Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства (лютий 2022 року)

14.03.2022

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ від 17.12.2021 № 744 «Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв’язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації сигнального трафіку» (зареєстровано в Мінюсті України 31.12.2021 за № 1706/37328).

Технічні вимоги поширюються на мережі рухомого (мобільного) зв’язку України та на технічні засоби телекомунікацій, що здійснюють моніторинг і фільтрацію сигнального трафіку, а також для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу та/або використанню телекомунікаційних мереж. Технічні вимоги застосовують суб’єкти господарювання, які здійснюють проєктування, побудову, реконструкцію, розвиток та експлуатацію мереж рухомого (мобільного) зв’язку, а також орган державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 23.12.2021 № 1458 «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку».

Цією постановою затверджено:

 1. Форму декларації показників будівельної продукції.
 2. Інструкцію із складення декларації показників будівельної продукції.
 3. Порядок розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності – у додатку до цієї постанови наведено форму Висновку про технічну прийнятність будівельної продукції.

Ці три документи набирають чинності з 01.01.2023.

 1. Вимоги щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності (набирає чинність з дня офіційного опублікування постанови) – наведено 6 компетентностей технічної прийнятності: проведення аналізу ризиків; встановлення технічних критеріїв; встановлення методів оцінки; встановлення спеціального контролю за виробництвом на підприємстві; проведення оцінки будівельної продукції; загальне управління.
 2. Перелік випадків суттєвих експлуатаційних характеристик, у яких посилання на відповідні регламентні технічні специфікації є необов’язковим (набирає чинність з дня офіційного опублікування постанови) – до переліку віднесено: реакція на вогонь; вогнестійкість; стійкість до зовнішнього вогневого впливу; шумопоглинання; вивільнення небезпечних речовин.

Постанова від 29.12.2021 № 1453 «Про затвердження Порядку формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій».

Затверджений Порядок визначає механізм формування електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій та процедуру їх перевірки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами – підприємцями.

Електронним посвідченням водія є національне посвідчення водія у формі електронного відображення інформації, що міститься в національному посвідченні водія, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом).

Електронним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у формі електронного відображення інформації, що міститься у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, разом з унікальним електронним ідентифікатором, а також інформації про страховий поліс (за наявності).

Електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за бажанням особи, яка в установленому законодавством порядку отримала національне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, за наявності в Єдиному державному реєстрі МВС, Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, які є функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи МВС, усіх відомостей, зазначених у національному посвідченні водія, свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, зокрема відцифрованого образу обличчя особи.

Постанова від 19.01.2022 № 35 «Про затвердження Порядку консервації земель».

Порядок визначає організаційні засади щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель, у тому числі земель запасу, земельних ділянок, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на таких земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

Під час віднесення земель до деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених повинні враховуватись Орієнтовні показники, що характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації земель за природно-сільськогосподарськими зонами.

Консервація земель державної та комунальної власності здійснюється за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.

Консервація земель приватної власності здійснюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, на території якої розташована земельна ділянка, на підставі договору про консервацію земель.

Постанова від 26.01.2022 № 53 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту».

Внесено зміни до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013 № 494, який, зокрема, доповнено додатками: Перелік складових елементів інфраструктури залізничного транспорту, які підлягають оцінці відповідності; Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту.

Також внесено зміни до Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2015 № 1194, який, зокрема, доповнено додатками: Перелік рухомого складу та його складових частин, що підлягають оцінці відповідності; Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Вилучено зміни, які дозволять розблокувати процес призначення органів з оцінки відповідності, вилучити з них терміни та норми, що не є безпосередньо предметом їх регулювання. Також для проведення оцінки відповідності складових елементів інфраструктури залізничного транспорту вимогам Технічних регламентів передбачено застосування модулів оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту, які затверджено постановою КМУ від 03.10.2018 № 797.

Набрання чинності відбудеться 03.02.2024.

Постанова від 02.02.2022 № 68 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272».

Постановою передбачено внесення змін до Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” в частині:

 • надання можливості отримання допомоги громадянам віком від 14 років;
 • розширення Переліку сфер діяльності та кодів категорії продавця (Merchant Category Code) для надання можливості отримувачам допомоги за рахунок отриманої допомоги придбавати послуги у сфері культури, фізичної культури та спорту, освіти, друковані засоби масової інформації, товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Постанова від 02.02.2022 № 72 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Постановою внесено зміни до 14 Постанов КМУ, якими передбачено посилання на документи для визначення стажу роботи, який дає право на нарахування надбавки (доплати) за вислугу років у відповідності із Законом України від 05 лютого 2021 року № 1217-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», а саме віднести відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до даних, що підтверджують стаж роботи. Зміни стосуються державних органів; наукових установ, навчальних закладів і установ освіти; архівних установ; бібліотек; державних установ ветеринарної медицини; закладів охорони здоров’я; Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами; культурно-освітніх центрів; органів прокуратури; центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; установ природно-заповідного фонду України; Національної школи суддів України; Тренінгового центру прокурорів України.

Постанова від 09.02.2022 № 112 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272».

Цією постановою внесено зміни до постанови КМУ від 09.12.2021 № 1272 «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”». Зокрема, передбачено внесення зміни до Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” в частині:

 • надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;
 • збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;
 • надання можливості використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів;
 • доповнення Переліку сфер діяльності та кодів категорії продавця (Merchant Category Code) новою позицією «Житлово-комунальні послуги» та відповідним кодом 4900;
 • зміни коду 5968 на код 9402.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Наказ від 27.10.2021 № 332 «Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України» (зареєстровано в Мін’юсті України 24.12.2021 за № 1667/37289).

Інструкція визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту (у тому числі з відрядженими зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту), військовозобов’язаними та резервістами, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, отриманих ними професійних захворювань, їх загибелі або смерті зі встановленням зв’язку з виконанням обов’язків військової служби і аварій, що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, Державній спеціальній службі транспорту. Інструкція не поширюється на державних службовців та осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовими договорами (контрактами) у військових частинах.

Наказ від 01.11.2021 № 336 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 08 грудня 2016 року № 663» (зареєстровано в Мін’юсті України 30.12.2021 за № 1688/37310).

Внесено зміни до Положення про службу охорони праці у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 08.12.2016 № 663. Наказ стосується структурних змін служби охорони праці Міністерства оборони України (зокрема, Сектор охорони праці Департаменту інформаційно-організаційної роботи та контролю Міністерства оборони України» замінено на Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України), а також усунення посилань на нечинні нормативні документи.

Констатовано, що служба охорони праці організовує проведення вступного інструктажу за відповідними програмами з усіма новоприбулими цивільними особами, що працевлаштовуються у військові частини на постійну чи тимчасову роботу, а також з усіма військовослужбовцями, які прибувають до військових частин для проходження військової служби або у відрядження.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ від 11.11.2021 № 607 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм у сфері автомобільного транспорту та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм у сфері автомобільного транспорту» (зареєстровано в Мін’юсті України 05.01.2022 за № 5/37341).

Наказ від 30.11.2021 № 647 «Про затвердження Порядку проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій, спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств), установленого виробником, строків продовження експлуатації таких вагонів» (зареєстровано в Мін’юсті України 28.12.2021 за № 1677/37299).

Порядок встановлює механізм проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій, спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях у межах території таких підприємств), установленого виробником. У додатках наведено форму Технічного рішення про продовження строку експлуатації вантажних вагонів та Строки допустимого продовження експлуатації вантажних вагонів.

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

Наказ від 04.11.2021 № 885 «Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України» (зареєстровано в Мін’юсті України 31.12.2021 за № 1710/37332).

Порядок визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Управління державної охорони України (далі – УДО України), їх смерті (загибелі), під час виконання обов’язків військової служби. Дія Порядку не поширюється на військовослужбовців, які отримали поранення, контузію, травму, каліцтво, зникли, померли або загинули внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, а також на осіб, які працюють за трудовими договорами в УДО України.

Підготувала Тетяна Бреус, юрисконсульт

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»