Якименко (Купира) Зінаїда

Посилено захист працівників

07.06.2022

Верховна Рада України 12 травня 2022 року ухвалила Закон № 2253-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» (далі – Закон № 2253).

Законом внесено зміни до Кодексу законів про працю України, до Законів України «Про зайнятість», «Про соціальний діалог в Україні», «Про рекламу».

У Кодексі законів про працю України (далі – КЗпПУ) розширено статтю 21 «Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці». Зокрема, уточнено, що не вважаються дискримінацією у сфері праці встановлені цим Кодексом та іншими законами дії, а також обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі) чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб. Зазначено, що особи, які зазнали дискримінації у сфері праці, мають право звернутися зі скаргою до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

Закон № 2253 визначає, що не вважається дискримінацією у сфері праці та що є необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу, а також врегульовує окремі питання щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування. Зокрема, забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

Крім того, внесено зміни до статей 11, 12, 17, 18 глави ІІ КЗпПУ «Колективний договір».

У Законі № 2253 передбачено можливість укладення колективного договору фізичною особою, яка використовує найману працю. Дію положень галузевої угоди поширено на всіх роботодавців відповідної галузі. Порядок поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, її окремих положень затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Закону № 2253 роботодавець зобов’язаний ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами та доповненнями до нього; суб’єкти сторін колективного договору – забезпечити постійний і безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, інформування працівників та роботодавців, для яких є обов’язковими положення цієї угоди, про її укладення, внесення до неї змін. За ненадання інформації працівнику про укладений колективний договір та внесені до нього зміни на роботодавця чекає штраф у розмірі до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) та дисциплінарна відповідальність.

Встановлено, що в разі зміни власника, реорганізації юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) умови колективного договору діють протягом строку, що не перевищує одного року, якщо сторони не домовилися про інше. Норми національного законодавства приведено у відповідність із міжнародними в частині ведення переговорів на добровільній основі.

Згідно із Законом № 2253 посилено відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове вивільнення.

У Законі «Про зайнятість населення» уточнено кількісні показники масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця протягом одного місяця, а саме:

  • вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;
  • вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;
  • вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;
  • вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

Змін зазнав Закон України «Про колективні договори і угоди». Зокрема, розширено сферу укладення колективних договорів, угод. Згідно з доповненням, колективний договір укладається також із фізичною особою, яка використовує найману працю.

Вилучено положення про те, що колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів.

Кореспондент Якименко (Купира) Зінаїда