Росс Сергій

Найцінніший ресурс – люди

03.08.2023

Після прийняття рішення про впровадження міжнародного ­стандарту ISO 45001:2018 компанії передусім потрібно розподілити обов’язки та повноваження для кожного працівника і призначити відповідальних осіб. А вже ­потім – ресурси. І це не лише гроші, але й час, навчання, стажування, підготовка компетентних кадрів, консультування, лідерство тощо.

ТОВ «Кернел-Трейд» – лідер аграрного бізнесу в Україні. Компанія є вертикально інтегрованою та займається виробництвом продукції від поля до портового терміналу. Тут вирощують зернові культури, мають власні елеватори, заводи з переробки олійних і зернових культур, експортують продукцію до понад 80 країн світу. Компанія є визнаним світовим лідером з виробництва олії, її бренди добре відомі як вітчизняним, так і зарубіжним споживачам.

Міжнародний стандарт ISO 45001:2018 був опублікований у березні 2018 р., а вже наступного року в ТОВ «Кернел-Трейд» ухвалили рішення про перехід до системи управління БЗР згідно з вимогами і рекомендаціями цього новітнього стандарту. Набутий компанією досвід безумовно буде цікавим і корисним для інших українських підприємств.

Чому ми говоримо про перехід? Коли компанія «Кернел» почала роботу з упровадження міжнародного стандарту ISO 45001:2018, вона вже здійснювала керування виробничими ризиками на основі стандарту OHSAS 18001. На олійно-екстракційних заводах уже ефективно працювала система якості, тому наше завдання полягало в тому, щоб інтегруватися в наявні процеси документообігу, аудитів і планування.

У 2016 р. на підприємстві вирішили систематизувати роботу з охорони праці та здоров’я. Орієнтуватися лише на дотримання законодавства – це як користуватися під час дорожнього руху суто дзеркалом заднього огляду. Тобто стежимо, намагаємося дотримуватися правил, реагувати на небезпеки. Підтвердженням цього є акти розслідування, розпорядження «ознайомити з результатами», провести позаплановий інструктаж тощо. Але для розвитку, для безпечного руху цього замало.

Одним зі стовпів будь-якої системи управління є сталий розвиток. І він неможливий, якщо працювати лише реактивно і підтримувати наявний стан.

Передусім для впровадження ризик-менеджменту необхідна беззаперечна підтримка керівників вищої ланки. Бо якщо впровадження ризикоорієнтованої системи управління БЗР не потрібне керівникам, воно не потрібне ­нікому.

Не відкрию Америку, якщо скажу, що найбільша цінність і ресурс будь-якого бізнесу – персонал, люди, їхні вміння, навички, знання, кваліфікація, поведінка. Вони є опорою та рушійною силою. Проте не слід забувати, що все нове завжди зустрічає опір. Тому з людьми потрібно комунікувати, переконувати їх, навчати, виховувати, зацікавлювати, пояснювати, для чого компанії потрібні сучасні стандарти, у чому їх переваги, ­долучати до управління системою БЗР.

Культура безпеки – це складова частина культури організації загалом. Немає високорозвиненої культури безпеки в організаціях з низькою й нестійкою виробничою культурою та дисципліною. Політика організації полягає у створенні системи БЗР і побудові ­культури безпеки як філософії та цінності компанії. Для її реалізації потрібен системний підхід і час – це не відбувається за один рік.

Історія переходу компанії від OHSAS 18001 до ISO 45001, інтеграції нового стандарту в систему управління якістю, створення єдиної системи БЗР – це насамперед історія про обов’язки та повноваження працівників, про компетентність, навчання, стажування, інформування, роботу з підрядниками, документообіг та силу-силенну інших цілей, завдань, процесів. ­Непростих, витратних, але водночас таких, що окупаються реальними результатами, зберігають життя та здоров’я працівників, сприяють поліпшенню іміджу компанії в очах закордонних інвесторів. 

Перш ніж наважитися на спів­працю з українською компанією, вони обов’язково цікавляться, як у ній організовано управління системою охорони праці та довкілля. Ці два стандарти, ISO 45001 та ISO 14000 (що встановлює вимоги до управління навколишнім середовищем), ми впроваджували в поєднанні й інтегрували їх у вже добре налагоджену систему якості. Це дещо полегшувало роботу, бо ми вже мали певний досвід навчання, документування, проведення аудитів тощо.

Стандарти ISO 45001 не можуть існувати як щось відокремлене, вони є невід’ємною частиною загальної системи управління. Тому, якщо в організації кажуть: «Нехай цим займається відділ охорони праці, а в мене своєї роботи вистачає», це тривожний дзвіночок. Жоден інженер з охорони праці без участі всього персоналу компанії успішної системи менеджменту не побудує. 

СЕКРЕТ ЕФЕКТИВНОСТІ – БАЛАНС МІЖ БЕЗПЕКОЮ ТА ІНТЕРЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА

 Ми не імітували бурхливу діяльність заради того, щоб побудувати систему оцінювання ризиків суто на папері. Як казав Генрі Форд: «Якщо ви будете колоти дрова власноруч, ви зігрієтеся ними двічі». Тож ми занурювались у процес, вивчали його, помилялися, вчилися, помічали, де в нас слабкі та сильні сторони, і рухалися вперед. Так, ми побачили, що деякі процеси та процедури працюють добре і їх треба лише адаптувати до системи, якісь потребують удосконалення, якісь – перебудови, а декотрі необхідно побудувати з нуля. А від чогось узагалі варто відмовитися.

Дуже важливо зрозуміти, наскільки кожна з процедур є корисною, кожна з них повинна працювати, а не просто бути частиною документації. До слова, документація теж має велике значення, вона є фіксацією і підтвердженням процесів, відображає їх динаміку. Але самі процедури мають бути зрозумілими, доступними, практичними і допомагати бізнес-процесам, не заганяти їх у глухий кут, змушуючи оминати їх та ігнорувати. Це марнотратство ­адміністративного ресурсу і уповільнення бізнес-процесів.

Сам секрет ефективності полягає в балансі між реальною безпекою та інтересами виробництва. Де безпека не мета, а цінність. Цілі завжди конкурують між собою, але ніколи цінність життя і здоров’я людини не може бути в конкурентному полі.

У компанії вже була певна кількість сертифікацій з якості продукції, харчової безпеки, і до них вирішено було додати сертифікацію з системи управління безпекою праці та екологічного менеджменту. Тож 2020 р. відбулась одночасна сертифікація на 25 виробничих активах компанії, що підтвердила ефективність цих систем у результаті незалежного оцінювання. ­Це стало для нас серйозним викликом, оскільки потребувало багато зусиль, часу й ресурсів.

Водночас сертифікація стала досягненням компанії та своєрідним рекордом. Тому що, за словами представників сертифікаційного органу, такої масштабної сертифікації ще ніхто в Україні не здійснював.

Щодо інтеграції стандартів ISO 45001 в наявні процеси завжди важливо розуміти, наскільки процес, що вже працює, є актуальним і не конфліктує з вимогами безпеки. Часто доводиться стикатися з власниками виробничих процесів, які кажуть, мовляв, нащо ви цим займаєтеся, які там ще вимоги, до вас і так усе працювало о’кей. Це нормальна реакція людей, у яких уже сформована ділянка, де все працює, які мають звички та власні погляди.

Іншими словами, супротив змінам неминучий. У такому разі знову ж таки знадобиться вища воля керівників, розподіл обов’язків і, безумовно, комунікація. Кожен керівник незалежно від зони впливу має спиратися на зрозумілі вимоги. Для цього кожна ланка має бути долученою до систематичних консультацій, прийняття спільних рішень. Тож завдяки долученню працівників до роботи системи супротив значно зменшується.

Потрібно визначити і доносити до персоналу цілі та завдання, навчити людей, переконати їх у доцільності змін, інформувати про етапи їх упровадження, мати зворотний зв'язок на всіх етапах, повідомляти про результати загальної роботи, залучати персонал до прийняття рішень.

 Водночас усі процедури і процеси мають бути зрозумілими для працівників. Лише так можна залучити співробітників, зокрема підрядників, до спільної роботи. Без цього, без розуміння, що така робота потрібна для розвитку бізнесу, упровадження стандартів ISO 45001 неможливе.

Одна з відмінностей ISO 45001 від OHSAS 18001 полягає в тому, що в новому стандарті керівникам вищої ланки відведено ­лідерську роль в управлінні системою БЗР. Зокрема, такі керівники підприємства з установленою періодичністю (не рідше ніж 1 раз на рік) проводять аналіз системи ­менеджменту БЗР для того, щоб гарантувати її придатність, відповідність та результативність, а також визначити можливості для її поліпшення.

Sergey Ross

People are the most valuable resource

Experience in implementing ISO 45001:2018 at Kernel-Trade LLC. After making a decision to implement the international standard ISO 45001:2018, the company first of all needs to distribute responsibilities and powers for each employee and appoint responsible persons. And only then - resources. And this is not only money, but also time, education, internships, training of competent personnel, consulting, and leadership.

Статтю повністю читайте в журналі № 7/2023

Експерт Росс Сергій