Колесник Сергій

Замкнений простір з Великої Британії

24.06.2024

Найкращі практики Великої Британії щодо організації безпечного виконання робіт  у замкнених просторах базуються на доволі простій системі, яка діє за принципом світлофора: червоний – заборонено виконувати роботу, жовтий – готуємося, організовуємо безпеку робочого місця, зелений – виконуємо роботу. А весь процес виконання роботи можна умовно поділити на шість етапів. 

Про небезпеку під час виконання робіт у замкнених просторах, зокрема в каналізаційних колодязях, знають усі. Але, на жаль, смертельні нещасні випадки трапляються в Україні щороку.

7 серпня 2023 р. у Білоцерківському районі на Київ­щині під час виконання робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє працівників житлово-експлуатаційної контори. Чоловіки по черзі спускались у колодязь і відразу втрачали свідомість. На місце події негайно викликали службу ДСНС та бригаду швидкої медичної допомоги. Рятувальники за допомогою драбини та рятувальної мотузки підняли на поверхню чоловіків без ознак життя, лікарям залишилось лише констатувати їх смерть.

Серед тем, розглянутих під час технічних вебінарів для інженерів з ОП, організованих журналом «Охорона праці» та ESOSH за підтримки проєкту МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», були роботи в замкнених просторах. Досвідом з цього питання поділився Стюарт Карнегі (Велика Британія), який має понад 31 рік стажу оперативного керівництва, більше ніж 22 роки у сфері безпеки та гігієни праці в енергетиці та 12 років у сфері розслідування інцидентів.

Щоб якомога доступніше донести інформацію учасникам вебінару, а це понад 300 осіб, С. Карнегі змоделював такий інцидент.

Одного працівника знайшли непритомним у каналізаційному колодязі. Тоді його колега спустився, щоб надати допомогу, і втратив свідомість. Керівник робіт послав ще двох техніків з апаратами для дихання, щоб їм допомогти, але один з них також знепритомнів. ­Викликана пожежно-рятувальна служба вчасно дістала потерпілих, яких доправили до лікарні. Поліція ­відкрила провадження.

У такій ситуації роботодавець насамперед мав би відправити одного з керівників компанії до лікарні, де перебувають потерпілі, поінформувати про нещасний випадок юридичний відділ, поінформувати та підтримати найближчих родичів потерпілих, забезпечити охорону території, де стався нещасний випадок, ізолювати все використовуване обладнання та почати процедуру розслідування інциденту.

Згідно з європейською термінологією є такі види інцидентів на робочому місці: Fatalities – смертельні випадки; Lost Time Accidents – нещасні випадки, інциденти із втратою робочого часу; Minor Injuries – незначний інцидент без втрати працездатності; Near Misses – події без наслідків або потенційно небезпечні події; Unsafe Acts – небезпечні дії.

Під час розслідування цього інциденту створена роботодавцем слідча група повинна з’ясувати:

  • яких запобіжних заходів чи заходів контролю потрібно було вжити, але їх не вжито або вони були невдалими;
  • чи було проведено навчання персоналу;
  • чи відповідають завдання та обов’язки працівників завданням проєкту робіт;
  • чи достатньою є компетентність працівників;
  • чи належно організовано нагляд і контроль;
  • чи відповідає вимогам безпеки функціональне обладнання.

Головне завдання роботодавця – запобігти повторенню подібних інцидентів. Тому в процесі розслідування нещасного випадку дуже важливо визначити основні причини, що призвели до інциденту, та виконати коригувальні дії. Незалежно від результатів розслідування обов’язково слід переглянути оцінювання ризиків, удосконалити проєкт робіт, переглянути процедури та робочі інструкції, провести навчання працівників, вжити інших організаційних заходів.

Як показує досвід, повторювані інциденти та нещасні випадки стаються переважно через те, що розслідування не виявило всіх причинних факторів і першопричин. Це означає, що виконані коригувальні дії не зупинять повторення нещасних випадків, оскільки проблеми залишаються невиявленими.

Для ефективного розслідування нещасного випадку важливо зібрати всі докази. Тому потрібно забезпечити охорону території та зберегти обстановку такою, якою вона була на момент нещасного випадку. Це дає слідчій групі побачити точну ситуацію і запобігає втраті інформації. Таку вимогу має передбачати процедура «Управління інцидентами» підприємства.

Кількість членів слідчої групи залежить від серйозності інциденту, але повинна складатися не менше ніж із трьох осіб. Головна вимога до керівника групи – наявність навичок і досвіду. Це дає змогу більш професійно та якісно з’ясувати обставини, встановити причини, запланувати коригувальні дії та заощадити час на розслідування.

Розслідування нещасного випадку неможливе без застосування певного обладнання. Тому роботодавець повинен забезпечити його наявність (камера або телефон, рулетка, ваги, канцелярські предмети, пронумеровані таблички, огороджувальні стрічки, ліхтарик, прилад з контролю газу, ЗІЗ тощо).

Слідча група має зібрати та уважно переглянути фотографії з місця події, процедури оцінювання ризиків, робочі інструкції, навчальну матрицю тощо, узяти заяви та пояснення свідків. Заготовлені бланки заяв значно заощаджують час. На опитування працівників зазвичай надається 48 годин. Важливо правильно визначити фактори, пов’язані з «трикутником нещасних випадків»: вплив небезпек або загроз; дії або умови, що становлять загрозу; джерело енергії (викид газу, рідини під тиском тощо). Також необхідно провести аналіз запобіжних заходів, визначити, що мало запобігти небезпеці, але не досягло мети.

Щоб з’ясувати систематичні та логічні кроки розвитку подій, які призвели до інциденту, потрібно розпочати їх розгляд ще до нещасного випадку за схемою «людина – дія/безді­яльність». Потрібно розуміти, що зазвичай інцидент є наслідком будь-якої втрати контролю за безпечною поведінкою і процесом.

Розкадрування, або ланцюжок подій

У міру збирання доказів складається так зване розкадрування (ланцюжок подій). Це дає змогу ефективніше провести розслідування. Процедури та робочі інструкції покажуть увесь досліджуваний процес, оцінювання ризиків – яких заходів контролю потрібно було вжити, заяви та опитування – що насправді сталося тощо. Для визначення максимально ефективних коригувальних дій важливо розмістити в цьому ланцюжку й те, що відбулося відразу після інциденту. Наприклад: був поганий сигнал зв’язку у зоні; особа, яка здійснювала нагляд, не знала точного місця, де стався нещасний випадок; батарея телефона була розряджена; було несвоєчасно поінформовано екстрені служби тощо.

Головним завданням слідчої групи є встановлення причинних факторів – дію або бездіяльність, яка спричинила інцидент. Наприклад: під час проведення керівником робіт інструктажу не було проведено оцінювання ризиків для роботи в замкненому просторі. Або процедура з виконання завдання не передбачала перевірки обладнання для виявлення газу. Як наслідок – небезпеки під час входу в замкнений простір і засоби контролю лишалися неконтрольованими.

Якщо керівник не забезпечив перевірки обладнання і не знає про вимогу його перевірити, то, відповідно, датчик кисню не працюватиме в належний спосіб, обладнання для виявлення газу ніколи не перевірятиметься, а графік перевірок обладнання для виявлення газу не складатиметься. Так само й під час потрапляння людини в замкнений простір, де рівень кисню невідомий, причинними факторами будуть:

  • команда не проходила тренувань щодо входу в замкнений простір;
  • система управління безпекою не передбачає навчання входу в замкнений простір;
  • рівень кисню нижчий за необхідний для входу в замкнений простір.

Аналізуючи розкадрування, можна помітити, що в цій ситуації людських факторів удвічі більше, ніж технічних.

Статтю повністю читайте в журналі «Охорона праці» № 6/2024 або КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Serhiy Kolesnyk

Confined space from the UK

The best practices in the UK for organizing safe work in confined spaces are based on a fairly simple system that operates on the principle of traffic lights: red – no work allowed, yellow – prepare, organize workplace safety, green – work is allowed. The entire process of performing work can be divided into six stages.

Among the topics discussed during technical webinars for occupational health and safety engineers organized by the Journal «Occupational Safety and Health» and ESOSH with the support of the ILO project "Towards Safe, Healthy and Declared Work in Ukraine" were works in confined spaces. Stuart Carnegie (UK), who has more than 31 years of operational management experience, more than 22 years in the field of occupational safety and health in the energy sector, and 12 years in incident investigation, shared his experience on this issue.

Кореспондент Колесник Сергій