Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

24.01.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 05.01.2024 № 12 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес»

Затверджені Критерії застосовуються для проведення оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання, що надається з метою компенсації витрат суб’єктів господарювання, які надають послуги, що становлять загальний економічний інтерес (далі – послуги).

Державна допомога суб’єктам господарювання на надання послуг може надаватись у будь-якій формі, передбаченій ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Розмір компенсації може бути встановлений на основі розрахунку очікуваних витрат і доходів та/або фактично понесених витрат і доходів.

Тривалість зобов’язання з надання послуг та доступності для громадськості до цієї інформації – 10 років. Більш тривалий період зобов’язання допускається, якщо від отримувача державної допомоги вимагаються суттєві інвестиції, які необхідно амортизувати протягом більш тривалого періоду відповідно до принципів бухгалтерського обліку.

Послуги, що становлять загальний економічний інтерес, – послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки (ст. 1 ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»). Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес, затверджено постановою КМУ від 23.05.2018 № 420, у нього входить 4 групи послуг:

  • послуги у сфері функціонування ринку електричної енергії;
  • послуги у сфері функціонування ринку природного газу;
  • послуги у сфері надання житлово-комунальних послуг;
  • послуги у сфері аудіовізуальних медіа, які є сервісами загального економічного інтересу.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Наказ від 08.11.2023 № 1925 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280»

Затверджено зміни до Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом МОЗ України від 23.07.2002 № 280, зареєстрованих в Мін’юсті України 08.08.2002 за № 639/6927.

Внесено зміни до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичності їх проведення, затвердженого наказом МОЗ України від 23.07.2002 № 280.

Внесено зміни до Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров’я інших осіб, затвердженого наказом МОЗ України від 23.07.2002 № 280.

Затверджено:

– Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров’я інших осіб;

– Перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб;

– Перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров’я інших осіб;

– Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їхнього проведення.

►Наказ набирає чинності з 1 жовтня 2024 року.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ від 17.10.2023 № 956 «Про затвердження Правил реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських і річкових портах та терміналах»

Затверджені Правила встановлюють порядок реєстрації операцій із шкідливими речовинами на морських суднах і суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапором України, у морських і річкових портах та терміналах.

Під шкідливими речовинами розуміється будь-яка речовина, яка у разі попадання в море здатна створити небезпеку для здоров’я людей, завдати шкоди живим ресурсам, морській флорі і фауні, погіршити умови відпочинку або перешкодити іншим видам правомірного використання моря, і включає будь-яку речовину, що підлягає контролю відповідно до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року (далі – MARPOL).

Ці Правила поширюються на:

  • морські торговельні судна, що плавають під прапором України, крім малих, спортивних і прогулянкових суден;
  • стаціонарні і плавучі морські платформи, що знаходяться у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України;
  • судна внутрішнього плавання (крім малих, спортивних і прогулянкових суден), що плавають під прапором України, включаючи судна технічного флоту та плавуче обладнання;
  • власників берегових та власників (судновласників) плавучих приймальних споруд у морських та річкових портах і терміналах.

Контроль за дотриманням цих Правил уповноважені здійснювати державні інспектори Адміністрації судноплавства.

Річковий порт або термінал видає судну довідку про приймання шкідливих речовин. Реєстрації підлягають операції з нафтою, шкідливими рідкими речовинами, стічними водами, сміттям та контрольованими речовинами.

► Наказ набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»