Редакція журналу «Охорона праці»

Профілактика пожеж на виробничих об'єктах

04.01.2023

На багатьох виробничих об’єктах дуже гостро стоїть питання щодо організації протипожежної профілактики. Як правильно провести всі заходи та організувати робочі місця, щоб ризик пожежі зменшився, а в разі пожежі вогонь можна було швидко загасити?

Зазначимо, що основні причини виникнення пожеж на виробничих об’єктах пов'язані з людським фактором. Це куріння в місцях, не призначених для цього, спалювання сміття і відходів, помилки під час експлуатації промислового устаткування, газових мереж та електричних пристроїв, навмисні підпали. Крім людського фактора, до пожеж призводять самозаймання обладнання, матеріалів і речовин, блискавки та інші фактори ризику.

Значний відсоток пожеж стається через незадовільний стан електричного устаткування та приладів, порушення правил їх монтажу та експлуатації.

Короткі замикання виникають унаслідок неправильного монтажу або експлуатації електроустановок, старіння або пошкодження ізоляції. Струм короткого замикання залежить від потужності джерела струму, відстані від джерела струму до місця замикання та виду замикання. Потужні струми замикання зумовлюють іскріння та нагрівання струмопровідних частин до високої температури, що може бути причиною займання ізоляції провідників та горючих будівельних конструкцій.

Струмові перевантаження виникають у разі ввімкнення до мережі додаткових споживачів струму або зниження напруги в мережі. Тривале перевантаження призводить до нагрівання провідників, що може спричинити займання ізоляції.

Потенційну небезпеку виникнення пожежі або вибуху в умовах виробництва становлять і хімічні речовини, які під час контакту з повітрям чи водою, взаємодії між собою виділяють велику кількість теплової енергії.

Дотримання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки є актуальним завданням для будь-якого об'єкта житлової, торгової чи промислової нерухомості, адже допомагає зберегти не тільки майно, а й людські життя.

Пожежна профілактика – це комплекс заходів, які спрямовані на запобігання пожежі, запобігання розповсюдженню вогню, передбачення можливих шляхів евакуації людей і матеріальних цінностей та створення умов для швидкої ліквідації пожеж.

Технічні заходи – планування належної кількості виходів, коридорів потрібної ширини, систем протидимового захисту, виконання будівельних конструкцій з вогнетривких матеріалів, дотримання протипожежної відстані, наявність засобів пожежогасіння, пожежних драбин, водоймищ, під'їздів до будівель, пожежної сигналізації.

Організаційні заходи – це організація навчання правил пожежної безпеки; розробка інструкцій щодо роботи з пожежонебезпечими матеріалами та дій персоналу під час пожежі.

Система запобігання пожежам має два напрями: запобігання формуванню горючого середовища і виникнення в цьому середовищі джерела займання.

Запобігання утворенню горючого середовища:

 • застосування негорючих і важкогорючих матеріалів;
 • обмеження кількості горючих речовин і безпечні способи їх розташування;
 • ізоляція горючого середовища;
 • установка пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях чи на відкритих площадках;
 • застосування пристроїв захисту виробничого обладнання з горючими речовинами від ушкоджень і аварій, установок автоматичного відключення.

Запобігання утворенню джерел займання:

 • застосування пристроїв, під час експлуатації яких не утворюються джерела займання;
 • застосування у конструкціях швидкісних засобів захисного вимкнення можливих джерел займання;
 • використання блискавкозахисту;
 • підтримка температури нагрівання поверхні механізмів, що можуть увійти в контакт із горючим середовищем, на рівні 80% від температури самозаймання;
 • унеможливлення появи іскри в горючому середовищі;
 • застосування під час роботи з легкозаймистими рідинами і горючими газами інструментів, що не іскрять;
 • унеможливлення теплового або хімічного самозаймання речовин.

Система протипожежного захисту – це комплекс заходів та засобів, які спрямовані на виявлення, локалізацію пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей і матеріальних цінностей.

На кожному виробничому об’єкті повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим і порядок оповіщення людей про пожежу, з якими мають бути ознайомлені всі працівники.

До засобів колективного захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі відносять: пожежну сигналізацію, протипожежне водопостачання, блискавковідвід, заземлення, спринклерні установки, дренчерні системи.

Пожежна автоматика – це комплекс технічних засобів, призначений для автоматичного протипожежного захисту об'єкта.

Для вчасного виявлення пожеж застосовують пожежну сигналізацію. Складовими частинами систем автоматичної сигналізації є датчики, що монтуються на території об'єктів і служать для подачі сигналу про пожежу; приймальні апарати, що забезпечують прийом сигналів від датчиків; лінії комунікацій; джерела електропостачання. У чому користь пожежної сигналізації? У разі пожежі всі працівники дізнаються про неї та будуть готові до дій щодо усунення вогню або до евакуації. Якщо немає пожежної сигналізації, жертв та збитків буде значно більше.

Установки для запобігання пожежі призначенні для введення в небезпечну зону вогнегасних засобів або зміни режиму роботи устаткування і запобігання виникненню вибухів та загорянь.

Установки для гасіння пожеж призначенні для повної ліквідації осередків горіння вогнегасним засобом або створення умов, за яких горіння припиняється.  Їх поділяють на теплові (реагують на підвищення температури), димові, світлові (появу полум'я), ультразвукові (зміну частоти коливання), фотоелектричні (перетин інфрачервоних променів).

Дренчерна система призначена для утворення водяних завіс у приміщенні для запобігання розповсюдженню вогню.

Спринклер – це пристрій, що автоматично відкриває вихід води у разі підвищення температури в приміщенні. Вода, яка витікає з отвору спринклера, вдаряється в спеціальну розетку і розприскується.

Установки локалізації пожеж призначені для стримування розвитку осередку горіння дією вогнегасних засобів на вогонь до прибуття підрозділу пожежної охорони.

Установки блокування від пожеж призначені для захисту об'єктів від небезпечного впливу високих температур, що виникають під час пожежі, наприклад, для захисту технологічних установок з ємкісними апаратами, які містять легкозаймисті рідини та горючі гази тощо.

Принципи припинення горіння:

 • охолодження зони горіння;
 • розведення, зниження концентрації;
 • хімічне гальмування реакції горіння;
 • ізолювання реагуючих речовин від зони горіння.

Первинні засоби пожежогасіння слугують для гасіння пожеж на початковій стадії до прибуття пожежних підрозділів. До них належать ручні і пересувні вогнегасники, гідропульти, відра, бочки з водою, внутрішньопожежні крани, лопати, ящики з піском, азбестові полотна, кошми, ломи, пили.

Протипожежний захист досягається:

 • застосуванням засобів пожежогасіння і відповідних видів пожежної техніки;
 • застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і пожежогасіння;
 • застосуванням будівельних матеріалів з нормованими показниками пожежної небезпеки;
 • просочення конструкцій об'єктів антипіренами і нанесенням на їхні поверхні вогнезахисних фарб;
 • організацією за допомогою технічних засобів своєчасного оповіщення й евакуації людей;
 • застосуванням засобів колективного й індивідуального захисту людей від небезпечних факторів пожежі;
 • застосуванням засобів протидимного захисту.

Зверніть увагу!  Крім усіх викладених вище правил протипожежної профілактики, є ще багато нюансів:

 • До всіх будівель на території об’єкта повинен бути вільний доступ для пожежних машин. Це забезпечить швидке гасіння загоряння.
 • Горючі та легкозаймисті речовини не повинні зберігатися поруч з нагрівальними елементами або відкритим вогнем.
 • Територію підприємства слід регулярно очищати від виробничих відходів, які створюють ризик загоряння.
 • На території об’єкта повинні бути системи автоматичного гасіння пожеж для максимально швидкого гасіння загоряння.
 • Приміщення, де проводять роботи з горючими речовинами, повинні бути зроблені з протипожежних матеріалів та оброблені відповідними вогнезахисними речовинами.

Не менш важливі евакуаційні виходи для кожного об’єкта! Адже під час пожежі основний вихід може бути перекритий димом або вогнем.

План евакуації допоможе зорієнтуватися в екстреній ситуації та евакуювати персонал з мінімальними втратами. Наявність планів обов'язкова на всіх об’єктах.

Дотримання всіх правил організації протипожежної профілактики допоможе звести до мінімуму втрати людей і матеріальні збитки в разі виникнення загоряння.

Матеріал підготувала Інна Ільницька, методист обласного методичного кабінету (БЖД населення)

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»