Редакція журналу «Охорона праці»

I Міжнародна науково-практична конференція OSHAgro – 2021

20.09.2021

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у I Міжнародній науково-практичній конференції

OSHAgro – 2021, яка проходитиме на базі кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві механіко-технологічного факультету НУБіП України

Організатори конференції:

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Науково-виробничий журнал «Охорона праці»
  • Державна служба України з питань праці
  • Європейське співтовариство з охорони праці

До участі в конференції запрошуються співробітники науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти, спеціалісти з охорони праці підприємств.

В ході конференції планується робота за такими напрямами:

  • Загальні питання законодавчих вимог з безпеки праці та охорони здоров’я працівників.
  • Загальні питання керування професійними ризиками в системах управління безпеки праці та здоров’я працівників.
  • Практичні аспекти керування професійними ризиками на підприємствах.
  • Управління охороною здоров’я працівників.
  • Майстер-клас. Основні положення керування ризиками небезпек та можливостей в системах управління охорони здоров’я та безпеки праці робітників (згідно вимог 45001:2018 та положень ISO 31000:2018, IEC 31010:2019 та інших).

Важливо! Матеріали конференції видаються у вигляді тез конференції (pdf-макет тез буде розісланий на поштові скриньки учасників протягом місяця від дати її завершення).

За зміст поданих до участі у конференції матеріалів відповідальність несуть автори. Організатори конференції залишають за собою право відхилити надіслані матеріали.

Початок роботи конференції (початок приймання матеріалів) – 30 вересня 2021 р.

Кінцевий термін подання матеріалів конференції – 15 жовтня 2021 р.

Що потрібно для того, щоб взяти участь у роботі конференції?

Пройти реєстрацію та надіслати матеріали за посиланням:

https://forms.gle/7gg2FgxcVJuEdCse9

Також можна надіслати на електронну адресу секретаря конференції bilko@nubip.edu.ua лист з темою «Матеріали конференції». До листа має бути додано файл з тезами (для публікації у збірнику тез конференції) в одному з текстових форматів *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf тощо.

Як проходитиме конференція?

Надіслані Вами матеріали розміщуються на сторінці конференції сайту університету, виголошення доповідей та обговорення матеріалів проводиться із застосуванням засобів електронної комунікації (OSHAgro – 2021, Thursday, 30 Sep, 2021 09:00 (UTC+03:00), платформа Webex, https://nules.webex.com/nules/j.php?MTID=m474e326fcafbe3f33c7f7e7c895cd210, Meeting number: 2672 543 2954 Password: jkEv4SksB22). По завершенню роботи конференції Тези наукових доповідей конференції розміщуються у вільному електронному доступі на сторінці конференції у вигляді pdf-макетів. Паперові примірники Тез надаються за окремим запитом.

Участь у конференції безкоштовна.

Контактна особа:

Білько Тамара Олександрівна,

секретар оргкомітету конференції

тел. 0503514376

Е-mail: bilko@nubip.edu.ua

Вимоги до матеріалів

До участі у конференції допускаються матеріали, що відповідають тематиці конференції.

Текст матеріалів має відповідати вимогам ДАК МОН України.

Матеріали подаються державною (українською) мовою; від іноземних авторів – англійською або іншими мовами ЄС.

Обсяг матеріалів – до 3 сторінок формату А4.

Рекомендована структура матеріалів: постановка питання, короткий огляд стану досліджень, стислий виклад методики досліджень, результати та висновки.

На початку тез зазначаються: індекс УДК; назва доповіді великими літерами; ініціали та прізвище автора(ів), назва установи, електронна пошта.

Таблиці в тексті мають бути виконані в редакторах Excel або Word.

Рисунки повинні мати роздільну здатність не менше ніж 150 dpi, ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву.

Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках згідно ДСТУ 8302-2015.

Тези доповіді оформлюються в редакторі Word або подібному, шрифт - Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5.

Файл з тезами для публікації у збірнику тез конференції подається в одному з текстових форматів *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf тощо.

Тези мають містити не більше 3 рисунків, 3 формул, 3 таблиць та 5 посилань на літературні джерела.

Матеріали надсилаються в електронному вигляді на адресу bilko@nubip.edu.ua з темою "Матеріали конференції" до початку роботи конференції.

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не публікуватимуться.

Зображення та документи

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»