Редакція журналу «Охорона праці»

Гігієна праці в сучасних умовах. Особливості наглядової діяльності

10.08.2020

Форсовані зміни виробничого макро- і мікросередовища зумовлюють зміни у структурі професійної захворюваності. Це потребує комплексного вивчення умов праці, виробничого середовища та їхнього впливу на здоров’я працівників. Про це та інші напрями наглядової діяльності розповів начальник Головного управління Держпраці у Харківській області Володимир Рожанський.

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ

Нове тисячоліття поставило перед людством якісно новий виклик – розвиток в умовах негативного впливу довкілля та небезпечних/шкідливих факторів виробничого середовища. У процессі науково-технічного прогресу змінюються умови праці, зокрема й унаслідок збільшення нервово-психічного ­напруження та інтелектуальних ­зусиль. Праця в умовах швидко­плинних процесів, суміщеного керування кількома об’єктами чи процесами призводить до перевищення можливостей людини.

У цих умовах гігієна праці як складник гігієнічної науки є одним з пріоритетних напрямів у роботі Головного управління Держпраці у Харківській області (далі – ГУ). Гігієна праці вивчає трудову діяльність людини, умови, в яких вона працює, вплив виробничих факторів на її організм, стан здоров’я колективу, а також розробляє гігієнічні нормативи та профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці та запобігання проф­захворюванням.

Комплексне дослідження факторів виробничого середовища на робочому місці потрібне для встановлення всіх факторів і причин виникнення несприятливих умов праці. Для цього проводять санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці.

З метою створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці КМУ розпорядженням від 12.12.2018 № 989-р затвердив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні. Реалізація Концепції передбачає впровадження в національне законодавство про охорону праці ризикоорієнтованого підходу шляхом імплементації рамкової Директиви № 89/391/ЄЕС Ради ­щодо запровадження заходів заохочення поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі.

Розуміючи важливість та потребу формування нових підходів до профілактики виробничо зумов­лених захворювань, фахівці ГУ активно проводять інформаційно-­роз’яснювальну роботу під час робочих зустрічей, семінарів, консультацій з посадовими особами і працівниками підприємств, установ та організацій Харківщини.

Фахівці відділу з питань гігієни праці під час проведення заходів нагляду (контролю) та розслідування випадків професійних захворювань всебічно вивчають особливості технологічних процесів та санітарно-­гігієнічних умов виробничої діяльності. Вносять відповідні пропозиції та формують першочергові заходи, пріо­ритетом яких є забезпечення здоров’я та життя працівника.

МЕДОГЛЯДАМ – ОСОБЛИВА УВАГА

До повноважень ГУ належить контроль за організацією і проведенням медоглядів працівників певних категорій відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246.

Медогляди сприяють збереженню високої працездатності працівників – раннє виявлення початкових проявів захворювань, своєчасне стаціонарне, амбулаторне чи санаторно-курортне лікування, професійна та медична реабілітація разом з ефективним диспансерним наглядом запобігають втраті здоров’я та інвалідності. Раннє виявлення початкових проявів виробничо зумовлених захворювань з подальшими лікувально-профілактичними заходами є одними з основних чинників, що запобігають розвитку профзахворювань у працівників.

Керуючись наданими повноваженнями, ГУ фокусує увагу перед­усім на якості, своєчасності та повноті проведення медичних оглядів. Особливу увагу приділяють фаховому складу комісії – її члени, яких залучають до проведення медоглядів, повинні мати відповідну підготовку з профпатології.

Під час перевірок

Протягом 2018–2019 років було виявлено численні порушення в роботі медичних комісій лікувально-профілактичних закладів Харківської області та м. Харкова, які проводили медогляди працівників певних категорій. Спільно з Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації здійснено комплекс заходів щодо усунення недоліків у роботі медичних комісій КНП «Лозівське ТМО», КНП «Валківська ЦРЛ», КНП «Борівська ЦРЛ» та ін.

Додатково для всіх голів та членів медичних комісій лікувально-профілактичних закладів восени 2019 року проведено семінар-нараду із залученням представників Департаменту охорони здоров’я ХОДА, НДІ гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету, Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області, Об’єднання профспілок Харківської області та робо­тодавців.

Повний текст статті читайте в журналі № 8/2020

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»