Тест

Серед найгостріших проблем, які вимагають нагального вирішення, є такі, що пов’язані з потребою розроблення спеціального обладнання для ведення аварійно-рятувальних та ремонтно-відновлювальних робіт у шахтних стволах із клітьовими та скіповими підйомними установками, а також засобів дистанційного обстеження стану вентиляційних стволів, не обладнаних механізованими підйомами, з можли­вістю їх використання в аварійних ситуаціях.

Аналіз досліджень і публікацій


На гірничорудних підприємствах України, що спеціалізуються на підземному видобутку корисних копалин (залізної, уранової, марганцевої руд), в експлуатації перебувають кілька сотень вертикальних стволів (зокрема, з підіймальними установками та вентиляційних).
Більшість стволів введено в дію ще в минулому столітті, тому їх строк експлуатації становить від 35 до 65–70 років. Шахтні стволи та їх обладнання під час експлуатації мають постійний вплив силових навантажень, що виникають під час переміщення підйомних посудин; хімічно агресивного середовища; динамічних і гео­механічних процесів у породах, де прокладено стволи. Унаслідок дії цих факторів відбувається інтенсивне зношування обладнання ствола, зміна геометричних параметрів його елементів із втратою їх несучої здатності.
Виробничники вживають заходів щодо підвищення безпечного технічного стану стволів, а саме: здійснюють постійне спостереження (моніторинг) за основними параметрами стволового обладнання, оцінку проєктного ресурсу армування та кріплення і, на їх основі, прогноз розвитку негативних процесів. Відповідно до планів-графіків, погоджених з інспектуючими службами, із залученням спеціалізованих організацій виконується значний обсяг ремонтно-відновлювальних робіт.

Однак у стволах усе ще мають місце різного роду аварійно-небезпечні ситуації, зокрема: несанкціоновані зупинки клітей, обриви канатів, падіння скіпів, знеструмлення. Для локалізації та ліквідації наслідків таких аварій, а також порятунку людей гірничорятувальникам вкрай потрібно мати спеціальне обладнання, насамперед мобільну аварійно-рятувальну підйомну установку. Ефективність та надійність дій гірничорятувальних підрозділів, а також безпека праці персоналу шахт напряму залежать від такого обладнання.

Іншим проблемним питанням є огляд вентиляційних стволів, не обладнаних стаціонарними підйомними установками.

Згідно з вимогами чинних правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом шахтні стволи, що служать для вентиляції, потрібно оглядати не менше одного разу на рік. Зазвичай огляд таких стволів на практиці здійснюють за допомогою спеціальної бадді під час її руху зі швидкістю не більше ніж 0,3 м/с. Однак експлуатація баддєвих підйомних установок (БПУ) на багатьох шахтах стала неможливою через їх фізичне зношення. Проєктування і монтаж нових БПУ на вентиляційних стволах, у деяких випадках, є економічно недоцільними. Вирішенням цієї проблеми може стати розробка спеціальних засобів дистанційного обстеження стволів.