Редакція журналу «Охорона праці»

Досліджуємо фактори виробничого середовища

13.08.2021

В Україні назріла нагальна потреба в перегляді чинних санітарних норм і правил, а також у розробці таких, що регламентують вплив нових факторів та технологій виробничого середовища.

Одним з основних напрямів розвитку сучасної профілактичної медицини є гігієнічна регламентація потенційно небезпечних чинників виробничого середовища.
За даними ВООЗ, налічується близько 50 фізичних факторів, що можуть підвищувати ризик нещасних випадків, професійних хвороб або стресреакцій.

Відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою КМУ від 13.06.1995 № 420 (із змінами, внесеними постановами КМУ № 1405 (1405-97-п) від 15.12.97 та № 627 (627-98-п) від 07.05.98), гігієнічна регламентація – це розроблення на підставі сучасних даних науково обґрунтованих гігієнічних нормативів будь-яких небезпечних факторів фізичного, хімічного, біологічного походження. Гігієнічна регламентація здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії небезпечних факторів шляхом встановлення критеріїв їх до­пустимого впливу на здоров’я
людини.

В Україні на сучасному науковому рівні активно досліджують вплив фізичних факторів на здоров’я працівників. Серед основних напрямів досліджень такі:

  • вивчення механізмів ізольованої та комбінованої дії факторів на організм людини,
  • дослідження їх інтермітуючого (переривчастого) впливу,
  • вивчення залежності «доза – ефект» та індивідуальної чутливості людини до впливу чинників виробничого середовища;
  • обґрунтування гранично допустимих рівнів (ГДР) і розробка заходів щодо запобігання несприятливому впливу факторів.

Тетяна Діордічук, керівник Випробувального центру, завідувач лабораторії випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування, канд. мед. наук ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН»

Василь Назаренко, завідувач лабораторії з вивчення та нормування фізичних факторів виробничого середовища; д-р біол. наук ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН»

Наталія Тихонова, Інна Чередніченко, наукові співробітники лабораторії з вивчення та нормування фізичних факторів виробничого середовища ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН»

Статтю повністю читайте в журналі № 8/2021

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»