Редакція журналу «Охорона праці»

Керуємо пестицидними ризиками

05.03.2021

На початку весняно-польових робіт ще раз нагадуємо основні правила безпечного поводження з пестицидами й агрохімікатами.

14 січня 2021 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів своїм наказом № 15 «Про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів» затвердило Перелік препаратів <…> рекомендованих до реєстрації і внесення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, в якому визначено асортимент пестицидів, сфера їх застосування, способи, час і кратність обробок по кожному найменуванню.

Керівники та менеджери підприємств, їхніх структурних підрозділів повинні не тільки бути обізнаними з типовими захворюваннями представників аграрних професій, а й уміти розробляти і впроваджувати всі потрібні профілактичні заходи з урахуванням вимог гігієни праці та виробничої санітарії.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

  • Навчання працівників безпечних методів роботи з урахуванням усіх небезпек та шкідливих чинників, що пов’язані з тією чи іншою професією.
  • Професійний відбір кандидатів на посаду з виявленням їхньої придатності до роботи в умовах впливу того чи іншого негативного фактора.
  • Проведення періодичних медоглядів робітників, які працюють у шкідливих умовах.
  • Механізація, автоматизація процесів, проведення технологічних, санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних робіт з ліквідації або істотного ослаблення/зменшення дії джерел шкідливості й небезпечності, зниження важкості й напруженості праці.
  • Раціоналізація та оптимізація режимів праці й відпочинку або заборона застосування пестицидів.
  • Обов’язкове використання засобів захисту у шкідливих і небезпечних умовах і виконання вимог гігієни праці.
  • Безкоштовна видача спецхарчування, молока та інших профілактичних продуктів.
  • Допомога в наданні хворим працівникам путівок для санаторно-курортного лікування та ін.
  • Проведення періодичних інструктажів з питань охорони праці.

Микола Сакун, Інна Москалюк, доценти Одеського державного аграрного університету

Повністю статтю читайте в журналі № 3/2021

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»