Єрмолова Юлія

Психіатричний та наркологічний огляд

01.09.2022

29.06.2022 набув чинності Порядок психіатричних оглядів. Перед цим – 1.06.2022 втратили чинність попередні порядки проведення обов’язкових психіатричних і наркологічних оглядів.

Чи потрібний тепер наркологічний огляд, кого стосуються психіатричні огляди і як часто їх проходити, роз’яснюємо у цій статті.

Законодавче підґрунтя

10.06.2018 набули чинності вимоги статті 9 Закону України «Про психіатричну допомогу» (далі – Закон) щодо обмежень, пов’язаних з виконанням окремих видів діяльності. Зокрема: «Особа може бути визнана тимчасово (на строк до п’яти років) або постійно непридатною внаслідок психічного розладу, у тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин, до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для неї або оточуючих».

З метою встановлення придатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров’я вона підлягає обов’язковому попередньому (перед початком діяльності) та періодичним (у процесі діяльності) психіатричним оглядам, у тому числі щодо вживання психоактивних речовин, або позачерговим (у процесі діяльності) у разі виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами.

Відповідно до статті 9 Закону постановою КМУ від 10.05.2022 № 577 затверджено «Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих» (далі – Постанова № 577), який набрав чинності з 01.06.2022 року.

Із 29.06.2022 набув чинності новий Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджений наказом МОЗ України від 18.04.2022 № 651 (далі – Наказ № 651).

01.06.2022 втратили чинність попередні порядки проведення обов’язкових психіатричних і наркологічних оглядів:

  • Постанова КМУ «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення», затверджена 06.11.1997 № 1238 (далі – Постанова № 1238)
  • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих», затверджена 27.09.2000 № 1465 (далі – Постанова № 1465).

29.06.2022 втратили чинність:

  • Інструкція про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджена наказом МОЗ від 17.01.2002 № 12.
  • Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затверджена наказом МОЗ від 28.11.1997 № 339.
  • Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджене наказом МОЗ від 28.11.1997 № 339.

Окрім того, наказом МОЗ від 28.11.1997 № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів» затверджено Положення про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп’яніння,
даних про втрату чинності якого немає.

Чи потрібен наркологічний огляд?

Відповідно до Наказу № 651 наркологічний огляд буде частиною психіатричного. А Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (довідка № 100-2/о), замінить Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Визначено, що попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (далі – Огляд), проводить лікар-психіатр у закладі з надання психіатричної допомоги будь-якої організаційно-правової форми, або фізичні особи – підприємці, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її підставі медичне обслуговування населення, без­посередньо пов’язане з наданням психіатричної допомоги.

Огляд містить психіатричний огляд, лабораторне визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу та в сечі наркотичних засобів і психотропних речовин (опіоїдів, канабіоїдів, седативних чи снодійних засобів, кокаїну, галюциногенів, психостимуляторів).

Карбогідрат-дефіцитний трансферин (Carbohydrate-deficient transferrin, CDT) – це біомаркер хронічного вживання алкоголю. CDT значно підвищується у разі щоденного споживання понад 60 грамів етанолу, або майже 0,75 літра вина на день, протягом двох тижнів і більше. CDT – специфічніший показник для діагностики алкоголізму, ніж гамма-глутамілтрансфераза сироватки крові, яку визначали під час наркологічних оглядів.

Після проведення Огляду видають Форму № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин».

Окрім Форми № 100-2/о у Наказі № 651 передбачено інші форми первинної облікової документації: Форма № 100-1/о «Протокол про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» та Форма № 100-3/о «Журнал реєстрації виданих Довідок про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин».

Статтю повністю читайте в журналі № 8/2022

Експерт Єрмолова Юлія