Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

27.06.2024

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України «Про застосування англійської мови в Україні» (законопроєкт від 28.06.2023 р. № 9432)

Передбачає офіційне закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні. Закон має на меті сприяння забезпеченню використання англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування на всій території України в публічних сферах суспільного життя, визначених цим документом.

Обов’язково володіти англійською мовою повинні особи, які претендують на зайняття посад:

 1. державної служби категорії «А»;
 2. державної служби категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється КМУ;
 3. голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
 4. військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється КМУ;
 5. поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється КМУ;
 6. прокурорів;
 7. у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється КМУ;
 8. керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється КМУ.

Держава сприяє громадянам України в опануванні англійської мови, підвищенні рівня володіння цією мовою шляхом:

 1. забезпечення обов’язкового використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку в закладах дошкільної освіти;
 2. забезпечення обов’язкового вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти;
 3. забезпечення обов’язкового вивчення англійської мови (як першої або другої іноземної мови) у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти відповідно до освітньої програми, за якою заклад освіти провадить освітню діяльність;
 4. створення умов для провадження діяльності з надання суб’єктами освітньої діяльності послуг із вивчення англійської мови;
 5. надання грошової допомоги громадянам України в порядку, визначеному КМУ, для вивчення англійської мови в межах здобуття освіти дорослими;
 6. удосконалення стандартів відповідних рівнів освіти на основі рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR);
 7. забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, які викладають англійську мову, відповідно до міжнародно визнаних актуальних практик викладання англійської мови як іноземної;
 8. сприяння створенню, запровадженню та/або поширенню інноваційних цифрових ресурсів для вивчення англійської мови.

Держава забезпечує обов’язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти незалежно від форми власності.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 30.05.2024 № 620 «Деякі питання забезпечення складання іспитів з основ Конституції України, історії України»

Затверджено Порядок складання іспитів з основ Конституції України, історії України. Документ визначає механізм складання іспитів з основ Конституції України, історії України для іноземців, осіб без громадянства, які мають намір бути прийнятими до громадянства України, та громадян України, які для прийняття до громадянства України подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Для забезпечення максимальної прозорості складання іспитів здійснюється відеофіксація процедури складання іспитів.

За результатами іспитів уповноважена установа фіксує складання обох іспитів або одного з них, що засвідчує формуванням відповідного сертифіката. У разі перескладання одного з іспитів, що не був складений попереднього разу, формується ще один сертифікат.

Розмір плати за складання іспитів становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Розмір плати за перескладання одного з іспитів становить півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Постанова від 30.05.2024 № 629 «Питання реалізації експериментального проекту з впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень»

Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з впровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі у сфері внутрішніх вантажних перевезень. Згідно з документом Мінінфраструктури як держатель системи товарно-транспортної накладної координує реалізацію експериментального проєкту. Технічним адміністратором системи товарно-транспортної накладної є державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Приєднання учасників вантажних перевезень, користувачів та операторів платформ електронного документообігу до експериментального проекту здійснюється на добровільній основі шляхом підключення до системи товарно-транспортної накладної технічним адміністратором системи товарно-транспортної накладної.

Засади функціонування системи товарно-транспортної накладної, правила функціонування та ведення бази даних товарно-транспортної накладної в електронній формі, підписання і реєстрації товарно-транспортної накладної в електронній формі, повноваження посадових осіб Укртрансбезпеки, засади функціонування платформ електронного документообігу, вимоги до платформ електронного документообігу, правила їх авторизації, блокування і відключення від системи товарно-транспортної накладної, зміна оператора платформи електронного документообігу, правовий статус та автентифікація користувачів, адміністрування системи товарно-транспортної накладної, вимоги до захисту і зберігання інформації встановлюються та здійснюються відповідно до порядку функціонування системи електронного документообігу електронна товарно-транспортна накладна, затвердженого Мінінфраструктури.

Постанова від 04.06.2024 № 637 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 р. № 1137»

Внесено зміну до п. 2 постанови КМУ від 31.10.2023 № 1137 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314»: замінено слово «п’яти» словом «дев’яти». Передбачено, що подані суб’єктами господарювання декларації про провадження видів господарської діяльності щодо здійснення операцій з оброблення відходів є дійсними протягом 9 місяців (замість 5 місяців) з дня набрання чинності такими змінами.

Постанова від 04.06.2024 № 646 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського»

Затверджений Порядок визначає механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції, установ, закладів професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Національної поліції, поліцейських, окрема курсантів, слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейських, які були відряджені до державних органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але із звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими.

Одноразова грошова допомога є соціальною виплатою, яка призначається і виплачується у випадках, визначених частиною першою ст. 97 ЗУ «Про Національну поліцію», у розмірах, встановлених ст. 99 ЗУ «Про Національну поліцію». Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, визначені ст. 101 ЗУ «Про Національну поліцію».

Відповідно до статей 97, 99 ЗУ «Про Національну поліцію» розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) поліцейського, що настала внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час учинення дій, спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, чи в ході участі в антитерористичній операції, становить 750 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату (тобто 750 х 3028 = 2 271 000 грн), а розмір одноразової грошової допомоги у разі смерті поліцейського, що настала під час проходження ним служби в поліції, – 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату (тобто 250 х 3028 = 757 000 грн).

► Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 29 березня 2024 року.

Постанова від 05.06.2024 № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану»

1. Затверджено Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Порядок визначає механізм бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які працюють або проходять службу:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
 • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Упровадження електронного бронювання очікується через місяць з часу прийняття постанови.

Міністерство цифрової трансформації, Міністерство оборони, Міністерство юстиції зобов’язано протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час воєнного стану в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів відповідно до затвердженого цією постановою Порядку.

Пенсійний фонд України та Міністерство оборони зобов’язано протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо працівників підприємств, установ та організацій віком від 17 до 60 років, їх посад у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час воєнного стану в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів.

2. Внесено зміни до затверджених постановою КМУ від 27.01.2023 № 76:

 • Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану;
 • Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Ці документи стосуються працівників органів державної влади; суб’єктів господарювання, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також працівників міжнародних судових органів та організацій, учасником яких є Україна.

Постанова передбачає можливість 100%-го бронювання працівників підприємств:

 • оборонно-промислового комплексу, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань;
 • електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;
 • які будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

Для підприємств критичної інфраструктури збільшився термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців, водночас допускається бронювати військовозобов’язаних з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Для поліцейських і працівників ДСНС кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%.

Постанова від 13.06.2024 № 684 «Деякі питання функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем»

Затверджено Порядок функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем.

Державна система моніторингу довкілля – система спостережень, збирання, оброблення, аналізу, зберігання інформації та обміну інформацією про стан довкілля, вплив на нього, прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні з метою забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку. Державна система моніторингу довкілля включає такі підсистеми:

 • моніторинг атмосферного повітря;
 • моніторинг вод;
 • моніторинг земель і ґрунтів;
 • моніторинг лісів;
 • моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття;
 • моніторинг у сфері управління відходами;
 • моніторинг геологічного середовища;
 • моніторинг впливу фізичних факторів (температура, шум, вібрація, іонізуюче та неіонізуюче випромінювання).

Функціонування системи моніторингу та її підсистем здійснюється на національному (державному), регіональному, локальному (місцевому) та об’єктовому рівні. Організація системи моніторингу та її підсистем ґрунтується на використанні наявних організаційних структур суб’єктів системи моніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких суб’єктів.

Постанова набирає чинності одночасно із Законом від 20.03.2023 № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», а саме через 6 місяців з дня скасування чи припинення воєнного стану.

Постанова від 13.06.2024 № 690 «Про внесення зміни до пункту 10 Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду»

Внесено зміну до зазначеного Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.12.2008 № 1103.

Направлення водіїв транспортних засобів для проведення відповідного огляду має право виписувати поліцейський на місці зупинки транспортного засобу або лікар закладу охорони здоров’я (у сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

Уточнено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. Водночас визначено, що в разі позитивного результату тесту обов’язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням.

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ від 30.04.2024 № 228 «Про затвердження Вимог до аудиторів інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури та порядку їх атестації (переатестації)»

Затверджені Вимоги встановлюють критерії та вимоги до осіб, які планують отримати право проводити незалежний аудит інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури, а також визначають порядок їх атестації (переатестації), включення до Переліку аудиторів інформаційної безпеки на об’єктах критичної інфраструктури та виключення з нього.

► Наказ зареєстровано в Мін’юсті України 11.06.2024 за № 880/42225, документ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»