Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

10.05.2022

ВЕРХОВНА РАДА

Закон від 17.02.2022 № 2067-IX «Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір»

Ратифіковано Угоду між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір, учинену 12 жовтня 2021 року у м. Києві.

Угода набирає чинності першого дня другого місяця з дати останнього повідомлення у процесі обміну дипломатичними нотами між Сторонами з підтвердженням виконання всіх процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Метою Угоди є поступове створення спільного авіаційного простору між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами, що ґрунтується, зокрема, на ідентичних правилах у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп’ютерного бронювання, а також на ідентичних правилах стосовно соціальних аспектів. З цією метою Угода встановлює обов’язкові правила, технічні вимоги, адміністративні процедури, базові експлуатаційні стандарти та імплементаційні норми, що застосовуються між Сторонами.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова № 512 від 29.04.2022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 і від 3 грудня 2008 р. № 1081»

У Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 № 176, та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081, враховано особливості укладання в період воєнного стану в Україні договорів про організацію перевезення пасажирів та отримання відповідних дозволів. Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (або дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування), строк дії якого закінчується в період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування. Продовження строку дії договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області, або відповідного дозволу можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов’язання відповідно до укладеного з ним договору.

Постанова № 503 від 26.04.2022 «Про внесення змін до пункту 6 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»

Внесено зміни до процедури контролю за поводженням з небезпечними відходами, передбаченої Положенням про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженим постановою КМУ від 13.07.2000 № 1120.

Для надання повідомлення або письмової згоди про транскордонне перевезення небезпечних відходів повідомнику необхідно надіслати на офіційну електронну пошту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відповідні документи, які оформлені та завірені кваліфікованим електронним підписом керівника повідомника або уповноваженою на це особою відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Вимоги до поданих документів:

 • формат PDF або JPEG;
 • чітке та повнорозмірне електронне зображення на документах (без обрізань будь-яких сторін документів, у тому числі прізвища та підпису підписанта, печатки, номера);
 • розбірливий текст на електронних зображеннях;
 • документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл, а в разі перевищення допустимого для завантаження розміру файлу такий файл розділяється на кілька файлів без пропущення сторінок та зі збереженням їх послідовності відповідно до оригіналу документа.

Рішення про надання повідомлення або письмової згоди про транскордонне перевезення небезпечних відходів:

 • приймається безоплатно;
 • оформлюється в електронній формі, засвідчується шляхом накладення заступником Міністра Міндовкілля відповідного електронного підпису;
 • розміщується на власному офіційному вебсайті шляхом внесення відповідної інформації до Єдиного державного інформаційного вебпорталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (з присвоєнням унікального реєстраційного номера);
 • надсилається на офіційну електронну пошту компетентного органу країн імпорту, експорту чи транзиту, призначеного стороною нести відповідальність за отримання повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних або інших відходів і будь-якої інформації, пов’язаної з ним, і за надання відповіді на таке повідомлення відповідно до ст. 6 Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Наказ № 209 від 07.04.2022 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дрібнотоварного виробництва та обігу молока»

Документ встановлює гігієнічні вимоги до заготівлі, первинного виробництва та обігу молока від сільськогосподарських тварин, які утримуються дрібнотоварними виробниками.

Ці Гігієнічні вимоги не застосовуються до молока, виробленого (призначеного) для особистого споживання, та є обов’язковими для:

 • операторів ринку молока та молочних продуктів (у тому числі фізичних осіб), які утримують до п’яти умовних голів сільськогосподарських тварин для виробництва сирого молока з метою введення його в обіг через пункти заготівлі молока або реалізації кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки;
 • операторів ринку молока та молочних продуктів, в управлінні яких перебувають потужності із заготівлі, первинної обробки, зберігання та транспортування сирого молока (пункти заготівлі молока), від тварин, які утримуються дрібнотоварними виробниками;
 • державних ветеринарних інспекторів, спеціалістів ветеринарної медицини, уповноважених на здійснення ветеринарного обслуговування та/або державного контролю на відповідній території (уповноважений ветеринар, офіційний ветеринарний лікар), ліцензованих спеціалістів ветеринарної медицини або спеціалістів, які працюють у закладах ветеринарної медицини.

Документ конкретизує вимоги, що стосуються:

 • потужностей (приміщень) для доїння, зберігання молока та обладнання для доїння;
 • доїння, первинної обробки, збирання молока в пунктах;
 • персоналу (особи), що здійснює доїння, первинну обробку, заготівлю та транспортування молока;
 • пунктів заготівлі молока.

  
Наказ № 212 від 08.04.2022 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики»

Затверджено дві нові форми актів контролю виробництва ветеринарних препаратів та ветеринарної практики.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ № 1581/5 від 21.04.2022 «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

Внесено зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (див. рубрику «Інформаційні повідомлення» в додатку до журналу № 5/2022).

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Постанова № 384 від 20.04.2022 «Про внесення змін до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 349»

Визначено, що під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, на вебсайтах ліцензіатів повинен бути закритий доступ до інформації щодо:

 • обсягів видобутку, споживання, зберігання, відвантаження ресурсів, у тому числі вугілля та вуглеводнів;

 • даних логістики енергоресурсів із зазначенням маршрутів, місць тимчасового та постійного зберігання;
 • планів переміщення матеріально-технічних цінностей;
 • персональних даних працівників енергетичного сектору із зазначенням місця роботи та посади;
 • відомостей про місця запланованих ремонтних і відновлювальних робіт та процесу проведення таких робіт у реальному часі;
 • відомостей про місця руйнування об’єктів та елементів інфраструктури внаслідок бойових дій, місць потрапляння снарядів;
 • кількості та якості поставленого, наявного обладнання та технічної спроможності підприємства;
 • іншої інформації, яка може ідентифікувати об’єкти критичної інфраструктури або створювати уявлення про потенціал об’єкта в енергосистемі України.

Крім того, визначено, що під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, оператори системи розподілу не розміщують через ЗМІ та/або на офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 3.4.3, 3.4.9, 3.6.3 та 3.7.22 розділу III, п. 6.3.7 розділу VI, п. 7.6.1 розділу VII, п. 10.5.12 та 10.8.8 розділу X, п. 11.5.5, абз. 1 п. 11.5.6 та п. 11.5.7 розділу XI Кодексу систем розподілу та п. 4.5 гл. 4 і п. 6.5 та 6.6 гл. 6 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності.

Підготувала Зінаїда Якименко

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»