Редакція журналу «Охорона праці»

Затверджено новий Покажчик НПАОП

05.08.2021

Державна служба України з питань праці видала наказ від 22.04.2021 № 68 «Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці».

До Покажчика НПАОП внесено такі нормативно-правові акти:

НПАОП 61.0-7.01-20 «Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт у морських портах», затверджені наказом Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.11.2020 № 2352, зареєстрованим у Мін’юсті 12.01.2021 за № 33/35655;

НПАОН 00.0-7.06-20 «Вимоги щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт», затверджені наказом Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.12.2020 № 2602, зареєстрованим у Мін’юсті 02.02.2021 за № 138/35760.

Із Покажчика НПАОП вилучено:

НПАОН 10.0-5.01-69 «Инструкция о порядке согласования подработки железных дорог на угольных и сланцевых месторождениях СССР», затверджена Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 26.08.1969. Підстава: наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.12.2020 № 2602 «Про затвердження Вимог щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт», зареєстрований в Мін’юсті 02.02.2021 за № 138/35760.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»