Редакція журналу «Охорона праці»

Нещасний випадок на виробництві: алгоритм дій

04.03.2024

Отримавши інформацію про нещасний випадок або гостре професійне захворювання, роботодавець зобов’язаний:

  • Протягом однієї доби повідомити про це з використанням засобів зв’язку та надати не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії повідомлення до територіального органу Пенсійного фонду України та Держпраці за місцем настання нещасного випадку.
  • Звернутися із запитом до закладу охорони здоров’я про надання протягом однієї доби висновку про ступінь тяжкості травми та ступінь алкогольного сп’яніння потерпілого.
  • Якщо травма відноситься до категорії тяжких, узгодити з територіальним органом Держпраці порядок проведення розслідування (спеціальне розслідування чи комісія, створена підприємством).

Якщо нещасний випадок не підлягає спеціальному розслідуванню:

1. Утворити не пізніше наступного робочого дня комісію з розслідування випадку з зазначенням дати початку і завершення розслідування та направити копію наказу до територіального органу ПФУ.

2. Забезпечити протягом 5 робочих днів розслідування випадку, складання, підписання і надання на затвердження актів за формою Н-1.

3. Розглянути і затвердити протягом 2 робочих днів акти за формою Н-1.

4. За потреби продовження розслідування випадку для встановлення обставин і причин його настання:

  • заздалегідь (не пізніше останнього робочого дня визначеного терміну розслідування) отримати з Держпраці письмове погодження; 
  • видати наказ про продовження розслідування (рекомендовано наступним робочим днем від дати останнього дня визначеного наказом терміну розслідування).
  • копію наказу про продовження розслідування надати до територіального органу ПФУ не пізніше наступного робочого дня.

5. Організувати протягом 5 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 формування потрібної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами, їх прошиття та нумерацію.

6. Надіслати матеріали розслідування до територіального органу ПФУ протягом 3 робочих днів після їх формування.

7. Протягом 2 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів до запобігання виникненню подібних випадків у визначені в акті строки та направити копію наказу до територіального органу ПФУ.

8. По завершенню визначених строків виконання наказу про вжиття запропонованих комісією заходів, інформувати в письмовій формі територіальний орган ПФУ про хід їх виконання.

9. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за формою Н-2.

10. Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1.

Головне управління ПФУ в Івано-Франківській області

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»