Колесник Сергій

Медогляди: робота над помилками

10.05.2020

Порядок проведення медоглядів працівників – чи не єдиний документ, виконання вимог якого порушують усі: роботодавці, працівники, лікарі. Можливо, тому в Україні реєструють таку велику кількість профзахворювань.

У  2019 році Фонд соціаль­ного страхування України (далі – ФССУ) зареєстрував 2410 професійних ­захворювань, що майже на третину більше, ніж у 2018 році.

Основні причини виникнення професійних захворювань:

  • недосконалість механізмів та робочого інструменту;
  • недосконалість технологіч­ного процесу та неефективність ЗІЗ;
  • порушення правил охорони праці;
  • тривалий час роботи у шкідливих виробничих умовах;
  • несвоєчасне виявлення та пізня діагностика проф­захворювань;
  • невжиття заходів для поліпшення умов праці працівників за результатами проведених розслідувань;
  •  відсутність належного ­контролю за якістю проведення медичних оглядів ­працівників певних категорій.

Ситуація з медоглядами працівників, зайнятих на роботах у шкідливих умовах, досить складна. ­Вимоги процедурного характеру до проведення медоглядів у більшості випадків порушуються. Інколи під час проведення медоглядів не здійснюють належних лабораторних та інструментальних досліджень. Це призводить до того, що працівники, які мають бути відсторонені від роботи, продовжують працювати у шкідливих умовах, і, відповідно, показник профзахворюваності в країні збільшується.

Крім того, є факти використання недостовірної інформації під час складання документів, зокремау процесі проведення медоглядів, що призводить до необґрунтованого встановлення профзахворювань або, навпаки, до їх приховування.

ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС МЕДОГЛЯДІВ

Криворізьке відділення УВД ФССУ у Дніпропетровській області (далі – Криворізьке відділення) у лютому цього року провело нараду на тему «Недоліки при проведенні медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими умовами праці та шляхи їх подолання». У заході взяли участь представники лікувально-профілактичних закладів Кри­вого Рогу, які проводять по­передні та періодичні медичні огляди, ГУ Держ­праці у Дніпропетровській області, ДУ «Український НДІ ­промислової медицини». У Криворізькому відділенні, як і загалом по Україні, зареєстро­вано зростання рівня професійної захворюваності: 223 випадки проти 162 у 2018 році (майже на 38%). Серед основних причин – значна кількість недоліків і порушень відповідних нормативних актів під час проведення медоглядів працівників.

Начальник Криворізького відділення Віталій Желєзняк та інші фахівці відділення узагальнили  ці недоліки, встановивши такі основні хиби в проведенні мед­оглядів працівників:

  • заклади охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) визнають праців­ника придатним до виконання ­роботи, незважаючи на встановлення працівникові діагнозу, який є протипоказанням для продовження роботи в шкідливих умовах. Згодом захворювання у працівника може прогресувати й надалі буде визнано професійним;
  • працівника за висновками ЗОЗ упродовж декількох років визнають фактично здоровим,і вже після його звільнення оформлюють запит на складання санітарно-гігієнічної харак­теристики умов праці ЗОЗ за місцем проживання. У виписці з амбулаторної картки зазна­чають, що впродовж декількох років особа має ту чи іншу ­патологію;
  •  роботодавці не укладають із ЗОЗ договори на проведення попередніх медоглядів, і тому на роботу зі шкідливими умовами праці можуть бути праце­влаштовані особи з протипоказаннями за станом здоров’я.

Повний текст статті читайте в журналі № 5

Кореспондент Колесник Сергій