Редакція журналу «Охорона праці»

Новини законодавства станом на 04.03.2024 року

04.03.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 23.01.2024 № 83 «Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості»

Затверджено Порядок, який визначає умови організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості як громадських соціальних просторів та осередків формування соціальної згуртованості територіальної громади, підтримки психічного здоров’я населення, а також забезпечення застосування комплексного підходу до надання соціальних послуг та інших послуг з підтримки осіб/сімей, які проживають на території територіальної громади.

Термін «центр життєстійкості» означає приміщення будівлі (споруди), в яких створено умови для:

 • провадження надавачем соціальних послуг діяльності щодо надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою КМУ від 03.10.2023 № 1049 «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості»;
 • створення осередків розміщення сімейних просторів для організації батьківських/сімейних клубів, сімейного консультування та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, усиновлювачам, прийомним сім’ям, патронатним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу;
 • надання фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб підтримки ветеранам;
 • організації прийому отримувачів послуг з надання працівниками регіонального центру зайнятості та їх філій соціальних послуг у сфері зайнятості відповідно до законодавства;
 • організації прийому отримувачів послуг з надання безоплатної первинної правничої допомоги відповідно до ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу»;
 • проведення громадських заходів, спрямованих на задоволення потреб та інтересів територіальної громади, забезпечення розвитку громадянського суспільства.

Організація діяльності та забезпечення функціонування центру життєстійкості здійснюються органом місцевого самоврядування, а в разі його відсутності – військовою адміністрацією населеного пункту з урахуванням наявного ресурсу в приміщенні, виділеному для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

Інформація про центри життєстійкості відображається на офіційних інформаційних ресурсах Мінсоцполітики, відповідних органів місцевого самоврядування та/або місцевих органів виконавчої влади, а також на дошках оголошень, розміщених на території територіальної громади.

Під час організації діяльності центру життєстійкості забезпечується:

 • безбар’єрність приміщення будівлі (споруди);
 • відповідність вимогам щодо інклюзивності приміщення, передбаченим ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», стосовно його доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У разі неможливості повністю пристосувати приміщення будівлі (споруди) центру життєстійкості для потреб осіб з інвалідністю забезпечується його розумне пристосування;
 • відповідність вимогам санітарної, техногенної та протипожежної безпеки;
 • природне освітлення (наявність вікон У кімнатах, де надаватимуться послуги та проводитимуться заходи) та/або штучне освітлення.

Постанова від 30.01.2024 № 104 «Про реалізацію експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти засобами освіти, спорту та реабілітації»

Координаторами експериментального проекту є Міністерство освіти і науки та Міністерство у справах ветеранів.

Метою проведення експериментального проекту є створення ефективної моделі інтеграції ветеранів війни до цивільного життя через спеціалізовані освітні, спортивні та реабілітаційні програми у визначених закладах освіти.

Основними завданнями експериментального проекту є:

 • створення адаптованої освітньої інфраструктури;
 • здобуття освіти та професійна підготовка;
 • розвиток фізичного здоров’я через спорт та реабілітацію.

Створення адаптованої освітньої інфраструктури можливо забезпечити шляхом виконання таких заходів:

 1. проведення аудиту та забезпечення фізичної доступності закладів освіти, що надають освітні послуги ветеранам війни, для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю;
 2. розроблення та запровадження спеціалізованих освітніх методик і технологій роботи з ветеранами війни для закладів освіти, що надають освітні послуги ветеранам війни, проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, які працюють з ветеранами війни;
 3. проведення адаптації освітніх програм закладів освіти, що надають освітні послуги ветеранам війни, з урахуванням унікального досвіду та потреб ветеранів війни;
 4. забезпечення ветеранів війни з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля.

Виконавцями зазначених вище заходів є МОН і заклади освіти – учасники експериментального проекту.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 21.11.2023 № 945 «Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки»

Служба пожежної безпеки (далі – СПБ) створюється для забезпечення пожежної безпеки, координації та вдосконалення відповідної роботи і контролю за її проведенням, у тому числі за дотриманням правил пожежної безпеки, в апаратах МВС України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державного агентства лісових ресурсів України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту і в системі Міністерства оборони України. СПБ можуть утворюватися в інших органах державної влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику.

Визначено основні завдання та напрями роботи СПБ.

Заборонено залучати персонал СПБ до виконання завдань, не передбачених затвердженим Типовим положенням та іншими нормативно-правовими актами у сфері пожежної безпеки, або покладати функції, зокрема за суміщенням, не пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки.

Наказ від 24.11.2023 № 956 «Про затвердження Змін до Порядку організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових пожеж»

Затверджено Зміни до Порядку організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісових пожеж, затвердженого наказом МВС України від 13.04.2017 № 311. Якщо раніше до організації та здійснення заходів з гасіння лісових пожеж залучалися пожежні літаки та вертольоти, то з урахуванням змін будуть залучатися безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Порядок доповнено розділом XII «Організація підготовки та виконання польотів безпілотних літальних апаратів під час гасіння лісових пожеж авіаційними силами і засобами» та розділом XIII «Застосування мобільних груп реагування».

Завдання, які можуть покладатися на екіпажі БпЛА під час виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж:

 • прогнозування (зокрема, прогнозування виникнення лісових пожеж; планування створення мережі пожежних водоймищ);
 • моніторинг території лісової пожежі (зокрема, у частині створення оперативної карти лісових масивів; нагляду за зоною горіння; перевірки стану території після гасіння);
 • пошукові роботи під час гасіння пожежі, а також місць відходу рятувальних підрозділів у разі небезпеки;
 • спеціалізоване застосування (зокрема, визначення нижнього порогу хмар для безпечних польотів авіації; оповіщення населення та підрозділів про оперативну зміну обстановки).

Для оперативного виконання пошуку та рятування, надання допомоги особам, які потрапили або можуть потрапити в небезпечну зону лісової пожежі, в авіаційних частинах ДСНС створюються нештатні мобільні групи реагування (МГР), працівники яких повинні відповідати певним вимогам підготовки, зокрема й знати відповідні заходи безпеки.

Наказ від 07.12.2023 № 1005 «Про затвердження Змін до форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки»

Затверджено Зміни до форми акта, затвердженої наказом МВС України від 17.01.2019 № 22. Зокрема:

 • внесено доповнення до Переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);
 • форму Акта доповнено новим додатком «Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів освіти».

Наказ від 28.12.2023 № 1081 «Про затвердження Порядку та умов страхування відповідальності суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій»

Порядок та умови визначають механізм укладання суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, договорів страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж та аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, екологічно небезпечних аварій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, що становлять загрозу санітарному чи епідемічному здоров’ю населення, за класом страхування 13, визначеним статтею 4 ЗУ «Про страхування» та встановлюють умови до них.

До суб’єктів відносин у сфері страхування належать страхувальники, страховики та потерпілі треті особи.

Розмір страхової суми в договорі страхування відповідальності встановлюють за домовленістю сторін і не може становити для окремого об’єкта підвищеної небезпеки:

1 класу – менше ніж 5500 мінімальних зарплат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня року укладання договору страхування відповідальності;

2 класу – менше ніж 4500 мінімальних зарплат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня року укладання договору страхування відповідальності;

3 класу – менше ніж 3500 мінімальних зарплат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня року укладання договору страхування відповідальності.

Договір страхування відповідальності не може відшкодовувати:

 • штрафів, пені, інших (у тому числі адміністративних) санкцій, визначених договором чи законом;
 • моральної шкоди, упущеної вигоди, інших непрямих збитків;
 • шкоди, заподіяної внаслідок перевезення, зберігання чи застосування вибухових пристроїв та/або речовин, вогнепальної зброї;
 • шкоди, заподіяної власному майну страхувальника або майну, що використовує страхувальник на підставі договору оренди (лізингу);
 • шкоди, визначеної письмовою вимогою (претензією) потерпілої третьої особи, що визнана страхувальником, але не погоджена страховиком.

У разі визнання випадку страховим страховик не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення, якщо інше не передбачено договором страхування, має здійснити страхову виплату.

Наказ від 10.01.2024 № 18 «Про внесення змін до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту»

Зазначені Вимоги доповнено положеннями щодо поводження в захисних спорудах цивільного захисту власників домашніх тварин або осіб, що їх супроводжують.

Власник домашньої тварини або особа, яка її супроводжує, забезпечує:

 • постійний нагляд за домашніми тваринами;
 • необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
 • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
 • дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;
 • наявність повідка для домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також намордника на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затверджених постановою КМУ від 10.11.2021 № 1164.

Особи, які прибувають до об’єктів фонду захисних споруд з домашніми тваринами, розміщуються в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 16.01.2024 № 1410 «Про затвердження Зміни № 13 до національного класифікатора ДК 003:2010»

До розділу 5 «Класифікація професій» додано нові професійні групи:

 • менеджери (управителі) інформаційних технологій;

 • військовослужбовці (офіцерський склад) (військові формування з правоохоронними функціями).

Скасовано професійні назви робіт:

 • аналітик з комп’ютерних комунікацій; аналітик програмного забезпечення та мультимедіа; інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики;
 • програміст прикладний; програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • контролер роботів, технік-фотограмметрист.

Змінено професійні назви робіт:

 • «аналітик комп’ютерного банку даних» на «аналітик даних»;
 • «аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення» на «аналітик програмного забезпечення»;
 • «інженер з програмного забезпечення комп’ютерів» на «інженер з програмного забезпечення»;
 • «конструктор комп’ютерних систем» на «інженер-конструктор з розробки апаратного забезпечення»;
 • «програміст (база даних)» на «програміст»;
 • «адміністратор мереж і систем» на «адміністратор безпеки мереж і систем»;
 • «фахівець з тестування систем захисту інформації» на «фахівець з тестування систем безпеки та захисту інформації»;
 • «організатор із збуту» на «організатор зі збуту».

Внесено нові професійні назви робіт, зокрема:

 • менеджер (управитель) інформаційних технологій;
 • адміністратор веб-ресурсів; аналітик бізнесу (інформаційні системи); аналітик продукту; інженер з даних; інженер з інтеграції (інформаційні технології); інженер зі штучного інтелекту;
 • дизайнер (інформаційні технології), фахівець з безпеки електронних комунікацій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • адміністратор веб-сайту;
 • фінансовий аналітик;
 • аудитор (за видами діяльності);
 • офіцер (військові формування з правоохоронними функціями);
 • фахівець з розмінування;
 • оператор Служби 112;
 • черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Наказ від 20.12.2023 № 19882 «Про затвердження Змін до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

До спеціальних видів підривних робіт віднесено підривні роботи, пов’язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності.

Видача єдиної книжки є підставою для допуску до роботи підривника (майстра-підривника) без проведення навчання та перевірки знань, передбачених Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15.

Розділ V «Вимоги до персоналу» доповнено новим пунктом такого змісту: «5.40. Вимоги цього розділу в частині навчання, складання іспитів кваліфікаційній комісії, отримання єдиної книжки та допуску до підривних робіт не поширюються на фахівців з розмінування (гуманітарного розмінування) уповноважених підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, надання поліцейських послуг, державних органів, що забезпечують громадську безпеку і порядок, державну безпеку, захист державного кордону та охорону суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, реалізують державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва в мирний час та особливий період».

Розділ Х «Додаткові вимоги до поводження з вибуховими матеріалами під час проведення спеціальних підривних робіт» доповнено новою главою «Підривні роботи, пов’язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності», в якій зазначено таке:

 • Підривні роботи, пов’язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності, проводяться суб’єктами господарювання, що мають сертифікат відповідності процесів з протимінної діяльності відповідно до вимог ЗУ «Про протимінну діяльність в Україні».
 • До підривних робіт, пов’язаних зі знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності, допускається персонал, який володіє спеціальними знаннями і навичками та має відповідну кваліфікацію щодо проведення цих робіт.
 • Підривні роботи, пов’язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів під час виконання робіт з протимінної діяльності, проводяться з дотриманням вимог ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення» та інших нормативних документів у сфері з протимінної діяльності.

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Наказ від 14.12.2023  № 330 «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей»

Реєстр – інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних щодо суб’єктів надання послуг і їх фахівців з надання послуг із психологічної допомоги, які мають право надавати послуги із психологічної допомоги отримувачам послуг відповідно до Порядку та умов надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Держателем Реєстру є Мінветеранів.

Реєстр забезпечує електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для забезпечення достовірності інформації про суб’єктів надання послуг.

Об’єктами Реєстру є інформація про:

 • фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб та фізичних осіб – фахівців з надання послуг із психологічної допомоги;
 • сертифікати, ліцензії, інші документи дозвільного характеру щодо впровадження діяльності з надання психологічної допомоги;
 • матеріально-технічне забезпечення провадження діяльності з надання психологічної допомоги.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Наказ від 15.11.2023 № 1968 «Про затвердження Гігієнічних вимог до потужностей, на яких здійснюється виробництво та/або обіг продуктів бджільництва»

Вимоги поширюються на відносини, пов’язані з виробництвом та/або обігом продуктів бджільництва, та є обов’язковими для:

 • ринку харчових продуктів, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або обігом продуктів бджільництва, які призначені для споживання людиною (далі – оператори ринку);

 • операторів потужностей, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або обігом продуктів бджільництва, які не призначені для споживання людиною.

Визначено вимоги до потужностей, на яких здійснюється обробка, переробка та/або обіг продуктів бджільництва.

Оператори ринку та/або оператори потужностей зобов’язані:

 1. отримати експлуатаційний дозвіл та/або реєструвати потужності у випадках, передбачених ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 2. розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках, крім операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво, а також провадять пов’язану з первинним виробництвом діяльність;
 3. забезпечувати простежуваність продуктів бджільництва, а також речовин, що призначені для включення або очікується, що вони будуть включені до продуктів бджільництва, на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу, та надавати відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентному органу), за його запитом;
 4. забезпечувати, щоб продукти бджільництва, які розміщуються на ринку або будуть введені в обіг, відповідали параметрам безпечності, були належним чином марковані або позначені згідно з документацією чи супроводжувалися інформацією відповідно до вимог законодавства;
 5. вести записи про заходи, які вживаються для управління небезпечними факторами, зберігати їх протягом трьох місяців після закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», нанесеної на маркуванні, а також надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (компетентному органу), інформацію щодо зазначених заходів за його запитом.

До роботи на потужностях, на яких здійснюється обробка, переробка та/або обіг продуктів бджільництва, допускається персонал, який:

 • не має протипоказань для роботи з харчовими продуктами;
 • пройшов навчання з питань гігієни персоналу, що підтверджено відповідними записами, а також періодично проходить навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів у цього оператора ринку.

Оператор ринку має забезпечити персонал засобами особистої гігієни, робочим одягом, спецвзуттям, рушниками тощо.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ від 04.01.2024 № 40/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5»

Внесено зміни до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

Зміни не стосуються розділу 5 «Трудові відносини», до якого входить глава 5.5 «Охорона праці» (крім того, що особові справи громадян, які шукають роботу, та безробітних зберігаються не 75, а 50 років).

Зазначено, що строки зберігання зазначених у Переліку документів, застосовуються фізичними особами – підприємцями (ФОП), якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Строк зберігання для документів та інформації, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, для ФОП встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та становить 3 роки.

Також уточнено, що строки зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, внесків, інших обов’язкових платежів, розраховуються з дня подання податкової чи іншої звітності, для складення якої використовуються зазначені документи та/або інформація, а в разі її неподання – з передбаченого Податковим кодексом України граничного строку подання такої звітності.

Збільшено строки зберігання окремих документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності (з 1–3 років до 5 років).

► Наказ набрав чинності з 10 лютого 2024 року.

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Наказ від 05.12.2023 № 768 «Про затвердження Авіаційних правил України “Порядок та умови здійснення страхування ризиків цивільної авіації”»

Умови страхування ризиків цивільної авіації визначаються в договорі страхування ризиків цивільної авіації, що укладається суб’єктом авіаційної діяльності, відповідно до характеру його діяльності. Укладення договору страхування посвідчується страховим полісом (сертифікатом). Страховий поліс (сертифікат) засвідчується підписом (із зазначенням посади, власного імені і прізвища особи, що його підписує) та печаткою страховика (у разі її наявності), який його видав.

Підставою для відмови страховика у здійсненні страхової виплати є:

 • навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, вчинених у стані крайньої необхідності або необхідної оборони, або випадків, визначених законом чи міжнародними звичаями;
 • вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного кримінального правопорушення, що призвело до настання страхового випадку;
 • подання страхувальником неправдивих відомостей про об’єкт страхування, обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, або про факт настання страхового випадку;
 • одержання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, яка їх заподіяла. Якщо збиток відшкодований частково, страхова виплата здійснюється з вирахуванням суми, отриманої від зазначеної особи як відшкодування збитків;
 • несвоєчасне повідомлення страхувальником (особою, визначеною в договорі страхування або законодавством) про настання страхового випадку без поважних причин або невиконання інших обов’язків, визначених договором страхування або законодавством, якщо це призвело до неможливості страховика встановити факт, причини та обставини настання страхового випадку або розмір заподіяної шкоди (збитків);
 • наявність обставин, які є винятками із страхових випадків та обмеженнями страхування, передбаченими договором страхування тощо.

Авіаційними правилами визначено порядок страхування ризиків цивільної авіації, у тому числі мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), для конкретних умов страхування:

 • за класом страхування 1 «Страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання)»;
 • за класом страхування 5 «Страхування повітряних суден»;
 • за класом страхування 11 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)»;
 • за класом страхування 13 «Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)».
Редакція Редакція журналу «Охорона праці»