журнальній сторінці має бути не більше 4500 знаків (із пробілами).
 • Номер здається до друку 1–3 числа кожного місяця. Термін подачі авторами основних матеріалів (статей) у журнал– за два місяці до здачі номера.
 • До статті автор повинен обов’язково окремим файлом додати своє фото в діловому стилі. Мінімальний розмір – 1920×1080 пікселів.
 • При підготовці статті авторові бажано виділити основну думку (або декілька), яку можна оформити вставкою в тексті.
 • Тексти, розраховані більше ніж на одну журнальну сторінку (понад 4500 знаків), потрібно розбити на 3-4 значеннєві частини, також бажано надати до них підзаголовки.
 • Усі П.І.Б осіб, які згадуються в статті, треба додати українською/ російською мовою, абревіатури розшифрувати.

Щодо ілюстративних матеріалів

 • Текстовий файл не повинен містити ілюстративних матеріалів і таблиць, а тільки посилання на них у тих місцях, де автор передбачає розмістити фото, малюнки, таблиці тощо.
 • Посилання на ілюстрації необхідно виділяти напівжирним шрифтом або кольором, а підписи до них розміщувати наприкінці текстового файлу окремим блоком, оформлювати відповідно «Рис. 1. Назва малюнка».
 • Таблиці до тексту набирають у програмі Microsoft Word окремим файлом.
 • Фото автора, малюнки, креслення, схеми, карти, інфографіка тощо мають бути чіткими та якісними і виконані в одній із графічних програм (Coreldraw, Illustrator, Adobe Photoshop) окремими файлами. Мінімальний розмір ілюстрацій – 1920×1080 пікселів.
 • Ілюстрації і таблиці мають бути пронумеровані в тій послідовності, в якій вони згадуються в тексті.

Щодо редагування й узгодження

 • Авторська стаття після схвалення головним редактором проходить кілька етапів опрацювання: заступник головного редактора; редактор редакційного відділу; верстка.
 • Після опрацювання статті редактор надсилає текст автору для доопрацювання та узгодження. Після корегування редактор надсилає автору зверстану статтю для остаточного узгодження. Автор дає дозвіл на опублікування статтіелектронною поштою.

Оформлювати статтю потрібно за таким зразком:

 • назва статті (заголовними буквами українською та російською мовами);
 • П. І. Б. автора(ів) українською та російською мовами, посада і місце роботи;
 • основний текст (з виокремленими довідками, основною думкою, посиланнями на пронумеровані таблиці й ілюстрації);
 • підписи до ілюстрацій;
 • контактні відомості для зв’язку з автором (телефон,

e-mail).