Редакція журналу «Охорона праці»

Профзахворювання будівельників

03.02.2022

Якісне проведення медичних оглядів та аналіз отриманих результатів є основою профілактики професійної та виробничо обумовленої захворюваності серед працівників будівельної галузі.

Медичні огляди проводять відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, (далі – Порядок № 246) для:

  • вивчення стану здоров’я працівників;
  • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо обумовлених захворювань у пра­­­цівників;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища і трудового процесу;
  • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища і трудового процесу;
  • запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

На сьогодні узгодження списків осіб, що мають пройти медичний огляд, здійснюють структури Державної служби України з питань праці. Між тим, у нормативних актах не вказано, хто на підприємстві повинен визначати категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, та складати списки.

Також викликає сумніви, наскільки якісно це може зробити роботодавець, якому не завжди відома інформація про шкідливість тих чи інших умов праці та чинників, що їх формують. До того ж будівельна галузь не має і ніколи не мала спеціалізованих санітарно-гігієнічних лабораторій, у складі яких працювали б лікарі з гігієни праці – і це є однією з її особливостей.

Згідно з даними офіційної статистики майже третина працівників у будівельній галузі працюють у шкідливих умовах (табл. 1).

Особливістю будівельної галузі є відсутність постійного технологічного процесу. Тому для формування списків важливо враховувати саме наявність чинника виробничого середовища, а не тільки перевищення значення цього чинника або показника.

Кількість вперше встановлених випадків професійної захворюваності (далі – ПЗ) у будівництві становить близько 1–1,4% від загальної кількості зафіксованих в Україні випадків ПЗ.

Аналізуючи рівень професійної захворюваності за даними офіційної статистики, потрібно зазначити, що протягом тривалого часу можна спостерігати зниження рівня професійної захворюваності (діаграма). І це виглядає досить дивно з огляду на той факт, що значна кількість будівельників працює у шкідливих умовах праці.

На думку автора, стрімке зниження кількості хворих та рівня професійної захворюваності проти попереднього періоду можна пояснити зміною системи нагляду за умовами праці та станом здоров’я працівників, недосконалістю регулювання медичного забезпечення робітників тощо.

Тетяна Діордічук, ст. наук. співробітник ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», канд. мед. наук

Статтю повністю читайте в журналі № 2/2022

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»