Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

01.02.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 23.01.2024 № 70 «Про затвердження Порядку організації та здійснення контролю виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог законодавства у сфері цивільного захисту»

Відповідний контроль здійснюється шляхом проведення комплексних, контрольних і цільових перевірок. Комплексна перевірка проводиться один раз на п’ять років за планом основних заходів цивільного захисту на відповідний календарний рік. Контрольна перевірка проводиться за рішенням ДСНС у разі виявлення недоліків протягом комплексної перевірки. Цільова перевірка проводиться за рішенням Державної (регіональної) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Предметом перевірки є перевірка документів щодо організації роботи із забезпечення цивільного захисту об’єктами перевірки, виконання планів (зокрема, планів реагування на надзвичайні ситуації (інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій); планів локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки), наявності матеріальних резервів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, їх наповненості, якісного та кількісного складу, стану приміщень, будівель, готовності сил та засобів цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації, фонду захисних споруд цивільного захисту тощо.

За результатами цільових перевірок допускається оформлення результатів перевірки у вигляді інформаційної довідки з відповідними висновками та пропозиціями. За результатами комплексної (контрольної) перевірки складається акт перевірки у двох примірниках з описом виконання основних питань, визначених у відповідних Переліках питань для перевірки, наведених у додатках 1–3 до Постанови, які містять від 13 до 18 розділів. Акт перевірки складається у формі, яка дає змогу відобразити всі питання, визначені програмою перевірки. У разі незгоди з висновками, викладеними в акті, керівник об’єкта перевірки робить у ньому відповідний запис.

Постанова від 23.01.2024 № 75 «Про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»

Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на паливо, яке використовується в дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно із суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах та рекреаційних суднах.

До припинення або скасування воєнного стану в Україні вилучено вимоги щодо характеристик та обов’язкового застосування процедури оцінки відповідності Технічного регламенту автомобільного бензину та дизельного палива за екологічним класом Євро3 та Євро4 вітчизняного виробництва і використовуваного для забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів.

Постанова від 19.01.2024 № 54 «Про затвердження Порядку ведення та оприлюднення бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту, незалежного моніторингу витягів із звітів з енергетичного аудиту, незалежної верифікації звітів з енергетичного аудиту»

Порядок встановлює механізм ведення та оприлюднення електронної бази даних витягів із звітів з енергетичного аудиту, проведення незалежного моніторингу витягів із звітів з енергетичного аудиту, незалежної верифікації звітів з енергетичного аудиту.

Моніторинг витягів здійснюється уповноваженою особою Держенергоефективності. Витяг підлягає моніторингу лише один раз. Моніторинг витягу вважається пройденим, якщо за результатом його проведення підтверджено відповідність витягу вимогам законодавства. Складення висновку про незалежний моніторинг витягу з енергетичного аудиту здійснюється за формою згідно з додатком 1.

У разі коли за результатами моніторингу витягу виявлено, що витяг не відповідає вимогам законодавства, передбачено проведення незалежної верифікації звіту з енергетичного аудиту, за результатами проведення якої складається висновок за формою згідно з додатком 2. Енергетичний аудитор зобов’язаний протягом 15 робочих днів усунути надані зауваження та завантажити виправлений звіт з енергетичного аудиту для повторної верифікації звіту.

На вимогу замовника енергетичного аудиту Держенергоефективності здійснює верифікацію звітів на платній основі. Інформація про результати моніторингу витягів, верифікації звітів тощо відображається в режимі реального часу.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»