Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

15.06.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України № 2253-IX від 12.05.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників»

Внесено зміни до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість», «Про соціальний діалог в Україні», «Про рекламу».

Новий Закон надає можливість укладати колективний договір для ФОП-роботодавців та поширює дію положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі. А також посилює відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення; уточнює ознаки масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця.

У Законі України «Про рекламу», відповідно до ухваленого Закону, передбачено заборону в оголошенні про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. За порушення цієї норми передбачено накладення штрафу.

Докладніше про Закон № 2253-IX читайте у рубриці «Інформаційні повідомлення» у додатку до журналу "Охорона праці" № 6/2022

Закон України № 2259-IX від 12.05.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»

Внесено зміни до статей 222, 223 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». До Реєстру будівельної діяльності (далі – Реєстр) вносяться розпорядження про демонтаж будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей. Відповідальність за внесення до Реєстру завідомо неправдивих відомостей або порушення строків внесення відомостей/надання документів до/з Реєстру будівельної діяльності, згідно з новою редакцією, несуть: будь-які експертні організації, органи охорони культурної спадщини, органи Національної поліції України, спеціальні установи страхового фонду документації, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації; центри надання адміністративних послуг, публічні реєстратори, нотаріуси, органи із сертифікації персоналу, акредитовані відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури; розробники проєктної документації на будівництво, генеральні підрядники, підрядники, інженери-консультанти та інші державні органи.

Зазначені вище юридичні особи можуть мати доступ до електронного кабінету, якщо пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації в Порядку ведення електронної системи. В електронному кабінеті можуть подаватися скарги на рішення, дії та бездіяльність представників зазначених юридичних осіб.

Внесено зміни до статей 4, 9, 10, 11, 12, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Зміни конкретизують порядок створення військових адміністрацій населених пунктів, призначення начальника військової адміністрації; затвердження структури та штатного розпису. Зазначено, що військові адміністрації населених пунктів, районні, обласні військові адміністрації здійснюють свої повноваження протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування.

У період дії воєнного стану голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту, може прийняти рішення (розпорядження) щодо:

 • звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому числі тих, що були встановлені, але не введені в експлуатацію у встановленому законодавством порядку;
 • обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій. Обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (розпорядження про демонтаж таких будівель і споруд вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва);

Про зазначені вище рішення необхідно інформувати начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 годин.

 • передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану;
 • створення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення на посади і звільнення з посад керівників таких установ, залучення фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями;
 • поводження з небезпечними відходами.

Про зазначені вище рішення необхідно довести до відома жителів територіальних громад. Крім того, договори, укладені від імені територіальної громади головою територіальної громади із зазначених питань, не потребують її затвердження, якщо строк дії таких договорів не перевищує один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану. Голова територіальної громади може прийняти рішення про тимчасову структуру виконавчих органів територіальної громади (втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану); працівникам, посади яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій, або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду. Рішення голови територіальної громади не підлягають оприлюдненню.

Зазначено, що в період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Особа, яка претендує на зайняття політичної посади, посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, посади керівника комунального підприємства, установи, організації, у період дії воєнного стану має право не подавати декларацію, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Спеціальні перевірки, передбачені Законами України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», щодо осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій оголошується конкурс. Граничний строк перебування такої особи на посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Особи, звільнені з таких посад у період дії воєнного стану, протягом одного року після припинення чи скасування воєнного стану можуть бути прийняті на рівнозначні або нижчі посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування без проведення конкурсу.

Зазначено, що територіальні громади, на територіях яких ведуться бойові дії, а також населені пункти, які є оточеними, визначаються відповідними обласними військовими адміністраціями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Закон України № 2264-IX від 22.05.2022 «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”»

Внесено зміни до статті 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-IX, відповідно до яких продовжено строк проведення загальної мобілізації на 90 діб з 25 травня 2022 року.

Закон України № 2232-IX від 03.05.2022 «Про приєднання України до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій»

Приєднатися до Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій, учиненої 17 березня 1992 року в м. Хельсінкі, з поправками від 19.12.2015 (додається), яка набирає чинності для України на дев’яностий день після дати здачі на зберігання документа про приєднання, з такою заявою: «Україна приймає відповідно до пункту 2 статті 21 Конвенції обидва способи врегулювання спорів як обов’язкові для будь-якої Сторони, що приймає на себе таке ж зобов’язання».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження № 348-р від 03.05.2022 «Про участь тристоронньої делегації у 110-й сесії Міжнародної конференції праці»

Утворено тристоронню делегацію для участі у 110-й сесії Міжнародної конференції праці, до складу якої входить заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, глава делегації Дядюра Ігор Григорович.

Затверджено директиви для участі тристоронньої делегації України в 110-й сесії Міжнародної конференції праці. Передбачено участь делегації в роботі технічного Комітету із застосування стандартів та заслухати підготовлену незалежним Комітетом експертів із застосування конвенцій та рекомендацій доповідь про застосування конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці.

Постанова № 590 від 07.05.2022 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо будівельних робіт»

Внесено зміни до постанови КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», що стосуються прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про державну таємницю», на час воєнного стану, зокрема щодо подання замовником до Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) документів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, видачі сертифіката та реєстрації декларації, рішення про відмову у видачі сертифіката щодо таких об’єктів. Відомості про такі об’єкти не вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (Реєстр будівельної діяльності). Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництво об’єктів доповнено додатками, в яких наведено такі форми документів:

 • Заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката.
 • Акт готовності об’єкта до експлуатації.
 • Чек-лист за результатами виїзного огляду об’єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об’єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
 • Довідка щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та видачі сертифіката.
 • Сертифікат.
 • Відмова у видачі сертифіката. 

Внесено аналогічні зміни до постанови КМУ від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», які стосуються набуття права (дозволу) на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про державну таємницю», на час воєнного стану. Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт доповнено додатками такого змісту:

 • Заява (на отримання дозволу на виконання будівельних робіт).
 • Чек-лист перевірки посадовою особою ДІАМ документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єкта будівництва.
 • Дозвіл на виконання будівельних робіт.
 • Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт.

Постанова № 601 від 10.05.2022 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів»

Внесено зміни до постанов з питань теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Змін зазнали Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затверджене постановою КМУ від 08.05.1993 № 340, Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388, Правила дорожнього руху, затверджені постановою КМУ від 10.10.2001 № 1306, Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 № 487.

Зокрема, передбачено:

 • розподіл навчання в навчальному закладі (автошколі) на два етапи, що передбачатимуть:
  – теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року;
  – практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років;
 • можливість видачі посвідчення водія та складання іспитів у будь-якому сервісному центрі МВС особам, у яких закінчився термін позбавлення права керування (раніше особа, яка позбавлена права керування, складала іспити та отримувала посвідчення водія після позбавлення права керування в сервісному центрі за місцем реєстрації);
 • допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;
 • за бажанням особи практична підготовка може здійснюватись у будь-якому закладі, незалежно від того, у якому закладі ця особа пройшла теоретичну підготовку;
 • скасування внутрішнього теоретичного іспиту в закладі (автошколі). Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки;
 • можливість складання практичного іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від територіального сервісного центру МВС, де складався теоретичний іспит;
 • можливість отримання платних номерних знаків для всіх транспортних засобів (раніше видача платних НЗ здійснювалася виключно для легкових автомобілів).

Зазначені зміни набирають чинності через два місяці з дня опублікування документа.

Установлено, що:

 • особи, які до набрання чинності цією постановою розпочали підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій, продовжують навчання відповідно до Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.05.2009 № 487, та отримують посвідчення водія відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340;
 • у період воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування повернення посвідчення водія особі, позбавленій права на керування транспортними засобами, здійснюється уповноваженим працівником будь-якого територіального органу з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ незалежно від місця зберігання вилученого посвідчення водія відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 № 340. Відомості про недійсність вилученого посвідчення водія, що перебуває на зберіганні, вносяться до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ.

Постанова № 610 від 20.05.2022 «Про затвердження Правил та порядку технічного розслідування авіаційних подій та інцидентів у цивільній авіації»

Визначено Правила та порядок технічного розслідування авіаційних подій та інцидентів у цивільній авіації, які спрямовані на підвищення якості їх розслідування. Дія цього нормативного документа застосовується під час розслідування авіаційних подій та інцидентів:

 • що сталися з цивільними повітряними суднами на території України та над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладена на Україну;
 • що сталися з цивільними повітряними суднами України за межами України, якщо відповідно до додатка 13 до Конвенції держава місця події делегувала проведення розслідування Україні;
 • у разі, коли відповідно до додатка 13 до Конвенції Україна призначила уповноваженого представника для участі у розслідуванні як держава реєстрації, держава експлуатанта, держава розробника, держава-виробника або держава, що надає відомості щодо події, обладнання чи експертів на прохання держави, яка проводить розслідування;
 • коли Україна призначає експерта для участі у розслідуванні внаслідок загибелі чи травмування її громадян під час авіаційної події чи інциденту, що сталася на території держави – члена ІКАО.

Розслідування на території України авіаційних подій та інцидентів проводяться у взаємодії з органами досудового розслідування. Перелік авіаційних подій, що класифікуються як серйозні інциденти, наведені в додатку 1 до документа.

Постанова № 615 від 20.05.2022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № 194»

Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Визначено, що в разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі – ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про таких водіїв вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється вищезгаданою особою лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:

 • один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;
 • два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Такі особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення встановлених строків перебування осіб за кордоном Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Постанова № 630 від 27.05.2022 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Внесено зміни до пункту 1 розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації».

З урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України установити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 серпня 2022 року.

Також у пункті 1 постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» цифри і слово «31 травня» замінено цифрами і словом «31 серпня». Карантин продовжено.

Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), з 19 грудня 2020 р. до 31 серпня 2022 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» .

Постанова № 640 від 27.05.2022 «Про утворення комісії з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації»

Комісія з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями комісії є:

 1. підготовка пропозицій щодо розроблення методології проведення аудиту шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі – шкода та збитки);
 2. підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для проведення аудиту шкоди та збитків;
 3. узгодження методик проведення оцінки шкоди та збитків за напрямами, передбаченими Порядком визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженим постановою КМУ від 20.03.2022 № 326;
 4. опрацювання результатів аудиту шкоди та збитків;
 5. виконання інших завдань, необхідних для проведення аудиту шкоди та збитків.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова № 108 від 30.05.2022 «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

За поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України затверджено, зокрема:

 1. Положення про перелік, значення та порядок застосування коригуючих коефіцієнтів під час укладання страховиками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що додається;

 2. Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

Постанова № 4-1 від 02.05.2022 «Про затвердження форми витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності»

Пенсійний фонд затвердив форму витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Інформація з Реєстру надається територіальними органами Пенсійного фонду в паперовій формі як витяг з Реєстру за усним зверненням:

 • застрахованій особі – особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;
 • батькам, опікуну, піклувальнику, іншому законному представнику, якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – з пред’явленням документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками;
 • представнику застрахованої особи чи страхувальника – з пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження представника діяти від імені особи, яку він представляє.

Витяг в електронній формі через електронні кабінети застрахованої особи або страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду надається у вигляді файлу формату .p7s, який містить кваліфіковану електронну печатку Пенсійного фонду.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»