00_Структура кодів виду економічної діяльності

Класифікатор видів економічної діяльності - статистичний інструмент, специфічним принципом якого є об'єднання підприємств в групи за ознакою: подібність товарів чи послуг, які виробляє та надає підприємство, або використання подібних процесів для виготовлення товарів і надання послуг.

А Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

O Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

I Тимчасове розміщування й організація харчування

P Освіта

C Переробна промисловість

J Інформація та телекомунікації

Q Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

K Фінансова та страхова діяльність

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

L Операції з нерухомим майном

S Надання інших видів послуг

F Будівництво

М Професійна, наукова та технічна діяльність

T Діяльність домашніх господарств

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

U Діяльність екстериторіальних організацій і органів