Чисельність і кількість: у чому відмінність?

У чинному законодавстві у значенні «певне число, кількісний склад» використовують іменники «чисельність» та «кількість» (англ. quantity; amount). Приклади їх вживання в Кодексі законів про працю України, Господарському кодексі України, НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» наведено далі.

Розглянемо приклади використання цих термінів і в інших документах.

КІЛЬКІСТЬ

База стандартизованих науково-технічних термінів Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») містить 51 поняття, що утворює словосполучення з іменником «кількість», зокрема: кількість циклів, операцій увімкнення-вимкнення, пестицидів, фумігантів, кількість залишкова, еквівалентна, середня, умовна тощо.

  • «Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці» (Інструкція до заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держстату України від 26.10.2009 № 403»);
  • «Кількість потерпілих від нещасних випадків…»; «Кількість нещасних випадків – усього, одиниць…» (Форма державного статистичного спостереження № 7-тнв, затверджена наказом Держкомстату від 18.08.2014 № 242);
  • «Склад, кількість та вартість майна…»; «Кількість товару, що продається...»; «…позичальник зобов’язується повернути... кількість речей...» (Цивільний кодекс України).

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

У базі термінів ДП «УкрНДНЦ» з іменником «чисельність» знаходимо словосполучення, як-от:

  • середньоспискова чисельність (англ. average list of workmen),
  • середня чисельність персоналу,
  • величина спискової чисельності,
  • динаміка чисельності мікроорганізмів (англ. miсrоbеs quаntity),
  • нормативи чисельності,
  • регламентована чисельність працівників.

Висновок

В українській мові вживають іменники «чисельність»і «кількість». Вони передають спільне значення – «певне число, кількісний склад кого-, чого-небудь».

Чисельність уживають з назвами істот чи неістот, що утворюють певну сукупність і мають значення збірності: чисельність працівників, членів кооперативу, групи тощо.

Іменник «кількість» поєднують зі словами, що називають окремих істот чи неістот: членів, робітників, працівників, місць, товару, акцій, продукції, енергії, балонів тощо. У чинному законодавстві знаходимо словосполуки і кількість працівників, і чисельність працівників, які вживають як синоніми.

Кодекс законів про працю України

«…згідно з кількістю членів…» (ст. 12);

«…кількість і категорії працівників…» (ст. 494);

«…кількість робітників…» (ст. 223);

«…скороченням чисельності або штату працівників…» (ст. 82);

«…встановлено… норми чисельності працівників…» (ст. 92);

«...чисельність, ...строк повноважень комісії…» (ст. 223).

Господарський кодекс України

«…забезпечує… кількість робочих місць…» (ст. 69);

«У звіті… зазначаються: …кількість товару…» (ст. 75);

«…капітал, поділений на ... кількість акцій…» (ст. 80);

«…кількість енергії, що відпускається…» (ст. 276);

«Підприємство… встановлює чисельність працівників…» (ст. 64);

«Чисельність членів виробничого кооперативу…» (ст. 97).

НПАОП 0.00-1.62-12

«…кількість: перехідних містків; місць для зберігання одягу в гардеробних; сіток у душових; балонів; транспортних засобів; виїздів; кранів в умивальних; санітарних приладів; цинку…»;

«Чисельність працівників у зміні…»;

«...чисельність осіб…».