Редакція журналу «Охорона праці»

Штрафи за мобінг (цькування) на роботі

19.11.2020

Народні депутати зареєстрували проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу» (від 02.11.2020 № 4306). Законопроєктом передбачено норми, спрямовані на протидію й запобігання дискримінації й психологічного тиску в трудових колективах.

Автори законопроєкту планують доповнити Кодекс законів про адміністративні правопорушення (КЗпАП) статтею 173-5 та визначити поняття мобінгу (цькування) як діяння учасників трудових відносин, які полягають у психологічному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також стосовно осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами або особами, які працюють за трудовим договором з фізичними особами стосовно інших учасників трудових відносин з метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та/або примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

За відповідні дії передбачено штраф від 1700 до 2550 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Типові ознаки мобінгу визначено в п. 8 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI:

  • систематичність (повторюваність) діяння;
  • наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи.

У законопроєкті зазначено, що економічним тиском є нерівна оплата за працю рівної цінності, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів тощо). Крім того, законодавці визначають поняття «психологічний тиск», «створення нестерпного робочого середовища» та «цькування».

Держава гарантуватиме захист від утиску (мобінгу) працівників, сприяння у збереженні роботи та захист власної гідності під час здійснення трудової діяльності. Крім того, мобінг може стати однією з умов розірвання трудового договору з ініціативи працівника, виплати йому вихідної допомоги в розмірі, передбаченому колдоговором, але не менше ніж тримісячний середній заробіток, та відшкодування йому заподіяної шкоди.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено:

«Сьогодні в більшості зарубіжних країн знають, що таке мобінг, і на законодавчому рівні регулюється протидія цьому явищу. Слід виокремити, Директиву Європейського Союзу від 27.10.2000 №2000/78/ЄС, яка встановлює рівність поводження у сфері праці та зайнятості, визначаючи поведінку з метою створення ворожої, принижуючої гідність людини або образливої обстановки як переслідування працівника, що прирівнюється до дискримінації трудових прав. Крім того, відповідно до статті 26 Європейської соціальної хартії, держави взяли на себе зобов’язання сприяти запобіганню систематичним непорядним або явно негативним та образливим діям щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки роботодавців».

Метою і завданням законопроєкту є захист учасників трудових відносин від різних форм мобінгу і встановлення адміністративної відповідальності за такі дії.

Зінаїда Якименко, власкор

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»