Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

02.05.2024

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 05.03.2024 № 137 «Про затвердження Методики визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків»

Методика встановлює механізм визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів (крім державного) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

Номенклатура та обсяги матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків розробляються та затверджується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання за встановленою додатком 1 формою.

Крім того, визначено рекомендовані переліки матеріальних цінностей для:

 • реалізації заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення НС (додаток 2);
 • розгортання пунктів тимчасового перебування постраждалих у разі загрози виникнення або виникнення НС, пов’язаних з припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- та теплопостачання (в осінньо-зимовий період) (додаток 3);
 • відновлення інфраструктури, будинків під час ліквідації наслідків НС (додаток 4);
 • здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та гасіння пожеж у природних екологічних системах (додаток 5);
 • запобігання виникненню НС і ліквідації їх наслідків у зонах можливого біологічного зараження, що виникають у різних галузях економіки та на об’єктах господарювання (додаток 6);
 • запобігання виникненню НС і ліквідації їх наслідків у зонах можливого радіоактивного забруднення, що виникають у різних галузях економіки та на об’єктах господарювання (додаток 7);
 • запобігання виникненню НС і ліквідації їх наслідків у зонах можливого хімічного забруднення з витоком небезпечних хімічних речовин, що виникають у різних галузях економіки та на об’єктах господарювання (додаток 8);
 • запобігання виникненню та ліквідації наслідків НС, небезпечних подій, пов’язаних із гідрологічними явищами (водопілля, паводки, затоплення) (додаток 9);
 • ліквідації наслідків НС на водних об’єктах, які виникли внаслідок транспортних аварій, аварій з викиданням (загрозою викидання) небезпечних речовин (додаток 10);
 • ліквідації аварій на території гірничо, газо-, нафтовидобувної галузі, шахт (додаток 11);
 • запобігання та ліквідації аварій на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктах (АЗС) (додаток 12).

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Наказ від 18.03.2024 № 859 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження»

Вимоги визначають організаційні та правові засади діяльності операторів ринку, пов’язаної з функціонуванням потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження. Зокрема, визначено загальні ветеринарно-санітарні вимоги до виробничого персоналу; водопостачання та каналізації; освітлення, опалення та вентиляції; чищення, миття та дезінфекції; технологічних процесів та спеціальні вимоги до окремих ветеринарно-санітарні вимоги до потужностей (об’єктів).

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»