Федоренко Микола

Посадові інструкції: рекомендації щодо складання

13.05.2022

Алгоритм розроблення якісних посадових інструкцій з огляду на багаторічний досвід автора щодо формування таких документів.

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати функціонування системи управління охороною праці, зокрема, розробляти та затверджувати положення, інструкції тощо, забезпечувати контроль за їх додержанням (стаття 13 Закону України «Про охорону праці», далі – Закон про ОП). Інструкції є нормативно-правовими актами з охорони праці та є обов’язковими для виконання на підприємстві (стаття 27 Закону про ОП).

Для посадових осіб базовим документом, який визначає завдання, його права, обов’язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність, є посадова інструкція, для робітниківінструкція з охорони праці за професією. Якість розроблених інструкцій впливає на ефективність роботи працівників, оскільки недоліки в цих питаннях можуть призвести до небажаних подій (аварій, нещасних випадків, інцидентів тощо). 

У цьому номері пропонуємо ознайомитися з порядком та особливостями складання посадової інструкції, а в наступних номерах читайте про те, як розробити інструкцію з охорони праці.

Роботодавець «призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій» (стаття 13 Закону про ОП). Організаційно-правовим документом, який визначає завдання, права, обов’язки і відповідальність працівника відповідно до обійманої посади, є посадова інструкція.

Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання (стаття 27 Закону про ОП). Тобто посадова інструкція є нормативно-правовим актом з охорони праці підприємства.

Нормативні акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцем, спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці (п. 1.3 розділу І Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-8.03-93).

Деякі підприємства можуть використовувати посадові інструкції з охорони праці, але відповідно до вимог чинного законодавства окремо розробляти такі інструкції не обов’язково.

Для працівників можна розробляти «робочу інструкцію», де визначається порядок виконання працівником функціональних обов’язків, вимоги щодо якості виконуваних робіт та присвоєння розряду кваліфікації, від якого залежить заробітна плата працівника. Робоча інструкція – це збірник правил, виконавши які працівник обов’язково здобуде позитивний результат. Тобто посадова інструкція визначає, що має робити працівник, а робоча інструкція – як потрібно працівнику виконувати
роботу. Робочі інструкції не належать до документів з охорони праці. Структура робочої інструкції
зазвичай аналогічна структурі посадової інструкції.

Основою для розробки посадових інструкцій є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336 (далі – Довідник), який базується на єдиному підході до побудови, структури і викладу змісту розділів посадових інструкцій, визначає перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді, з огляду на поділ та кооперацію праці в галузях економіки. Довідник є документом з питань управління персоналом на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Процедуру розроблення, погодження, затвердження Довідника та внесення змін до нього визначає Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 № 918 (далі – Порядок № 918). Відповідно до п. 2 розділу І Порядку № 918 Довідник є систематизованим за видами економічної діяльності збірником описів професійних назв робіт (посад, професій), які об’єднано у випуски та їх розділи, а також визначає перелік основних робіт, властивих тій або іншій професійній назві роботи (посаді, професії), відповідно до їхніх назв та забезпечує єдність
у визначенні кваліфікаційних вимог до них.

Довідник призначений для:

 • визначення переліку основних робіт, які властиві тій або іншій посаді (професії), та забезпечення єдності у визначенні кваліфікаційних вимог до певних посад (професій);
 • ведення відповідної документації під час прийняття на роботу, професійного просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення та розірвання трудового договору;
 • оцінювання повноти відповідності змісту та якості виконання робіт працівником на певній посаді (певної професії) відповідної категорії (відповідного розряду) під час кваліфікаційних випробувань з урахуванням вимог законодавства з охорони праці;
 •  визнання відповідної кваліфікації працівника (категорії, розряду тощо);
 • розподілу робіт за складністю та відповідальністю, стажем роботи, необхідною освітою та професійною підготовкою працівників;
 • організації та ведення виробничих процесів;
 • присвоєння та підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією (посадою) відповідно до здобутого особою певного обсягу знань та навичок у навчальних закладах, на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації;
 • організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за профе­сійними кваліфікаціями різних рівнів Національної рамки кваліфікацій;
 • розроблення робочих (посадових) інструкцій, у яких закріплюються завдання, обов’язки, права та відповідальність працівників;
 • підготовки положень про структурні підрозділи;
 • підбору та розміщення персоналу;
 • моніторингу раціональності використання персоналу згідно з професією (посадою), фахом і кваліфікацією.

Процедуру розроблення, затвердження та внесення змін до посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В» визначає Порядок розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В», затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 11.09.2019 № 172-19 (далі – Порядок № 172).

Випуски та розділи випусків Довідника згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 (п. 2 розділу ІІ Порядку № 918).

Професійні назви робіт (посад, професій), для яких розробляються кваліфікаційні характеристики, повинні відповідати назвам, передбаченим у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 (п. 6 ­розділу І Порядку № 918). Розділи випусків Довідника співвідносні з розділами класифікації професій (посад) за ДК 003:2010, а саме: «Керівники», «Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці» та «Робітничі професії» (п. 7 розділу ІІ Порядку № 918).

Узагальнений абетковий перелік професій працівників за національними випусками Довідника із зазначенням професій Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та Перелік професій працівників за випусками Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника із зазначенням професій національних випусків Довідника, містить Випуск 90 «Абетковий перелік професій працівників, що розміщені в ДКХП, із зазначенням випусків, розділів та професій за раніше чинними ЄТКД», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.11.2008 № 557.

Моніторинг, введення нових, доопрацювання, перегляд та вдосконалення кваліфікаційних характеристик професій працівників здійснює Міністерство соціальної політики України (п. 5 розділу І Порядку № 918).

Повністю матеріал читайте у Додатку до журналу № 3/2022  або в КАБІНЕТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Передплати КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ або Електронну версію журналу "Охорона праці" та підтримай бійців ЗСУ

З кожної передплати ми перерахуємо 20% на допомогу бійцям ЗСУ та тероборони.

Обирай свій продукт та період від 1 до 12 місяців,

сплачуй та відстежуй на нашому сайті звіти про СВОЮ допомогу ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ.

Обрати продукт

З яких продуктів ми перераховуємо допомогу:

Журнал «Охорона праці» та додаток «На допомогу спеціалісту з охорони праці» електронна версія 

КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Замовити

Як це буде організовано

1. Ви замовляєте та передплачуєте ЖУРНАЛ або КАБІНЕТ за рахунком, що ми надаємо.

2. Ми відправляємо 20% від сплаченої суми без ПДВ на рахунок благодійного фонду «Ветеран Богунівець».

Реквізити фонду
Найменування організації: БО «ВЕТЕРАН-БОГУНІВЕЦЬ» БФ
Код отримувача: 38807934
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA813052990000026005016218431

3. Отриману суму фонд буде спрямовувати на рахунки підтримки військових та тероборони в регіони, де йдуть бойові дії.

4. Звіти про перераховані кошти ми будемо публікувати на нашому сайті

Передплатит

Автор Федоренко Микола