Колесник Сергій

Роботи на висоті по-швейцарськи

01.12.2023

Чи відрізняються вимоги до організації робіт на висоті в аспекті забезпечення безпеки праці в Україні та Швейцарії? Дізнаєтесь зі статті. Бонус для вас – методичні матеріали на цю тему в додатку до журналу.  

Про безпеку виконання робіт на висоті наш журнал останнім часом публікує чи не найбільше матеріалів, адже ці роботи є одними з найнебезпечніших. Так, за підсумками 2022 року в Україні зареєстровано 4877 нещасних випадків на виробництві, з них 437 (9%) – зі смертельним наслідком. Із загальної кількості 238 нещасних випадків (4,9%), і зокрема 48 (11%) зі смертельним наслідком, – сталися під час виконання робіт на висоті. Приблизно таке ж співвідношення було зафіксовано й у 2021 році: тоді з 328 нещасних випадків зі смертельним наслідком 54 (16,5%) було спричинено падінням з висоти.

Схожа гірка статистика й у Швейцарії. Там кожен третій нещасний випадок на виробництві, який призводить до втрати працездатності чи навіть смерті, стається внаслідок падіння з висоти до п’яти метрів.

Під час вебінару, організованого журналом «Охорона праці» та Європейським співтовариством з охорони праці (ESOSH) за підтримки Проєкту МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», експерт у сфері безпеки та здоров’я на роботі, член-засновник ISHCCO, керівний директор Lobsiger&Partner GmbH, консультант з питань безпеки в будівництві, безпеки машин і безпеки на виробництві, комерційної й торгової, харчової та фармацевтичної промисловості Георгес Лобсігер (Швейцарія) розповів про деякі особливості організації та проведення робіт на висоті у Швейцарії.

Принцип ТОР та планування захисних заходів

За швейцарським законодавством роботами на висоті є будь-яка діяльність, виконувана на висоті понад 2 м, під час якої працівник наражається на ризик падіння. Висота вираховується від будь-якої поверхні, яку вважають стабільною (наприклад, 2 м від фундаменту/землі або вище ніж 2 м на драбинах).

Міжнародні та національні правила запобігання нещасним випадкам вимагають застосовувати під час роботи на висоті захисні заходи згідно з принципом TOP, тобто в такій послідовності: T – technical/тех­нічні, O – organisational/організаційні, P – personal/індиві­дуальні, персональні заходи.

Планування захисних заходів здійснюють за певною ієрархічною схемою, послідовно відповідаючи на такі запитання:

  • Чи можна виконувати роботу на землі?
  • Чи можна встановити огородження?
  • Чи можна виконати завдання з робочої плат­форми?
  • Чи можна використовувати систему утримання?
  • Чи можна використовувати систему зупинення падіння?

До технічних заходів належить використання відповідних засобів колективного захисту: інвентарного огородження; парканів і бар’єрів; сіток безпеки (наприклад, у сталевих конструкціях, конструкціях з дерев’яних елементів); фасадних риштовань (на будівлях висотою понад 3 м).

Організаційні заходи передбачають необхідні захисні заходи під час планування; інструктаж із життєво важливих правил; навчання працівників виконання робіт на висоті (обов’язкове навчання користування ЗІЗ від падіння); заборону проведення робіт за несприятливих погодних умов; заборону вживання алкогольних напоїв, наркотиків тощо.

Заходи для забезпечення індивідуального захисту охоплюють надання необхідних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ від падіння); забезпечення необхідним рятувальним спорядженням у разі використання ЗІЗ від падіння. Водночас важливо проводити інструктаж щодо використання ЗІЗ протягом виконання робіт, регулярно контролювати ЗІЗ; інструктувати щодо захисту інструментів від падіння з висоти.

Навчання передусім

Цікавим є досвід Швейцарії щодо навчання з питань охорони праці.

Навчання операторів підіймачів проводять згідно з програмою IPAF з видачею міжнародного кваліфікаційного сертифікату PAL (Powered Access License) (протягом одного дня).

Обов’язковим є навчання правил використання ЗІЗ для запобігання падінню з висоти. Варто зазначити, що у Швейцарії робота, під час якої вимагають застосовувати ЗІЗ із запобіжними канатами, вважається роботою з підвищеною небезпекою, тому навчання належного застосування ЗІЗ є особливо важливим. Мінімальна тривалість навчання (теорія та практика) – один день. Заборонено виконувати будь-які роботи, що потребують захисту від падіння, неповнолітнім, за винятком молоді, яка проходить професійне навчання (у випадках, визначених у відповідній постанові про освіту).

Роботодавці, які наймають працівників для виконання робіт на висоті, несуть відповідальність за безпеку та здоров’я своїх співробітників та тимчасових працівників. Крім того, вони відповідають за позначення всіх зон, де є небезпека падіння, здійснюють планування заходів безпеки та забезпечують наявність необхідного для безпечної роботи обладнання (спорядження). Виконання передбачених законодавством вимог і настанов забезпечують, реалізуючи належні заходи та проводячи обов’язкове навчання працівників.

Щороку на виробництві у Швейцарії лише під час використання драбин стається близько 6000 нещасних випадків. Тож для профілактики таких випадків дотримуються важливого правила: використовують переносні драбини лише тоді, коли неможливо застосувати альтернативне робоче обладнання (робочі платформи, рухомі пересувні риштовання, сходи тощо). Під час роботи з драбини на висоті понад 2 м обов’язково застосовують ЗІЗ від падіння.

Serhiy Kolesnyk

Working at height in the Swiss way

During a webinar organized by the magazine "Occupational Safety and Health" and the European Community for Safety and Health at Work with the support of the ILO Project "Towards Safe, Healthy and Declared Work in Ukraine", an expert in the field of occupational safety and health, founding member of ISHCCO, managing director of Lobsiger & Partner GmbH, consultant on safety in construction, machine safety and safety in production, commercial and trade, food and pharmaceutical industries, Georges Lobsiger (Switzerland), spoke about some of the peculiarities of organizing and conducting work at height in Switzerland.

Статтю повністю читайте в КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ та Журналі "Охорона праці" № 11/2023.

Кореспондент Колесник Сергій