Федоренко Микола

Заробітна плата натурою

09.03.2022

Звертаюся по допомогу у ситуації щодо оплати заробітної плати за лютий на сирзаводі. Там працює мій чоловік і примусово видають зарплату у натуральному вигляді на 1500 грн, тобто сиром (ще й короткотривалого зберігання), виплату залишку зарплати перенесли на невизначений термін. У нашому місці, хвала Господу, активних бойових дій немає, але місто відрізано (немає мостів), завод вже не працює. Підкажіть, чи правочинні дії керівництва?

Відповідь:

Відповідно до підпункту 5 п. 1 ст. 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в указі Президента України про введення воєнного стану повинен зазначатися вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку із введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

Згідно з п. 3 Указу Президента України від 24.04.2022 № 64/2022 із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Можуть вводитись обмеження до ст. 43 Конституції України, зокрема, в частині того, що  «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом».

Оскільки воєнний стан належить до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), то на підставі ст. 617 Цивільного кодексу України на період воєнного стану роботодавець може бути звільнений від відповідальності за зобов’язання, передбачені трудовим договором з працівником, зокрема, й в частині заробітної плати. Водночас форс-мажорні обставини не звільняють від виконання самого зобов’язання з працівником та після усунення форс-мажорних обставин роботодавець зобов’язаний виконати всі свої зобов’язання перед іншою стороною у повному обсязі.

Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30% нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється КМУ (ст. 23 Закону України «Про оплату праці»).

Діє постанова КМУ від 03.04.1993 № 244 «Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою», відповідно до якої не дозволяється виплата заробітної плати «продовольчими товарами народного споживання промислової переробки, крім цукру, призначеного для розрахунків із сільськогосподарськими підприємствами і насіннєвими заводами, та водіями автотранспортних організацій, працівниками залізничного транспорту, які забезпечують перевезення цукрових буряків».

Сир (у порівнянні з яйцями, салом, м’ясом) є продовольчим продуктом промислової переробки, тому заробітна плата не може бути виплачена цим продуктом.

Отже, у вашому випадку зарплата працівникові у грошових коштах повинна бути нарахована у повному розмірі (у винятковому випадку, на підставі Колективного договору або Положення про оплату праці підприємства, -  у розмірі не менше 70% від нарахованої за місяць).

Автор Федоренко Микола