Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

01.05.2024

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон України від 11.04.2024 № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»

1. Внесено зміни до ст. 119 Кодексу законів про працю України, що стосується гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків. Конкретизовано, що за працівниками, направленими для проходження базової військової служби, призваними на військову службу, зберігаються місце роботи і посада під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

2. Внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема:

  • викладено в редакції п. 7 частини першої ст. 4: «суб’єкт владних повноважень – орган державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган місцевого самоврядування, орган військового управління, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг»;
  • доповнено статтею 283-2, згідно з якою місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи за позовними заявами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

3. Внесено зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зокрема:

  • за військовослужбовцем зберігаються виплати за останнім місцем служби у разі потреби тривалого лікування в закладах охорони здоров’я, зокрема іноземних держав, та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва);
  • військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову техніку противника у розмірах від 4 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; крім того, надається додаткова відпустка за знищену техніку тривалістю не більше ніж 15 календарних днів на рік;
  • військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також у відпустці, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, залишаються на військовій службі у розпорядженні відповідного військового формування;
  • військовослужбовцям після їх звільнення з полону за їх бажанням надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону).
  • військовослужбовці у разі укладення контракту мають право протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту одноразово отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

4. Внесено зміни до ст. 17-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо порядку обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом.

5. Внесено зміни до ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та до ст. 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», які стосуються конкретизації їх повноважень у сфері оборони.

6. У ст. 18 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» вилучено заборону призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

7. У ст. 19 Закону України «Про державну службу» зазначено, що на державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

8. Внесено суттєві зміни до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про правовий режим воєнного стану», а також до ст. 27 Закону України «Про прокуратуру», ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та Закону України «Про виконавче провадження».

► Цей Закон набирає чинності через 1 місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців дванадцятого і тринадцятого підпункту 2 пункту 8 розділу I цього Закону (щодо внесення змін до частин четвертої і п’ятої статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), які набирають чинності через 8 місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД; ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Мінінфраструктури від 01.03.2024 № 186 «Про визначення будівель, які часто відвідують громадяни»

Розроблено на вимогу ст. 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 08.06.2017 № 2118-VIII, де зазначено, що будівлі, які часто відвідують громадяни, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. Будівлі комунальної власності з опалюваною площею понад 250 м2, які часто відвідують громадяни, підлягають обов’язковій сертифікації енергетичної ефективності.

Визначено 11 категорій будівель, які часто відвідують громадяни.

ПЕРЕЛІК будівель, які часто відвідують громадяни (Додаток до Наказу

№ з/п Клас згідно з національним класифікатором будівель і споруд НК 018:2023 Тип будівлі
1 1122 Інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
2 1130 Гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, робітників та службовців, житлові будинки для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, для осіб літнього віку та осіб з інвалідністю, інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, притулки для бездомних тощо
3 1211  Будівлі готелів, мотелів, пансіонатів та подібних закладів з надання житла з рестораном або без нього; відокремлені будівлі ресторанів та барів
4 1212 Будівлі хостелів, дитячих та сімейних таборів відпочинку, гірські притулки, рекреаційні будинки
5 1220 Будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо; конгрес-центри, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
6 1230 Будівлі торгових центрів, універмагів, окремих магазинів та крамниць
7 1261 Будівлі кінотеатрів, театрів, концертні зали тощо; зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів; казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради тощо
8 1262 Будівлі музеїв, художніх галерей, бібліотек та ресурсних центрів
9 1263 Будівлі, призначені для дошкільної, середньої, професійно-технічної та спеціалізованої освіти; будівлі закладів вищої освіти, науково-дослідних закладів, лабораторій; будівлі спеціальних шкіл для дітей з фізичними або розумовими вадами; будівлі закладів для фахової перепідготовки
10 1264 Будівлі закладів з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам; санаторії, лікарні тривалого перебування і будинки з медичним доглядом для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, психіатричні лікарні, диспансери, пологові будинки, реабілітаційні центри матері та дитини; будівлі лікарень навчальних закладів; будинки закладів, що надають комбіновані послуги проживання та догляду або медичного обслуговування для людей похилого віку, для людей з обмеженими можливостями тощо
11 1274 Будівлі міліцейських та пожежних служб

-

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»