Редакція журналу «Охорона праці»

Вимоги пожежної безпеки в закладах освіти

19.11.2021

Серйозною проблемою для багатьох закладів освіти є брак сучасних систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.

Найчастіше причиною того, що в закладах освіти немає систем пожежної сигналізації та оповіщення, є недостатнє фінансування. Однак відсутність систем протипожежного захисту є порушенням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей. Тому на сьогодні забезпечення закладів системами протипожежного захисту є одним з пріоритетних завдань.

Системи протипожежного захисту (СПЗ) – це комплекс технічних засобів, встановлений на об'єкті, призначений для виявлення, локалізації та ліквідації пожежі без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

Системи протипожежного захисту в усьому світі і в Україні зокрема строго регламентовано. Із кожним роком норми щодо пожежної безпеки об'єктів посилюються, приводяться у відповідність до європейських.

До складу систем протипожежного захисту належать:

 • система пожежної сигналізації;
 • автоматична / автономна система пожежогасіння;
 • система оповіщення про пожежу та управління евакуацією;
 • система протидимного захисту;
 • система централізованого пожежного спостереження;
 • система диспетчеризації СПЗ.

Також до складу систем протипожежного захисту можна віднести: грозозахист, пожежні ліфти, пожежні крани і кран-комплекти, протипожежні двері, ворота, завіси тощо.

Виявити пожежу технічні засоби спроможні на ранній її стадії, за наявністю: диму; тепла; випромінювання.

Розглянемо докладніше основні системи протипожежного захисту.

Системи пожежної сигналізації повинні:

 • виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;
 • передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та попередження про несправність;
 • формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне під час пожежі;
 • сигналізувати про свою несправність.

Якщо для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок у приміщеннях, які згідно з нормативними документами не обов’язково оснащувати автоматичними системами пожежогасіння, застосовують автономні системи пожежогасіння, ці приміщення можуть забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння на 50% їх норм належності для цих приміщень. Дитячі заклади поза межами населених пунктів необхідно забезпечувати засобами зв’язку, які дають змогу використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби. Ці об’єкти з масовим перебуванням людей повинні мати телефонний зв’язок із найближчим пожежно-рятувальним підрозділом або центром прийняття тривожних оповіщень населеного пункту.

Автоматичні системи пожежогасіння.

Системи автоматичного пожежогасіння, на відміну від систем ручного пожежогасіння і систем, керованих оператором, приводяться в дію пожежною автоматикою і забезпечують оперативне гасіння вогнища загоряння без участі людини.

Вимоги до АСПГ:

 • час, за який система спрацьовує, повинен бути меншим за тривалість початкової стадії розвитку пожежі;
 • розрахунок оптимальної інтенсивності подачі та необхідної концентрації вогнегасної речовини;
 • локалізація пожежі протягом часу, який потрібен на те, щоб оперативні сили та засоби було введено в дію.

Автономна система пожежогасіння локального застосування – це система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління і призначена для подавання і розподілення вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об’єкта протипожежного захисту. Автономні системи пожежогасіння створені спеціально для локалізації та гасіння пожеж на початкових стадіях без втручання людини в замкнених або частково замкнених об’ємах з використанням малої кількості вогнегасної речовини. Вони не залежать від зовнішніх джерел живлення, спрацьовують автономно у разі температури 120–170 °С залежно від типу системи.

Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (СО) призначена для оповіщування людей, які перебувають у будинку (споруді), про виникнення пожежі.

Оповіщування здійснюється в один з таких способів або їх комбінацією:

 • передача звукових, а також, за потреби, світлових сигналів оповіщування у всі приміщення будинку;
 • трансляція мовленнєвих повідомлень про пожежу;
 • передача в окремі зони приміщення повідомлень про місце виникнення пожежі, про шляхи евакуації та дії, що забезпечують особисту безпеку;
 • увімкнення світлових вказівників рекомендованого напрямку евакуації;
 • увімкнення освітлення евакуації.

За способами оповіщування СО поділяють на:

 • світлові (візуальні);
 • звукові (вказують виходи і шляхи евакуації);
 • мовленнєві (оповіщають про виникнення пожежі);
 • комбіновані (програмно-інформаційні комплекси мовного оповіщення).

СО з використанням світлової сигналізації складається із світлових оповіщувачів, світлових вказівників, знаків, табло або інших пристроїв, сигнальна інформація від яких створюється подачею сигналу управління. При цьому світлові (візуальні) системи оповіщування може бути застосовано, якщо неможливо забезпечити оповіщування звуковими та мовленнєвими оповіщувачами.

Системи протидимного захисту.

Припливно-витяжну протидимову вентиляцію для видалення диму при пожежі (далі — система димо- та тепловидалення) передбачають і проектують з метою:

 • забезпечення евакуації людей;
 • сприяння проведенню пожежно-рятувальних робіт;
 • зниження теплового температурного навантаження на несучі конструкції будинку (споруди);
 • уповільнення поширення вогню та осідання летких продуктів згоряння.

Керування виконавчими елементами обладнання системи димо- та тепловидалення здійснюється в режимі:

 • автоматичному (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок пожежогасіння);
 • дистанційному (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуаційних шляхів та виходів з поверхів або в пожежних шафах).

Системи централізованого пожежного спостереження та системи диспетчеризації.

Системи централізованого пожежного спостереження та системи диспетчеризації СПЗ покликані забезпечувати контроль та електрокерування роботою СПЗ. Центральний пункт управління розміщується у приміщенні пожежного поста і виконує такі функції:

 • інтегрування автоматичних систем протипожежного захисту із системами та устаткуванням, які не належать до СПЗ, але задіяні у створені безпечних умов для людей на об’єкті у разі займання;
 • відображення інформації текстовим та графічним способом про стан та зміни режимів роботи СПЗ та інших систем і устаткування;
 • дистанційне керування та моніторинг функцій СПЗ та іншого устаткування і систем;
 • реєстрація та документування усіх ситуацій та подій, що виникають у СПЗ;
 • розмежування доступу до програмних комплексів для різних рівнів (адміністратор системи, обслуговувальний персонал, оперативно-черговий персонал).

Важливе значення має найбільш раннє виявлення пожежі у закладі освіти, для цього слід використовувати сучасні засоби виявлення загорянь, наприклад, аспіраційну систему пожежної сигналізації, що дає змогу виявляти продукти горіння на ранній стадії (до появи видимого диму або вогню).

Увесь комплекс протипожежного захисту повинен працювати як єдина система, усі системи повинні взаємодіяти на апаратному рівні, мати певний запас міцності для надійної роботи в екстремальних умовах і автономне електроживлення.

Важливими чинниками для ефективного захисту навчального закладу є:

 • організація в закладі цілодобового посту спостереження за системами протипожежного захисту;
 • передача повідомлень на міський пульт централізованого спостереження пожежної охорони;
 • своєчасне і якісне технічне обслуговування СПЗ.

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» передбачено такі системи протипожежного захисту для шкіл та дитячих дошкільних закладів (див. табл).

Підготувала Інна Ільницька, методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»