Федоренко Микола

Правила ОП на висоті не на висоті

15.07.2022

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті – аж ніяк не ідеальний нормативно-правовий акт. Але вже зовсім скоро, із прийняттям нового закону про охорону праці, чинні НПАОП обов’язково буде переглянуто. Тож варто проаналізувати, які норми є недолугими, щоб не повторювати їх у нових правилах.

Для підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог охорони праці під час виконання робіт на висоті було розроблено нормативно-правовий документ – Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (далі – Правила), які згідно з п. 1.2 претендують на встановлення єдиного порядку організації і виконання робіт на висоті.

Аналогічні документи є також у країнах близького зарубіжжя.

Автор зробив аналіз деяких нормативних вимог Правил.

Нові нормативні документи створюють на базі чинних. Їх появу диктують як зовнішні чинники (наприклад, поширення європейських стандартів), так і внутрішні. За роки незалежності України нормативно-правова база з питань охорони праці зазнала значних змін. Було розроблено численні державні законодавчі та інші нормативно­правові документи (закони, правила, положення, порядки, інструкції), створено нові контролюючі органи або реорганізовано ті, що діяли, відповідно до нових суспільних умов.

Нормативні документи розробляли за будь-яких умов розвитку виробництва представники різних поколінь та органів різного підпорядкування. Закономірно, що розробники нормативних документів переймали досвід один в одного. Але незмінними залишилися вимоги до нормативних документів: правонаступність, функціональна завершеність, однозначність, відсутність розбіжностей з вимогами вже ­чинних нормативних документів. Адже в таких питаннях, як об’єктивність нормативних вимог, не має бути жодного компромісу – кожен внесений пункт у нормативний документ промислової безпеки мав свою підставу (інцидент).

Нормативний документ з охорони праці за своєю суттю є політехнічним, оскільки базується на знаннях, здобутих у різних галузях і напрямах виробничої діяльності (від технічних до юридичних), тому:

  • його розробка потребує опрацювання значного обсягу інформації, яка склалася за різних умов виробництва;
  • підлягає постійному корегуванню в процесі розвитку умов та засобів виробництва;
  • повинен відтворювати організаційно-технічні атрибути тієї галузі виробни­цтва, на яку він розрахований, та вимоги міжгалузевих нормативних документів. Якщо норма­тивний документ не відтворює умови розвитку виробництва, то такий документ вносить суб’єктивізм, плутанину в організацію виробництва, а інколи гальмує втілення у виробництво нових передових технологій;
  • його фаховий рівень значною мірою залежить від фахового рівня його розроб­ників та рецензентів.

За часів СРСР розробку нормативних документів (норм і правил техніки безпеки) здійснювали спеціалізовані державні та галузеві органи (інститути, міністерства). Кожне міністерство на основі міжгалузевих нормативних документів вважало за доцільне створити власну нормативно-правову базу з безпеки виробництва, яка конкретизувала вимоги між­галузевих нормативних документів.

На сьогодні фактично завершено процес заміни тих нормативних документів, які діяли за часів СРСР (Правила техніки безпеки, СНиП, ГОСТ, ОСТ, РСТ), на державні нормативні документи (Правила охорони праці, ДБН, ДСТУ, ДСН, ДСанПіН тощо). Розробку або перегляд нормативних документів здійснюють уповноважені підрозділи державних органів, галузевих установ та науково-дослідних інститутів, які вціліли від перебудов умов господарювання та «прихватизації». Але потрібно констатувати тенденцію до суб’єктивності нормативних вимог і зниження фахового рівня новорозроблюваних нормативних документів з охорони праці. І спричиняють це руйнування галузевих структур, які впливали на формування галузевої нормативної бази з питань охорони праці, і зниження рівня фахової підготовки
розробників (унаслідок зміни поколінь).

Для підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог охорони праці під час виконання робіт на висоті було розроблено нормативно-правовий документ – Правила охорони праці при роботі на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), які згідно з п. 1.2 претендують на «встановлення єдиного порядку організації і виконання робіт на висоті» (сферою дії цих Правил фактично є будівельні та ремонтні роботи, за винятком засобів доступу під час обслуговування стаціонарних промислових машин).

Статтю повністю читайте у додатку до журнала "Охорона праці" № 6/2022 та Кабінеті охорони праці 

Автор Федоренко Микола