Редакція журналу «Охорона праці»

Посібник з керування ризиками на робочому місці

27.10.2023

Ідентифікація небезпек на робочому місці є надзвичайно важливою для запобігання нещасним випадкам і травмам. Розглянемо різні типи небезпек, концепцію ризику та рекомендації щодо впровадження запобіжних заходів.

Ідентифікація та запобігання небезпекам

Небезпека у контексті охорони праці означає будь-що, що спроможне заподіяти шкоду. Це може бути ситуація, речовина або стан, які становлять ризик для здоров’я та безпеки працівників. На будь-якому робочому місці можуть бути потенційні небезпеки.

Для організацій важливо використовувати про­активний підхід до ідентифікації та запобігання цим небезпекам.

Розуміючи характер небезпек та оцінюючи пов’язані з ними ризики, роботодавці повинні впроваджувати ефективні заходи для забезпечення безпеки і здоров’я на робочому місці свого персоналу.

Небезпеки можуть варіюватися залежно від галузі та робочого середовища. Є кілька типів небезпек на робочому місці.

Типи небезпек на робочому місці та їх профілактика

Шум

Надмірний шум може призвести до втрати слуху. Важливо вжити заходів для мінімізації рівня шуму та забезпечення захисту слуху працівників, які перебувають у шумних середовищах, тому:

  • уникайте створення надмірного шуму;
  • перед початком роботи попереджайте персонал про надмірний шум;
  • використовуйте засоби захисту слуху.

Електрика

Випадковий електричний струм може спричинити серйозні травми або навіть смерть. Дотримання правил електробезпеки, проведення регулярних перевірок та повідомлення про будь-які несправності або пошкодження обладнання є важливими заходами для запобігання електричним небезпекам, тому:

  • ніколи не змінюйте або не переробляйте електричне обладнання, якщо ви не спеціаліст з електрики та електротехніки;
  • регулярно перевіряйте електричне обладнання на наявність ознак пошкодження;
  • уникайте пошкодження або розта­шування електричного обладнання у вразливих місцях;
  • не користуйтеся пошкодженим обладнанням та повідомляйте про всі несправності та пошкоджене об­лад­нання без­посе­редньо вашому керівнику.

Випромінювання

Неконтрольоване випадкове опромінення від надмірного випромінювання (зокрема, рентгенівського), може мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки для здоров’я. Дотримання протоколів безпеки, утримання від доступу до обмежених зон і використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) є важливими запобіжними заходами, тому:

  • залишайтеся поза зонами обмеженого доступу та дотримуйтесь вказівок щодо бар’єрів;
  • дотримуйтесь протоколів безпеки під час роботи з випромінювальними пристроями.

Марина Слюсар, фахівець з охорони праці, випускниця Європейської школи керування ризиками Джаннет Аршимової

Marina Slyusar

A guide to risk management in the workplace

Identification of hazards in the workplace is extremely important to prevent accidents and injuries. Let's take a look at different types of hazards, the concept of risk and recommendations for implementing preventive measures.

Статтю повністю читайте в журналі № 10/2023.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»