Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

18.05.2022

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон від 21.04.2022 № 2217-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України»

У зв’язку з втратою чинності Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» внесено зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, а також суттєві зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, який визначає правовий статус тимчасово окупованої території та правовий режим на цій території.

Дано визначення та роз’яснення термінів: «адміністративна межа»; «гуманітарний коридор»; «деокупація»; «збройні формування Російської Федерації»; «лінія зіткнення»; «окупаційна адміністрація Російської Федерації»; «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України». Автономну Республіку Крим і місто Севастополь віднесено до тимчасово окупованої території.

Зміни конкретизують:

 • цілі державної політики на тимчасово окупованій території;
 • захист прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території;
 • захист культурної спадщини на тимчасово окупованій території;
 • порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;
 • заходів правового реагування на тимчасово окупованій території;
 • особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території;
 • особливості призупинення військової служби у військових формуваннях та служби в правоохоронних органах України, пов’язані з тимчасовою окупацією території.

На період тимчасової окупації передбачено, зокрема, таке:

 • ліцензії, документи про відповідність, документи дозвільного характеру вважаються недійсними на тимчасово окупованій території; можуть використовуватися для проведення господарської (підприємницької) діяльності на іншій території України до закінчення строку їх дії, у випадку перереєстрації таких суб’єктів на іншій території України у встановленому порядку; не можуть бути продовженими відповідно до законодавства України, крім випадків, коли до закінчення строку дії таких ліцензій (дозволів) здійснено деокупацію відповідної тимчасово окупованої території;
 • на товари, вироблені на тимчасово окупованій території, не може бути видано сертифікат українського походження;
 • заборонено переміщення товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію всіма видами транспорту, а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами (за винятком окремих випадків);
 • заборонено переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про вироблення таких товарів на тимчасово окупованій території (крім речей, які віднесені до особистих речей, що переміщуються в ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі);
 • переміщення товарів через лінію зіткнення на окуповану територію можливе лише для надання гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення, що перебуває на окупованій території.

Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповану територію України і виїзду осіб, переміщення товарів з такої території затверджується Кабінетом Міністрів. Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова № 570 від 13.05.2022 «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»

Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927.

Пункт 5 доповнено абзацом такого змісту:

«Введення в обіг палив, які вироблені на митній території України за екологічним класом Євро3 і Євро4, дозволяється за умови обов’язкового застосування процедури оцінки відповідності за модулем F1 згідно з пунктами 17–22 цього Технічного регламенту.”.

Пункт 11 доповнено абзацом такого змісту:

«Для вітчизняних виробників до припинення або скасування воєнного стану в Україні якість автомобільних бензинів повинна відповідати вимогам, наведеним у додатку 8, а дизельного палива – вимогам, наведеним у додатку 9.».

Доповнено Технічний регламент пунктом 27 такого змісту:

«27. До припинення або скасування воєнного стану в Україні під час введення в обіг і обігу дизельного палива та бензинів автомобільних з покращеними показниками якості та з позначенням (маркуванням) певної торгової марки (товарного знака) розповсюджувач зобов’язаний підтвердити введення безпечних добавок у відповідні нафтопродукти згідно з абзацами шостим – дев’ятим пункту 18 цього Технічного регламенту.».

Доповнено Технічний регламент додатком 8 «Вимоги щодо характеристик автомобільного бензину за екологічним класом Євро3 і Євро4 на період воєнного стану» та додатком 9 «Вимоги щодо характеристик дизельного палива за екологічним класом Євро3 і Євро4 на період воєнного стану».

Постанова № 556 від 07.05.2022 «Деякі питання подання декларації про відходи»

Затверджено форму декларації про відходи та Порядок її подання.

Порядок поширюється на суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць.

Декларація подається заявником один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення затвердженої форми.

Декларація подається заявником, що пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Постанова № 555 від 10.05.2022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 927 і від 26 травня 2021 р. № 523»

Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Уточнено, що дозволяється введення в обіг і обіг палив, які ввозяться на митну територію України з держав – членів ЄС та інших держав (крім палива походженням з Російської Федерації та Республіки Білорусь та/або палива, власниками якого є юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, або кінцевими бенефіціарами яких є Російська Федерація та Республіка Білорусь, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»), на підставі документа, що підтверджує відповідність нафтопродуктів вимогам цього Технічного регламенту, виданого іноземним суб’єктом господарювання або органом з оцінки відповідності мовою оригіналу, що підтверджує відповідність нафтопродуктів стандартам EN 228 (автомобільні бензини) і EN 590 (дизельне паливо) або їх аналогів, – до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів.

Передбачено, що постанова КМУ від 26.05.2021 № 523 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів» набирає чинності через рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»