Федоренко Микола

Інструкція не винна

09.02.2021

Найпоширеніша причина нещасних випадків, яка зазвичай фігурує в актах розслідувань, – порушення вимог інструкції з охорони праці. Це найпростіший спосіб призначити винного (самого потерпілого) і не шукати корінну причину інцидентів. Автор доводить: порушення інструкції з охорони праці не може бути основною причиною настання нещасного випадку!

Згідно з даними аналізу виробничого травматизму в Україні частка причин настання нещасних випадків, за результатами розслідування яких встановлено такі причини, як невиконання вимог інструкцій з охорони праці (код 25.2), посадових обов’язків (код 25.1), інші організаційні причини (код 26) та особиста необережність потерпілого (код 36), становить до 40% (у системі Держнаглядохоронпраці частка нещасних випадків з такими причинами була 15–20%).

Така тенденція у проведенні розслідувань нещасних випадків не дає змоги розробити ефективні заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам та зводить нанівець потребу проведення таких розслідувань.

Інструкція з охорони праці є локальним нормативно-правовим актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконують ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Інструкції розробляють на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств – виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві (п. 3, п. 4 розділу І Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05).

Тобто інструкція з охорони праці повинна містити вимоги безпеки, передбачені нормативно-­правовими актами з охоронипраці, технологічною, експлуатаційною та ремонтною документацією.

Якщо інструкцію з охорони праці розроблено без урахування зазначеної вище документації, то така інструкція є «неякісною або недосконалою». У Класифікаторі причин, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії (додаток 9 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337), вказано код причини 16 «неякісне розроб­лення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність». І саме комісія з розслідування нещасного випадку повинна з’ясувати із залученням експертів, чи є вимоги інструкції такими, що відповідають вимогам чинних НПАОП.

Посний текст статті читайте в журналі № 2/2021

Автор Федоренко Микола