Федоренко Микола

Нові форми актів за результатами перевірок Держпраці

05.02.2021

Про затвердження п'ятнадцяти форм документів

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 27.10.2020 № 2161 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці» затверджено 15 форм документів,

що складаються представниками Держпраці за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю). Цей нормативний документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.12.2020 за № 1280/35563. Затверджено форми таких документів:

 1. Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду (далі – Акт заходу державного нагляду).
 2. Акта про відмову від підпису.
 3. Акта про неможливість проведення заходу державного контролю.
 4. Акта про неможливість складання висновку.
 5. Вимоги про надання документів.
 6. Вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень, усунення виявлених порушень.
 7. Висновку про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень.
 8. Припису про усунення виявлених порушень законодавства про працю.
 9. Припису про усунення виявлених порушень законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду.
 10. Розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення.
 11. Постанови по справі про адміністративне правопорушення.
 12. Постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення.
 13. Протоколу про адміністративне правопорушення.
 14. Рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу.
 15. Рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Відповідно до наказу Мінекономіки від 27.10.2020 № 2161, втрачає чинність наказ Мінсоцполітики від 18.08.2017 № 1338 щодо затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами (уніфіковану форму Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)), було визначено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 11.08.2011 № 826 (інформація про втрату чинності цього наказу відсутня).

Відтепер згідно з наказом Мінекономіки від 27.10.2020 № 2161 інспектори Держпраці повинні використовувати єдину форму Акта заходу державного нагляду незалежно від сфери, в якій проводять перевірку: охорона праці, промислова безпека, гігієна праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, додержання трудового законодавства, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Форму Акта заходу державного нагляду, що містила розділи «Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)», «Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю)», «Опис виявлених порушень вимог законодавства» та «Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)», доповнено розділами «Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта» та «Оцінка щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід».

Акт заходу державного нагляду містить Перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) (таблиця 1) та Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено цей Перелік (таблиця 2).

Автор Федоренко Микола