Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

16.01.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 27.12.2023 № 1390 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань зайнятості населення»

Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2022 № 331. Загальну тривалість надання компенсації витрат роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) збільшено з двох до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з інвалідністю – до шести місяців.

Змінюється розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувалися виходячи з фіксованої суми 6700 грн на місяць, то тепер такі компенсації прив’язано до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2024 року складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.

З 2024 року роботодавець отримав право на компенсацію:

  • до 24 тис. грн – за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО;
  • до 48 тис. грн – за кожну працевлаштовану особу з інвалідністю з числа ВПО.

На реалізацію програми у 2024 році передбачено 350 млн грн.

Постанова від 29.12.2023 № 1416 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складів, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності»

Затверджено перелік з 36 класів будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складів, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності.

До таких будівель віднесено: зали для ярмарків, аукціонів, торгових виставок, криті ринки, будівлі закладів обслуговування учасників дорожнього руху; будівлі, що використовуються для промислового виробництва; складські майданчики; будівлі, що використовуються в спортивних цілях, що передбачають обладнання для глядачів та учасників; будівлі, призначені для сільськогосподарської діяльності; будівлі виправних закладів, в’язниць, слідчих ізоляторів, військових казарм тощо.

Постанова від 27.12.2023 № 1403 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28»

Внесено зміни до затверджених постановою КМУ від 24.01.2020 № 28 Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва та Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу.

Згідно з термінологічними змінами суб’єкт підприємництва – резиденти України: фізична особа – підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку; юридична особа, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами – резидентами України; сільськогосподарський товаровиробник; суб’єкт господарювання державного або комунального сектору економіки. Зазначено, що для визначення сегмента суб’єкта підприємництва розмір річного доходу від провадження ним господарської діяльності визначається в межах граничних розмірів, установлених Господарським кодексом України, за останні чотири звітні календарні квартали – для суб’єктів підприємництва, що подають квартальну звітність, або за останній звітний рік – для суб’єктів підприємництва, що подають річну звітність.

Введено термін «транспортний засіб комерційного та виробничого призначення» – транспортний засіб (крім легкового автомобіля), який використовується суб’єктом підприємництва для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності, виключно для перевезення матеріалів, сировини, виготовленої продукції, відходів виробництва, для виконання робіт, надання послуг, а також для перевезення пасажирів та персоналу, використання якого обумовлено виробничим процесом; легковий автомобіль із кількістю місць для сидіння не більше ніж три із місцем водія, із типом кузова фургон та пікап; легковий автомобіль, який буде використовуватися суб’єктом підприємництва, який провадить господарську діяльність у сфері забезпечення стравами і напоями, надання послуг таксі, послуги з охорони, навчання їзді на автомобілі, надання медичних послуг.

Державна кредитна підтримка може бути надана на придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, зокрема на придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, але не передбачена державна кредитна підтримка у сфері енергетики (зокрема, на відновлення, ремонт або заміну пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей).

Сфера енергетики та підтримка торговельних компаній, суб’єктів великого підприємництва вже не належать до пріоритетних напрямів державного фінансування (тобто вже не кредитуються державою в обов’язковому порядку). Не передбачена компенсація Фондом розвитку підприємництва процентних ставок за кредитами для суб’єктів великого підприємництва.

Строк, протягом якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки, становить 8 (було 5) років.

Обмеження суми державної підтримки не застосовуються до суб’єктів підприємництва, які провадять діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, а також у період воєнного стану, а також до суб’єктів підприємництва, які за останні три календарних роки не отримував державної допомоги.

Надання державної підтримки припиняється суб’єкту підприємництва, зареєстрованому на територіях, тимчасово окупованих російською федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

Постанова КМУ від 03.01.2024 № 1 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу»

Внесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, Положення про Державну службу України з питань праці, Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України та Положення про Міністерство енергетики України, що стосуються сфери державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу.

На Держенергонагляд покладено обов’язки щодо проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням природного газу в побуті, та ведення обліку цих аварій. Водночас скасовано відповідні повноваження Держпраці. Також на Держенергонагляд покладено обов’язки щодо здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо забезпечення належного виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків.

Зазначено, що здійснення Держенергонаглядом покладених на нього повноважень і функцій з реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) на ринку природного газу в частині проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті, здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у порядку, визначеному ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», починається після здійснення заходів щодо затвердження нової структури, штатного розпису апарату Держенергонагляду, кошторису та заповнення не менш як 30% вакантних посад, основні посадові обов’язки за якими передбачають здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня набрання чинності постановою.

Міністерству економіки у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою (з 03.03.2024) доручено розробити та затвердити правила з питань забезпечення безпеки та здоров’я працівників під час експлуатації систем газопостачання, а також визнати такими, що втратили чинність, Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 № 285.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ від 16.05.2023 № 3573 «Про затвердження національного класифікатора НК 018:2023 та скасування національного класифікатора ДК 018-2000»

Затверджено в новій редакції національний класифікатор НК 018:2023 «Класифікатор будівель і споруд» (на заміну скасованому ДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд»).

НК 018:2023 призначений для застосування органами державної влади та місцевого самоврядування, а також іншими користувачами для розв’язання таких завдань:

  • проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;
  • проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, благоустрою, забезпечення житлом і різними послугами населення України;
  • розроблення аналітичних показників і прогнозування інвестицій в економіку України;
  • розроблення державної офіційної статистичної інформації, зокрема щодо результатів будівельної діяльності, змін цін у будівництві тощо;
  • зіставлення національних статистичних даних з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН, статистичних служб окремих країн.

Об’єктами класифікації НК 018:2023 є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.

►Документ набрав чинності з 1 січня 2024 року.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»