Редакція журналу «Охорона праці»

Медики України найменш захищені

14.06.2020

Використання засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) медичними працівниками з метою профілактики інфікування вірусом SARS-CoV-2  насамперед має ґрунтуватися на оцінці ризику небезпеки та особливостях можливих шляхів інфікування.

МЕДИКИ РИЗИКУЮТЬ ПОВСЯКЧАС

На сьогодні від роботи медпрацівників залежить здоров’я і благополуччя всього людства загалом і населення кожної країни зокрема.

Як показує аналіз умов праці медичних працівників, їхня професійна діяльність пов’язана з дією комплексу небезпечних і шкідливих виробничих чинників різного походження: психофізіологічних, фізичних, хімічних і біологічних. У нинішніх умовах пандемії коронавірусної інфекції найістотніший вплив на життя і здоров’я медиків справляють останні.

COVID-19 є гострим інфекційним захворюванням людини, яке раптово виникло, швидко поширилось по всьому світу і масово охопило населення багатьох країн. Оскільки коронавірусна хвороба характеризується тяжким перебігом і досить високою летальністю, її віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб (наказ МОЗ від 25.02.2020 № 521«Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб»). Відомо, що вірус SARS-CoV-2 має високу вірулентність і контагіозність, а отже, ризик зараження, зокрема й медпрацівників, які надають ­допомогу хворим на коронавірусну хворобу, дуже високий.

У нинішніх умовах пандемії коронавірусної інфекції найістотніший вплив на життя і здоров’я медиків мають біологічні чинники.

Зважаючи на це, умови праці медичного персоналу спеціа­лізованих медичних, інфекційних установ та підрозділів, ­­що працюють зі збудниками або контактують із хворими ­на ­особливо небезпечні хвороби, відносять до 4 класу (небезпечні) умов праці (Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248).

Небезпечні умови праці характеризуються такими рівнями дії шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення гострих професійних захворювань, серед іншого й важких форм, інвалідизації і навіть смерті.

Ризик зараження і захворювання медичного персоналу на коронавірусну хворобу COVID-19 наявний на поліклінічному, стаціонарному етапах надання медичної допомоги, в умовах лабораторної діагностики та під час проведення патологоанатомічного розтину тіл померлих.

За ступенем ризику зараження і захворювання на COVID-19 категорії медичних працівників можна ранжувати в такій послідовності: лікарі-реаніматологи, медичні сестри реанімаційних відділень, санітарки реанімаційних відділень, лікарі пропускників інфекційних відділень, лікарі поліклінік, які здійснюють огляд хворого на відстані меншій, ніж 1 метр, лікарі-патологоанатоми, лікарі-лаборанти, лікарі-­епідеміологи.

Причини високого рівня захворюваності медичних працівників на коронавірусну інфекцію

  • робота з великою кількістю хворих пацієнтів  в умовах високої концентрації вірусу в робочій зоні медика;
  • висока контагіозність (заразність) захворювання;
  • велика тривалість робочої зміни, зокрема цілодобове чергування;
  • недостатній відпочинок;
  • відсутність приміщень для особистої гігієни;
  • неналежний рівень забезпечення та використання ЗІЗ медпрацівниками;
  • відсутність навичок використання ЗІЗ (надягання, знімання), знезараження та утилізації в умовах епідемії.

Олександр Яворовський, завідувач кафедри, академік НАМН України, д-р мед. наук, професор, Валентина Зенкіна, доцент, канд. мед. наук (Кафедра гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця)

Повний текст статті читайте в журналі № 6/2020

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»