Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

04.04.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 12.03.2024 № 278 «Деякі питання діяльності державного інспектора з безпеки авіації»

Затверджено Положення про державного інспектора з безпеки авіації, яке визначає обов’язки та права державного інспектора з безпеки авіації. Визначено обов’язки державного інспектора, серед яких, зокрема:

  • державний нагляд і контроль за дотриманням суб’єктами авіаційної діяльності вимог законодавства в галузі цивільної авіації та за станом об’єктів авіаційної діяльності шляхом проведення сертифікаційних перевірок, інспектування, проведення ситуаційних експериментів, випробувань, оглядів, спостереження тощо;
  • участь у заходах, що проводяться міжнародними авіаційними організаціями;
  • взаємодія із правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації.

Рішення, дії чи бездіяльність державного інспектора можуть бути оскаржені суб’єктами авіаційної діяльності (зокрема, Державіаслужбою).

Постанова від 08.03.2024 № 271 «Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (гуманітарного розмінування), пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання»

Затверджено Порядок, який визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (гуманітарного розмінування), пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання.

Координатором експериментального проекту є Мінекономіки у взаємодії з Національним органом з питань протимінної діяльності. Учасниками експериментального проекту є: 1) Міноборони; 2) Інститут; 3) акредитовані випробувальні лабораторії; 4) суб’єкти господарювання, які здійснюють розроблення та/або виробництво продукції, або постачання продукції іноземного виробництва, або виконавці державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, оператори протимінної діяльності, уповноважені урядом іноземної держави органи або організації, міжнародні організації, що надають міжнародну технічну або гуманітарну допомогу.

У додатку до Порядку визначено вимоги до механізованих засобів розмінування (гуманітарного розмінування), пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання.

Постанова від 27.02.2024 № 213 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

Згідно із затвердженими змінами проводити профілактичні щеплення можна буде в аптеках. Для цього аптечний заклад повинен отримати ліцензію на провадження діяльності з медичної практики, відкрити медичний кабінет (без потреби затвердження змін до положення про заклад охорони здоров’я (його структурних підрозділів) та його правил внутрішнього розпорядку, штатного розпису, посадових інструкцій працівників, клінічних маршрутів пацієнта) і підтвердити наявність ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Водночас фармацевти та клінічні фармацевти, які працюють у такому аптечному закладі, мають пройти спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також набуття навичок надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Внесено відповідні зміни до форми Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, наведеної в додатку 2 до Ліцензійних умов.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Наказ від 26.01.2024 № 139 «Про затвердження Переліку категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду, та Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин»

Цим наказом МОЗ України переглянуло вимоги та визначило диференційний підхід щодо строків проходження періодичного психіатричного огляду осіб залежно від виду їх діяльності.

Зокрема, затверджено перелік категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду.

Внесено відповідні зміни до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18.04.2022 № 651, у п. 17 якого зазначено, що організаційно-методичне забезпечення з питань проведення огляду здійснює державна установа «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» (раніше – державна установа «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров’я України».)

Інформація про оформлену Довідку про проходження зазначеного огляду (форма № 100-2/о), строк дії якої становить один рік з дати проведення огляду, вноситься до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Докладніше з особливостями організації психіатричного огляду та з Переліком категорій осіб, яким його проводять, можна ознайомитись у рубриці Інформаційні повідомлення в додатку до цього номера та у статті К. Каріха «Під пильним наглядом психіатрів… медики» у журналі "Охорона праці" № 4;/2024.

Наказ від 26.01.2024 № 140 «Про затвердження Порядку надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ»

Наказ встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ (далі – ЛЖВ), зокрема в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

Надання послуг повинно базуватися на принципах «рівний – рівному»; адресності та орієнтованості на людину; добровільності; недискримінації; конфіденційності; доказовості, гендерної рівності.

У додатках затверджено: Графік та зміст сесій в рамках послуги «Залучення партнерів ЛЖВ до профілактичних та медичних послуг, пов’язаних з ВІЛ»; Графік та зміст сесій в рамках послуги «Залучення ЛЖВ до медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ з метою формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом»; Особливості формування прихильності до АРТ у дітей; Графік та зміст сесій в рамках послуги «Залучення ЛЖВ, які вживають наркотики ін’єкційно, до надання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ, формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом»; Етапність, періодичність та тривалість надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ; Алгоритм моделі скерування до системи надання безоплатної правничої допомоги.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 28.12.2023 № 1079 «Про затвердження Положення про діяльність лікарсько-експертних комісій Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

Положення визначає порядок організації діяльності лікарсько-експертних комісій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ЛЕК).

Основним завданням ЛЕК є:

1) визначення за станом здоров’я, фізичного розвитку, а для окремих видів службової діяльності за індивідуальними психофізіологічними особливостями, придатності кандидатів до проходження служби цивільного захисту, кандидатів до вступу, здобувачів освіти, придатності осіб рядового і начальницького складу до подальшої служби;

2) встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв) у осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, звільняються зі служби цивільного захисту, та осіб, звільнених зі служби;

3) встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), що спричинили смерть осіб рядового і начальницького складу та осіб, звільнених зі служби;

4) визначення необхідності проведення медико-психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування;

5) надання висновків особам рядового і начальницького складу відповідно до рекомендацій лікуючих лікарів, щодо продовження строків лікування, надання відпусток для лікування у зв’язку з хворобою або для проходження медико-психологічної реабілітації.

Лікарська експертиза проводиться штатними (постійно діючими) та позаштатними (постійно або тимчасово діючими) ЛЕК.

Направлення на проведення лікарської експертизи здійснюють відповідні підрозділи по роботі з персоналом органів та підрозділів цивільного захисту всім категоріям без виключення після належно сформованого необхідного переліку документації за безпосередньої участі підрозділів медичного забезпечення.

У додатках наведено: Перелік захворювань і фізичних вад, що перешкоджають проходженню служби цивільного захисту; Пояснення щодо застосування статей Переліку захворювань і фізичних вад, що перешкоджають проходженню служби цивільного захисту; Таблицю додаткових вимог «А» для осіб, які відбираються для навчання (служби) та проходять службу цивільного захисту за окремими спеціальностями; Направлення на проведення лікарської експертизи; Протокол засідання лікарсько-експертної комісії з встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв) у особи рядового, начальницького складу служби цивільного захисту, звільненої зі служби особи рядового і начальницького складу тощо.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»