Редакція журналу «Охорона праці»

Оплата праці під час простою

11.03.2022

Відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022 № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану»  керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, надається право до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Рекомендовано керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати ці вимоги та здійснювати їх виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-praci-pracivnikiv-derzhavnih-organiv-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-pidpriyemstv-ustanov-ta-organizacij-shcho-finansuyutsya-abo-dotuyutsya-z-byudzhetu-v-umovah-221

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»