Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

02.04.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 01.03.2024 № 229 «Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів»

Технічні вимоги визначають основні умови, що висуваються до операторів стаціонарних установок із спалювання відходів або установок із сумісного спалювання відходів під час їх експлуатації, для запобігання негативному впливу таких установок на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Ці вимоги є обов’язковими для виконання всіма операторами установок, крім установок, визначених ч. 3 і 4 ст. 38 ЗУ «Про управління відходами».

Оператор установки здійснює експлуатацію установки із спалювання відходів або установки із сумісного спалювання відходів та впроваджує відповідні заходи з покращення екологічних характеристик установки відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування».

Експлуатація установки із спалювання відходів або установки із сумісного спалювання відходів повинна здійснюватися у спосіб, що дає змогу досягти такого рівня спалювання, за якого вміст загального органічного вуглецю у шлаку та зольних залишках від спалювання становить менше ніж 3% або їх втрата під час запалювання становить менш як 5% сухої маси матеріалу.

План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків (далі – ПЛАС) повинен містити заходи із запобігання, виявлення та контролю аварій з урахуванням потенційних ризиків і включати використання оператором установки систем автоматичного виявлення аварій та оповіщення, а також систем ручного та/або автоматичного втручання та контролю аварій.

У разі коли технологічним регламентом передбачено спалювання в установці небезпечних відходів, ПЛАС, що розробляється для такої установки, повинен включати програми навчання персоналу з питань запобігання вибухам і пожежам, гасіння пожеж, а також з питань хімічних ризиків (маркування, канцерогенні речовини, токсичність, корозійність, пожежна небезпека).

План заходів із проведення моніторингу повинен містити основні вимоги до здійснення оператором установки моніторингу технологічних процесів такої установки, а також моніторингу стану навколишнього природного середовища, включаючи вплив шуму, запаху та шкідливих викидів.

Постанова набере чинності 5 вересня 2024 року.

Постанова від 05.03.2024 р. № 253 «Про внесення змін до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання»

Встановлено процедуру призначення, відмови у призначенні, анулювання призначення, розширення та обмеження сфери призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів нових та таких, що були у користуванні, партій частин та обладнання.

Постанова від 08.03.2024 № 270 «Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту»

Положення про єдину державну систему цивільного захисту доповнено пунктом 14-1, згідно з яким для забезпечення оповіщення та інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

  • на державному рівні – загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення;
  • на регіональному рівні – територіальна автоматизована система централізованого оповіщення;
  • на місцевому рівні – місцева автоматизована система централізованого оповіщення;
  • на об’єктовому рівні – спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення.

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту доповнено, зокрема, пунктом 30-1 такого змісту: «Після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру від чергових змін пунктів управління органів військового управління Збройних Сил України оперативно-чергова служба на пункті управління ДСНС негайно засобами загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення здійснює оповіщення центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, територіальних органів ДСНС через відповідні оперативно-чергові (чергові), оперативно-диспетчерські служби».

Постанова від 08.03.2024 № 266 «Про затвердження Порядку інформування населення з питань біологічної безпеки та біологічного захисту»

Порядок визначає механізм, організацію та міжвідомчу взаємодію єдиної державної системи цивільного захисту, МОЗ, головної експертної установи у сфері громадського здоров’я, центрів контролю та профілактики хвороб, що належать до сфери управління МОЗ, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (військових адміністрацій), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, Держпродспоживслужби щодо виконання завдань цивільного захисту та інформування населення з питань біологічної безпеки та біологічного захисту, порядку дій із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із впливом біологічних патогенних агентів, зокрема збудників інфекційних хвороб, та у разі їх виникнення (біологічні ризики і небезпека) заходів, які вживаються для запобігання їх виникненню, мінімізації та ліквідації їх наслідків.

Дія цього Порядку поширюється на МОЗ, Держпродспоживслужбу, ДСНС, центри громадського здоров’я, центри контролю та профілактики хвороб, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (військових адміністрацій), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ, підприємства, установи та організації, що належать до системи цивільного захисту, інші підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

Інформування населення з питань запобігання виникненню біологічних загроз та біологічного захисту здійснюється за допомогою різних каналів комунікацій, зокрема:

1) на офіційних веб-сайтах центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
2) у медіа;
3) у соціальних мережах;
4) у закладах охорони здоров’я.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Наказ від 27.12.2023 № 1075 «Про затвердження Порядку відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу»

Порядок визначає механізм проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Об’єктами відеофіксації є:

1) транспортні засоби, щодо яких проводиться перевірка конструкції та технічного стану;
2) персонал виконавця, який проводить перевірку конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу;
3) пункт технічного контролю виконавця.

Виконавець забезпечує захист відеозапису від несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності, несанкціонованої модифікації, знищення.

Відеозапис процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу надається на електронних носіях територіальному органу з надання сервісних послуг МВС, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та громадським об’єднанням за окремими письмовими зверненнями в порядку, встановленому законодавством.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ від 13.12.2023 № 1130 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів»

Методика визначає єдині підходи до організації роздільного збирання побутових відходів в межах території територіальних громад, що є складовою системи управління побутовими відходами, та застосовується під час розроблення правил благоустрою населених пунктів та місцевих планів управління відходами.

Системи роздільного збирання побутових відходів визначаються виконавчим органом сільських, селищних, міських рад для кожного виду побутових відходів з урахуванням норми надання послуги з управління побутовими відходами, економічної доцільності використання вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів, органічних добрив, інших економічних факторів та вимог.

Роздільне збирання відходів в межах території територіальних громад здійснюється для таких видів відходів, як папір і картон, пластик, скло, метал. При цьому створюються умови для забезпечення роздільного збирання біовідходів, текстилю, небезпечних відходів у складі побутових та інших видів відходів, що підлягають роздільному збиранню, зокрема відходів деревини, великогабаритних та ремонтних відходів, відходів зелених насаджень, упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів.

Визначено етапи організації роздільного збирання побутових відходів:

– визначення видів побутових відходів, що будуть збиратися роздільно;
– вибір системи та технологічної схеми роздільного збирання для кожного виду побутових відходів, що будуть збиратися роздільно;
– визначення у встановленому законодавством порядку об’єктів оброблення відходів, на які будуть перевозитись роздільно зібрані відходи для здійснення операцій з відновлення і які отримали дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів у встановленому законодавством порядку, вибір типів транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів та визначення графіку перевезення;
– проведення розрахунків щодо обсягів надання послуги з управління побутовими відходами;
– проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій зі збирання та перевезення побутових відходів.

За технологічною схемою 4-роздільне збирання побутових відходів здійснюється в такі окремі контейнери/пластикові пакети:

– жовтий з написом «Пластик» – для збирання пластику;
– зелений з написом «Скло» – для збирання скла;
– синій з написом «Папір» – для збирання паперу та картону;
– коричневий з написом «Біовідходи» – для збирання органічної складової побутових відходів;
– сірий з написом «Змішані відходи» – для збирання змішаних побутових відходів.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Наказ від 13.12.2023 № 2118 «Про організацію надання психосоціальної допомоги населенню»

Затверджено:

1) Порядок надання психосоціальної допомоги та психосоціальних послуг щодо питань психічного здоров’я, у тому числі щодо запобігання суїциду і психосоціального компоненту реабілітації ветеранів війни та інших груп населення (далі – Порядок);
2) Перелік психосоціальних послуг з надання психосоціальної допомоги (містить 20 психосоціальних послуг);
3) Перелік валідних методів психологічної діагностики, які можуть використовуватися для проведення психологічної діагностики та оцінки якості психологічної допомоги (охоплює понад 400 валідних методів);
4) Перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю (20 методів).

Порядок визначає механізм надання психосоціальної допомоги та психосоціальних послуг щодо питань психічного здоров’я, у тому числі щодо запобігання суїциду і психосоціального компоненту реабілітації ветеранів війни та інших груп населення, встановлює вимоги до організації та забезпечення надання психосоціальної допомоги під час чи після надання медичної або реабілітаційної допомоги.

Дія Порядку поширюється на надавачів психосоціальної допомоги, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Надання психосоціальної допомоги здійснюється на первинному, вторинному та третинному рівнях. Рівень, на якому отримувачу психосоціальної допомоги надаються психосоціальні послуги, визначається за результатами психологічної діагностики з урахуванням життєвих обставин отримувача послуг та стану його здоров’я, психічного стану.

Психосоціальна допомога надається амбулаторно або стаціонарно, а також за місцем перебування отримувача психосоціальної допомоги, у тому числі із застосуванням телереабілітації, залежно від його потреб.

Перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю і наведені у ньому рекомендації не є виключними. Застосування конкретного методу психотерапії (інтервенції, методики) до конкретного розладу чи стану визначається стандартами медичної допомоги та відповідними клінічними протоколами.

Перелік психосоціальних послуг з надання психосоціальної допомоги містить, зокрема, такі послуги, як індивідуальне та групове психологічне консультування; діагностика психологічного стану особи із застосуванням валідних методів психологічної допомоги; надання першої психологічної допомоги особі та членам її сім’ї, включаючи невідкладну психологічну допомогу; психотерапія депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуаціях, полону, перебування в місцях позбавлення волі; допомога особам, які доглядають за пацієнтами, що потребують паліативної допомоги, тощо.

Наказ від 13.01.2024 № 70 «Про затвердження Переліку психічних розладів, що можуть бути перешкодою для складання іспитів з основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови»

До Переліку включено психічні розлади: деменція при хворобі Альцгеймера; васкулярна (судинна) деменція; деменція при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках; неуточнена деменція; органічний амнестичний синдром, не викликаний алкоголем та іншими психотропними речовинами; галюцинації, пов’язані з органічним ураженням головного мозку; інші уточнені психічні розлади, спричинені ураженням чи дисфункцією головного мозку або внаслідок соматичної хвороби тощо.

МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

Наказ від 14.12.2023  № 331 «Про затвердження форм індивідуального плану, угоди про надання психологічної допомоги, картки психологічного супроводження отримувача послуг із психологічної допомоги»

Затверджено:

1) форму індивідуального плану надання психологічної допомоги;
2) форму угоди про надання психологічної допомоги;
3) форму картки психологічного супроводження отримувача послуг із психологічної допомоги.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»