Редакція журналу «Охорона праці»

Моніторинг законодавства

11.01.2024

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова від 29.12.2023 № 1407 «Про утворення Координаційного штабу з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, у належний стан»

Координаційний штаб з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – Координаційний штаб) утворюється з метою сприяння координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан. Одним із завданням Координаційного штабу є підготовка пропозицій щодо:

  • виділення коштів з державного і місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства для забезпечення приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан;
  • оперативного вирішення проблемних питань, пов’язаних із приведенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан;
  • стимулювання залучення інвестицій для приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в належний стан;
  • удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

Постанова від 27.12.2023 № 1397 «Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю»

Зміни стосуються передачі Пенсійному фонду України від Фонду соціального страхування України особових справ осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання для забезпечення легковими автомобілями місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та їх використання особами з інвалідністю разом з виплатами грошових компенсацій, пов’язаних з експлуатацією цих автомобілів. Зокрема, легкові автомобілі, які повернуті (вилучені) управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, можуть бути запропоновані особам з інвалідністю у порядку черговості їх перебування на обліку;

Внесено зміни до постанов КМУ від 19.07.2006 № 999 «Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю» і постанови КМУ від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування». Зокрема, передбачено, що кошти, перераховані особами з інвалідністю за отримані легкові автомобілі на пільгових умовах, сплачені членами сімей померлих осіб з інвалідністю за залишені їм легкові автомобілі, та кошти, що надійшли від реалізації повернутих (вилучених) структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) легкових автомобілів до державного бюджету, можуть використовуватися Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю для забезпечення функціонування державних реабілітаційних закладів (центрів комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наказ 28.09.2023 № 14432 «Про затвердження Порядку компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації»

Порядок визначає механізм компенсації регіональними центрами зайнятості, філіями регіональних центрів зайнятості, а також обласними, Київським міським, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Витрати на проїзд компенсуються в розмірі вартості проїзду залізничним транспортом (крім витрат на проїзд у м’яких вагонах, вагонах 1 класу та в міському електротранспорті) і автомобільним транспортом загального користування (крім міського і таксі) з урахуванням витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті. Компенсація витрат на проїзд здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Визначено 9 поважних причин дострокового припинення безробітним навчання та перелік документів, які повинні додаватися до Заяви про отримання компенсації витрат на проїзд.

Безробітному, який проходить професійне навчання не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) безробітного, в період проходження професійного навчання надається компенсація витрат на проїзд за кожен день навчання.

Безробітний протягом 30 календарних днів після припинення професійного навчання без поважних причин або відмови працювати за набутою професією відшкодовує центру зайнятості, який уклав з ним договір про професійне навчання, суму наданої компенсації витрат на проїзд.

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Рішення від 22.12.2023 «Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень»

Передбачено, що Кабінет Міністрів України має:

  • забезпечити у тримісячний строк розроблення та затвердити Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року, визначивши основні цілі та завдання держави у цій сфері.
  • забезпечити у місячний строк після затвердження Національної стратегії контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року розроблення та затвердження плану дій на період до 2025 року щодо виконання зазначеної Національної стратегії, визначивши інструменти для реалізації заходів, ключові цільові показники та індикатори оцінки результативності;
  • забезпечити у тримісячний строк внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285, у частині встановлення актуалізованих організаційних, кадрових і технологічних вимог до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкових для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема за спеціальностями «Дитяча онкологія», «Дитяча гематологія-онкологія», «Клінічна онкологія», «Онкогінекологія», «Онкоотоларингологія», «Онкохірургія», «Променева терапія», «Радіологія», «Радіонуклідна діагностика».

Міністерству охорони здоров’я України разом з Міністерством економіки України розробити та затвердити до 31.12.2023 з урахуванням вимог Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 про захист здоров’я і безпеку працівників від ризиків, пов’язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС), стандарти нагляду, у тому числі медичного, за станом здоров’я працівників, які зазнають впливу канцерогенних факторів, із проведенням програм обов’язкового скринінгу злоякісних новоутворень.

Редакція Редакція журналу «Охорона праці»