Редакція журналу «Охорона праці»

Обговорюємо документ

13.10.2022

06.10.2022 за ініціативою навчальних центрів з охорони праці та ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» було проведено ZOOM-вебінар на тему: «Про зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996, відбулося громадське обговорення оприлюдненого проєкту змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

За результатами проведеного під час вебінару голосування більшість учасників визначилась, що чинне Типове положення потребує змін, оцінили роботу в цьому напрямі працівників Держпраці України та внесли пропозиції, які узагальнила робоча група, що обрали учасники вебінару.

Учасники вебінару одностайно підтримали зауваження та пропозиції, які надали ФПУ, КРУ, ESOSH, навчальні центри під час обговорення та процедури підготовки й узгодження  проєкту Типового положення.

За результатами вебінару сформульовано рекомендації, пропозиції та зауваження, які наводимо нижче.

Рекомендації та пропозиції за результатами громадського обговорення  
проєкту змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)

Форма обговорення: відкритий ZOOM-вебінар відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою КМУ від 03.11.2010 № 996.

Дата проведення: 06.10.2022 з 11-00 по 13-00.

Організатори вебінару: ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» та навчальні центри з охорони праці.

Учасники: представники Міністерства економіки України, Державної служби з питань праці України, Конфедерації роботодавців України, Федерації профспілок України, провідних навчальних центрів з охорони праці та Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) – загалом 191 учасник (разом із трансляцією на Фейсбуці).

Учасники-спікери

Від Держпраці:

 • директор департаменту з питань безпеки праці Ігнатов Олександр Миколайович;
 • директор департаменту з питань праці Гончарук Володимир Феодосійович;
 • головний спеціаліст відділу організаційного та методологічного забезпечення департаменту з питань праці Маркіз Катерина Сергіївна.

Від Мінекономіки:

 • керівник експертної групи з питань умов праці та безпеки і здоров’я працівників директорату праці та зайнятості Поклонський Роман Іванович;
 • державний експерт експертної групи з питань умов праці та безпеки і здоров’я працівників директорату праці та зайнятості Шкура Ганна Анатоліївна.

Від навчальних центрів:

 • заступник директора Приватного закладу «Центр професійної освіти і навчання» (м. Кривий Ріг) Загребельна Ганна Анатоліївна;
 • заступник генерального директора ТОВ «Навчально-виробничий центр «Новатор» Лях Олена Миколаївна.

Від громадських організацій:

 • експерт Конфедерації роботодавців України з питань охорони праці Роголь Галина Леонідівна;
 • провідний інспектор з питань охорони праці Департаменту охорони праці апарату Федерації профспілок України Казакова Діана Миколаївна.

Від Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH):

 • голова правління ESOSH Богданова Ольга Віталіївна;
 • керівник групи законодавчих ініціатив ESOSH Сокуренко Світлана Анатоліїна та інші.

Для узагальнення зауважень і пропозицій, висловлених під час громадського обговорення, створено робочу групу у складі: заступника директора Приватного закладу «Центр професійної освіти і навчання» Г. А. Загребельної; заступника генерального директора ТОВ «Навчально-виробничий центр «Новатор» О. М. Лях; заступника головного редактора ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» М. Д. Федоренка.

Обговорення проєкту змін до Типового положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі – Типове положення) відбулося за участі соціальних партнерів, експертів, спеціалістів з охорони праці тощо.

За підсумками проведеного на початку вебінару голосування більшість учасників визначилась, що чинне Типове положення потребує змін.

Під час дискусії учасники звернули увагу на численні невідповідності в оприлюднених змінах до Типового положення.

За підсумками повторного голосування (після обговорення) учасники вебінару зазначили, що запропоновані зміни до Типового положення не відповідають вимогам часу та суспільним потребам, не вирішують нагальних проблем у сфері навчання з охорони праці.

Ураховуючи, що реформування законодавства з охорони праці триває, учасники вебінару дійшли висновку, що недоцільно прийняти зміни до Типового положення в запропонованій редакції, потрібно розробити нову редакцію Типового положення з урахуванням пропозицій і зауважень представників навчальних центрів, фахівців з охорони праці та соціальних партнерів.

Надаємо основні зауваження та пропозиції до оприлюднених змін до Типового положення, які висловили під час обговорення проєкту Типового положення учасники вебінару, щоб врахувати їх у процесі прийняття рішення щодо змін.

За результатами громадського обговорення констатовано таке:

 1. Ураховуючи реалії сьогодення, попередньо доцільно опрацювати зміни до Переліку робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.01-05), оскільки є неоднозначності у трактуванні робіт з підвищеною небезпекою, що ускладнює організацію навчання з питань охорони праці.
 2. Навчання не повинно орієнтуватись на знання нормативно-правових актів з охорони праці, а повинно орієнтуватись на конкретні види робіт (сфери господарської діяльності). Також у разі приймання працівника на роботу на інше підприємство рішення про проходження позачергового навчання і перевірки знань з питань охорони праці повинен приймати роботодавець, оскільки, якщо виконувані види робіт споріднені, обов’язковість такого навчання призводить до додаткових витрат часу та коштів роботодавців.
 3. Типова програма навчання з питань ОП посадових осіб не враховує сучасні технології виробництва та передові (європейські) методи ведення робіт, зокрема, ризикоорієнтований підхід.
 4. Запропонований порядок перевірки знань потребує спеціальних технічних можливостей (комп’ютера, смартфона) та спеціальних навичок роботи з ІТ-засобами, що ускладнює з об’єктивних причин доступ значної кількості працівників до процедури оцінювання знань.
 5. Створення при Держпраці безальтернативної автоматизованої електронної системи перевірки знань для окремої категорії працівників під повним контролем Держпраці не на часі, потребує додаткових коштів з державного бюджету та в сьогоднішніх умовах господарювання ускладнить діяльність підприємств, створить штучні труднощі в діяльності підприємств, кадрові проблеми тощо.
 6. Спеціальне навчання та перевірка знань з питань ОП усіх категорій робітників, а також посадових осіб, які не залучаються до організації виконання робіт з підвищеної небезпеки, має бути прерогативою роботодавця, а не створюваної державним контролюючим органом (Держпраці) електронної системи з перевірки знань.
 7. Безпосередня участь у перевірці знань з питань охорони праці працівників представників Держпраці (як посадових осіб, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) на підприємствах, де працюють працівники) суперечить вимогам чинного законодавства та створює умови для неправомірних (корупційних) дій (особливо якщо немає чітких критеріїв оцінювання знань).

Під час дискусії та обговорення учасники вебінару пропонують:

 1. Підтримати зауваження та пропозиції, які були надані під час обговорення представниками навчальних центрів, Конфедерації роботодавців України, Федерації профспілок України та Європейського співтовариства з охорони праці для підготовки нового Типового положення.
 2. Запропонувати авторам не вносити зміни до чинної редакції Типового положення, а розробити абсолютно новий нормативно-правовий акт, який встановлює зрозумілий порядок організації проведення навчання, чіткі вимоги до кожного з учасників навчального процесу та відповідає сучасним соціальним потребам. Для цієї роботи залучити представників навчальних центрів та інших фахівців з охорони праці.
 3. Рекомендувати опрацьовувати зміни до Типового положення з урахуванням нового проєкту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», яким передбачено розроблення аналогічного нормативного документа, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Якщо цього не зробити, то буде витрачено адміністративний ресурс на розробку нормативного документа, який з набуттям чинності нового закону втратить актуальність і лише додасть хаосу до системи навчання.
 4. Для недопущення колапсу всієї сфери професійної (професійно-технічної) підготовки в Україні під час розробки нормативно-правового акта, що стосується підготовки працівників з питань охорони праці, мають бути узгоджені між собою вимоги Закону України «Про професійний розвиток працівників», Закону України «Про охорону праці», а також Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого спільним наказом Мінпраці України та МОН України від 26.03.2001 № 127/151, і Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого спільним наказом Мінпраці України та МОН України від 27.12.2006 № 500/861.

За дорученням учасників ZOOM-вебінару члени робочої групи:
Г. А. Загребельна
О. М. Лях
М. Д. Федоренко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»