Редакція журналу «Охорона праці»

Щодо відмов у видачі дозволів

06.05.2024

Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) та її територіальні органи не мають повноважень відмовляти у видачі дозволів через нібито недостовірну інформацію у висновках експертизи. Одна-дві виграні суб’єктами господарювання судові справи зможуть зупинити свавілля посадовців Держпраці.

Відмови Держпраці у видачі дозволів аргуметовані виявленням недостовірної інформації у висновках експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання (далі – висновок експертизи), яку проводили незалежні експертні організації.

Редакція разом з експертами з питань законодавства України про ОП провели аналіз чинного законодавства щодо процедури видачі територіальними органами Держ­праці дозволів та повноважень Служби у цьому процесі.

Повноваження Держпраці щодо видачі дозволів

Частиною 1 ст. 4 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про дозвільну систему) визначено, що виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

 • необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;
 • дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;
 • платність або безоплатність видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру;
 • строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі;
 • вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру;
 • строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа;
 • перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
 • перелік та вимоги до документів, які суб’єкту ­господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Частиною 3 ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Згідно з п. 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015. № 96 у редакції від 03.01.2024 (далі – Положення про Держпраці), Держпраці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду тощо.

Однією з функцій Держпраці та її територіальних органів є видача у передбачених законодавством випадках дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (абзац п’ятий підп. 30 п. 4 Положення про Держпраці).

Аналогічні норми містяться в Положеннях про міжрегіональні управління Держпраці, затверджених відповідними наказами Держпраці (далі – Положення про міжрегіональні управління).

Підстави для видачі дозволів

Частиною 3 ст. 21 Закону про охорону праці визначено, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ОП, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи.

Згідно з ч. 4 ст. 21 цього Закону порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ОП, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, висновок якої є підставою для видачі дозволів, установлює Кабмін України.

Відповідно до п. 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок № 1107), дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2), або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 № 77 (далі – Перелік № 77); виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку № 77, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов’язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.

Пунктом 7 Порядку № 1107 передбачено, що дозвіл видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Пунктом 9 Порядку № 1107 визначено, що для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через Портал електронних сервісів Мінекономіки, уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема через Портал електронних сервісів Мінекономіки, інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:

 • на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Заборонено вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом.

Отже, документами, на підставі яких територіальні органи Держпраці видають роботодавцеві, виробникові або постачальникові дозволи, є тільки заява встановленої форми та висновок експертизи.

Підстави для відмови

Частиною 5 ст. 41 Закону про дозвільну систему визначено, що підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • егативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Влас.інф.

Regarding refusals to issue permits

The State Labor Service of Ukraine and its territorial bodies do not have the authority to refuse to issue permits because of allegedly inaccurate information in the expert opinion. One or two court cases won by business entities will be able to stop the arbitrariness of the SLS officials.

Цю статтю повністю незабаром можна буде прочитати в № 5/2024 журналу "Охорона праці" або КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»