Якименко (Купира) Зінаїда

Позапланові перевірки в період воєнного стану

28.09.2022

Із 19 липня мораторій на проведення Державною службою України з питань праці заходів нагляду/контролю скасовано. Це стало можливим завдяки черговим змінам до трудового законодавства. Але є й хороша новина. Штрафи, передбачені статтею 265 КЗпПУ, у період дії воєнного стану не застосо­вуються, якщо підприємство виконає припис наглядовців у встановлені терміни.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі – Закон № 2352) внесено зміни до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, (далі – Закон № 2136). Закон № 2136 доповнено стат­-тею 16 «Державний нагляд ­(контроль) за додержанням законодавства про працю у період дії воєнного стану».

Зокрема, визначено, що в період дії воєнного стану Державна служба України з питань праці та територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи ­державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю, у частині додержання вимог цього Закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

Ми говоримо про відновлення проведення позапланових перевірок. Звертаю увагу, що предметом таких заходів є дотримання вимог Закону № 2136, а також виявлення неоформлених трудових відносин і законність припинення трудових договорів.

Частиною 2 статті 16 Закону № 2136 передбачено, що позапланові перевірки здійснюються у порядку, встановленому ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877), з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Варто зауважити, що Закон № 877 жорстко регулює порядок проведення позапланових заходів, тому інспекторам і роботодавцям під час проведення перевірок слід чітко дотримуватися норм цього Закону, щоб у подальшому результати перевірки не були скасовані в судовому порядку.

Законом № 2136 передбачено, що в період дії воєнного стану позапланові перевірки здійснюються:

1. За наявності підстав, визначених абзацами п’ятим, восьмим, дев’ятим, десятим частини першої статті 6 Закону України № 877.

Мають на увазі такі підстави:

  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) ­правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом ­державного нагляду (контролю) за наявністю погодження Державної служби України з питань праці або відповідного державного колегіального органу.
  • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного ­випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
  • вернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

2. За зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації.

3. У зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

Законом № 2136 передбачається, що в період дії воєнного стану в разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контро­лю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються.

Зауважу, що Законом № 877 зазначено, що під час проведення позапланового заходу з’ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на ­проведення заходу державного нагляду (контролю). Якщо інспектор забажає ознайомитися із документами з інших питань, то роботодавець їх може не надавати.

Статтю повністю читайте в Журналі № 9/2022 та Кабінеті охорони праці

Кореспондент Якименко (Купира) Зінаїда