OSHAgro-2023

Шановні колеги!
Запрошуємо вас до участі у ІІI Міжнародній науково-практичній конференції OSHAgro-2023, яка проходитиме на базі кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві механіко-технологічного факультету НУБіП України

Дата: 3 жовтня 2023, 9:00–17:00

Формат: online (Webex)

Організатори конференції:

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Науково-виробничий журнал «Охорона праці»
 • Державна служба України з питань праці
 • Європейське співтовариство з охорони праці

До участі в конференції запрошуємо співробітників науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, здобувачів наукових ступенів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів, спеціалістів з охорони праці підприємств.

Під час конференції заплановано роботу за такими напрямами:

 1. Загальні питання законодавчих вимог з безпеки праці та охорони здоров’я працівників.
 2. Загальні питання керування професійними ризиками в системах управління безпеки праці та здоров’я працівників.
 3. Практичні аспекти керування професійними ризиками на підприємствах.
 4. Управління охороною здоров’я працівників.
 5. Майстер-клас.

Важливо! Матеріали конференції видаватимуть у формі тез конференції (pdf-макет тез буде розіслано на поштові скриньки учасників протягом місяця від дати її завершення).

За зміст поданих до участі у конференції матеріалів відповідають автори. Організатори конференції залишають за собою право відхилити надіслані матеріали.

Початок роботи конференції (початок приймання матеріалів) – 3 жовтня 2023 р.

Кінцевий термін подання матеріалів конференції – 15 жовтня 2023 р.

Що потрібно для того, щоб узяти участь у роботі конференції?

Пройти реєстрацію та надіслати матеріали за посиланням:

https://forms.gle/4BkNeXDYsjbkgWwdA

Також можна надіслати на електронну адресу секретаря конференції oshagro.conf@gmail.com або bilko@nubip.edu.ua лист із темою «Матеріали конференції». До листа має бути додано файл з тезами (для публікації у збірнику тез конференції) в одному з текстових форматів*.doc, *.docx, *.odt, *.rtf тощо.

Як проходитиме конференція?

Надіслані вами матеріали буде розміщено на сторінці конференції сайту університету, виголошення доповідей та обговорення матеріалів проводитимуть із застосуванням засобів електронної комунікації (OSHAgro-2023conference, вівторок, 3 жовтня 9:00–17:00, платформа Webex, посилання: https://nules.webex.com/nules-ru/j.php?MTID=m8fb36230e7db319df16e5b805f843c16).

Після завершення роботи конференції тези наукових доповідей конференції розміщують у вільному електронному доступі на сторінці конференції у формі pdf-макетів. Паперові примірники тез надають за окремим запитом.

Участь у конференції безплатна.

Контактна особа:

Білько Тамара Олександрівна,

секретар оргкомітету конференції

тел. 050 351 43 76

е-mail:oshagro.conf@gmail.com або bilko@nubip.edu.ua

Вимоги до матеріалів:

 • До участі в конференції допускають матеріали, що відповідають її тематиці.
 • Текст матеріалів має відповідати вимогам ДАК МОН України.
 • Матеріали подають державною (українською) мовою; від іноземних авторів – англійською або іншими мовами ЄС.
 • Обсяг матеріалів – до трьох сторінок формату А4.
 • Рекомендована структура матеріалів: постановка питання, короткий огляд стану досліджень, стислий виклад методики досліджень, результати й висновки.
 • На початку тез зазначають: індекс УДК; назву доповіді великими літерами; ініціали та прізвище автора(ів), назву установи, електронну пошту.
 • Таблиці в тексті мають бути виконані в редакторах Excel або Word.
 • Рисунки повинні мати роздільну здатність не менше ніж 150 dpi, ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію та назву.
 • Посилання на використані джерела подають у квадратних дужках згідно з ДСТУ 8302-2015.
 • Тези доповіді оформлюють у редакторі Word або подібному, шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5.
 • Файл із тезами для публікації у збірнику тез конференції подають в одному з текстових форматів *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf тощо.
 • Тези мають містити не більше ніж 3 рисунки, 3 формули, 3 таблиці та 5 посилань на літературні джерела.

Матеріали надсилають в електронній формі на адресу oshagro.conf@gmail.com або bilko@nubip.edu.ua з темою «Матеріали конференції» до початку роботи конференції.

Матеріали, що не відповідають тематиці й зазначеним вимогам, не публікуватимуть.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»