Редакція журналу «Охорона праці»

Верховна Рада узаконила дистанційну роботу

08.02.2021

Істотні зміни внесено в Закон «Про охорону праці» та Кодекс законів про працю України.

Докладно про вимоги до роботи у нових умовах читайте у додатку до журналу № 2/2021 (с. 46). Інструкцію з охорони праці під час дистанційної (надомної) роботи розміщено на с. 52.

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла Закон України № 4051 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» (далі – Закон № 4051).

З метою вдосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи Законом № 4051 унесено такі зміни в Закон «Про охорону праці».

1. Частину другу статті 5 викладено в такій редакції:

Під час укладання трудових договорів (крім трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу) роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

2. Статтю 13 доповнено частинами четвертою, п’ятою і шостою такого змісту:

  • При укладенні трудового договору про дистанційну роботу, про надомну роботу на роботодавця покладається обов’язок систематичного проведення інструктажу (навчання) працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем.
  • Такий інструктаж (навчання) може проводитися дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв’язку. У такому разі підтвердженням проведення інструктажу (навчання) вважається факт обміну відповідними електронними документами між власником або уповноваженим ним органом та працівником.
  • При виконанні дистанційної роботи роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної роботи.

3. Статтю 14 доповнено частиною третьою такого змісту:

При виконанні роботи за трудовим договором про дистанційну роботу, про надомну роботу працівник самостійно визначає своє робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому, а роботодавець несе відповідальність за безпечність і належний технічний стан обладнання та засобів виробництва, що передаються працівнику для виконання дистанційної або надомної роботи. При виконанні роботи за трудовим договором про надомну роботу визначене працівником робоче місце має характеризуватися наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»